شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CAD/EGP Ask

  • نرخ فعلی:12.2821
  • بالاترین قیمت روز:12.2942
  • پایین ترین قیمت روز:12.2593
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:12.2686
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۱:۱۸
  • نرخ روز گذشته:12.2677
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0144

نمودار کندل استیک CAD/EGP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CAD/EGP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12.2821 ریال9:21:18
12.2826 ریال8:56:17
12.2854 ریال8:42:17
12.2882 ریال8:21:18
12.2877 ریال7:56:17
12.2896 ریال7:42:18
12.2891 ریال7:21:17
12.2858 ریال6:56:17
12.2849 ریال6:42:18
12.2868 ریال6:21:20
12.291 ریال5:56:19
12.2886 ریال5:42:18
12.2882 ریال5:21:20
12.2863 ریال4:56:16
12.2849 ریال4:42:18
12.2844 ریال4:21:18
12.2835 ریال3:56:17
12.2928 ریال3:42:18
12.2942 ریال3:21:17
12.2928 ریال2:56:17
12.2807 ریال2:21:17
12.2798 ریال1:56:16
12.2649 ریال1:42:17
12.2593 ریال1:21:18
12.2667 ریال0:56:15
12.2686 ریال0:21:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات