شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CAD/HKD Ask

  • نرخ فعلی:5.9165
  • بالاترین قیمت روز:5.925
  • پایین ترین قیمت روز:5.9086
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.9096
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۳۳:۱۵
  • نرخ روز گذشته:5.9076
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0089

نمودار کندل استیک CAD/HKD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CAD/HKD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.9165 ریال23:33:15
5.9164 ریال23:15:17
5.9164 ریال23:15:17
5.9151 ریال22:54:15
5.9143 ریال22:33:13
5.9133 ریال22:15:15
5.9133 ریال22:15:14
5.9177 ریال21:54:13
5.9169 ریال21:33:13
5.918 ریال21:15:15
5.918 ریال21:15:14
5.9173 ریال20:54:13
5.9172 ریال20:36:13
5.9171 ریال20:15:15
5.9171 ریال20:15:15
5.918 ریال19:54:14
5.9207 ریال19:36:13
5.9178 ریال19:15:15
5.9178 ریال19:15:14
5.9168 ریال18:54:14
5.9162 ریال18:33:14
5.9174 ریال18:15:16
5.9174 ریال18:15:16
5.9175 ریال17:54:15
5.9141 ریال17:33:18
5.9104 ریال17:15:16
5.9104 ریال17:15:15
5.9125 ریال16:54:13
5.9129 ریال16:33:14
5.911 ریال16:15:16
5.911 ریال16:15:15
5.9115 ریال15:54:14
5.9101 ریال15:33:16
5.9112 ریال15:15:18
5.9112 ریال15:15:17
5.91 ریال14:54:16
5.9086 ریال14:33:15
5.9103 ریال14:15:17
5.9103 ریال14:15:17
5.9102 ریال13:54:15
5.9132 ریال13:33:16
5.9108 ریال13:15:17
5.9108 ریال13:15:16
5.9106 ریال12:54:15
5.9135 ریال12:33:15
5.9144 ریال12:15:17
5.9144 ریال12:15:17
5.915 ریال11:54:15
5.9169 ریال11:33:15
5.9172 ریال11:15:17
5.9172 ریال11:15:17
5.9186 ریال10:54:15
5.9202 ریال10:33:13
5.9219 ریال10:15:14
5.9219 ریال10:15:13
5.9213 ریال9:54:13
5.9197 ریال9:33:12
5.9226 ریال9:15:14
5.9226 ریال9:15:14
5.9217 ریال8:54:13
5.925 ریال8:33:13
5.9243 ریال8:15:14
5.9243 ریال8:15:14
5.9225 ریال7:54:12
5.9237 ریال7:33:12
5.919 ریال7:15:13
5.919 ریال7:15:13
5.9191 ریال6:54:12
5.9182 ریال6:33:12
5.9155 ریال6:15:15
5.9155 ریال6:15:15
5.9147 ریال5:54:14
5.9165 ریال5:33:13
5.9162 ریال5:15:16
5.9162 ریال5:15:15
5.9145 ریال4:54:13
5.9159 ریال4:33:13
5.9102 ریال4:15:14
5.9102 ریال4:15:13
5.9101 ریال3:54:13
5.91 ریال3:33:13
5.9101 ریال3:15:19
5.9101 ریال3:15:19
5.9088 ریال2:54:12
5.9093 ریال2:33:15
5.9119 ریال2:15:15
5.9119 ریال2:15:15
5.9093 ریال1:54:13
5.909 ریال1:33:13
5.9096 ریال1:15:14
5.9096 ریال1:15:13
5.9109 ریال0:54:13
5.9091 ریال0:33:15
5.9096 ریال0:15:16
5.9096 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات