شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CAD/GBP Ask

  • نرخ فعلی:0.5839
  • بالاترین قیمت روز:0.5857
  • پایین ترین قیمت روز:0.5839
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5857
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۳:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.586
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0021

نمودار کندل استیک CAD/GBP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CAD/GBP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5839 ریال14:33:13
0.584 ریال12:54:14
0.5841 ریال12:33:14
0.5843 ریال12:15:15
0.5843 ریال12:15:15
0.5842 ریال11:54:14
0.5847 ریال11:15:15
0.5847 ریال11:15:14
0.5846 ریال10:54:16
0.5856 ریال10:15:15
0.5856 ریال10:15:15
0.5853 ریال9:54:13
0.5855 ریال9:33:14
0.5857 ریال9:15:16
0.5857 ریال9:15:16
0.5855 ریال8:54:14
0.5856 ریال8:33:15
0.5854 ریال8:15:18
0.5854 ریال8:15:17
0.5853 ریال7:54:14
0.5851 ریال7:33:14
0.5852 ریال7:15:17
0.5852 ریال7:15:16
0.5856 ریال5:33:14
0.5855 ریال4:54:14
0.5856 ریال4:33:14
0.5857 ریال4:15:15
0.5857 ریال4:15:15
0.5854 ریال3:54:15
0.5855 ریال3:33:14
0.5857 ریال2:54:14
0.5856 ریال2:15:18
0.5856 ریال2:15:17
0.5854 ریال1:54:14
0.5856 ریال1:15:15
0.5856 ریال1:15:15
0.5854 ریال0:54:12
0.5853 ریال0:33:13
0.5857 ریال0:15:12
0.5857 ریال0:15:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات