شاخص یاب

دلار کانادا / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.7575
  • بالاترین قیمت روز:0.7594
  • پایین ترین قیمت روز:0.7556
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7583
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۲:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.7582
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک دلار کانادا / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7575 ریال23:52:03
0.7576 ریال23:37:30
0.7573 ریال23:21:59
0.7571 ریال23:07:19
0.7573 ریال22:52:16
0.7568 ریال22:37:16
0.7573 ریال22:21:56
0.7569 ریال22:07:23
0.7568 ریال21:51:59
0.7564 ریال21:37:09
0.7563 ریال21:21:42
0.7566 ریال21:06:57
0.7565 ریال20:51:56
0.7564 ریال20:36:55
0.7566 ریال20:21:33
0.7563 ریال19:51:46
0.756 ریال19:36:56
0.7562 ریال19:21:37
0.7556 ریال19:07:25
0.7558 ریال18:51:42
0.7559 ریال18:36:54
0.7557 ریال18:21:47
0.7556 ریال18:06:57
0.7558 ریال17:51:43
0.7564 ریال17:36:46
0.7568 ریال17:21:31
0.7562 ریال17:07:22
0.7563 ریال16:51:37
0.7565 ریال16:37:15
0.7563 ریال16:21:50
0.7566 ریال16:11:18
0.7566 ریال16:09:02
0.7562 ریال15:52:03
0.757 ریال15:37:46
0.7559 ریال15:21:45
0.7565 ریال15:07:37
0.7568 ریال14:52:19
0.7571 ریال14:37:45
0.758 ریال14:21:52
0.7571 ریال13:52:16
0.757 ریال13:37:14
0.7579 ریال13:21:49
0.758 ریال13:07:28
0.759 ریال12:37:37
0.7585 ریال12:21:43
0.7588 ریال11:51:48
0.7589 ریال11:37:05
0.759 ریال11:06:58
0.7588 ریال10:51:46
0.7589 ریال10:36:49
0.759 ریال10:21:50
0.7593 ریال8:51:54
0.7594 ریال8:37:11
0.7591 ریال8:21:41
0.7589 ریال8:07:08
0.7588 ریال7:51:44
0.7589 ریال7:37:08
0.7587 ریال7:07:03
0.7586 ریال6:56:36
0.7586 ریال6:55:19
0.7585 ریال6:36:59
0.759 ریال6:21:44
0.7589 ریال6:10:26
0.7589 ریال6:07:43
0.7587 ریال5:51:59
0.7589 ریال5:06:49
0.7588 ریال4:51:30
0.7586 ریال4:06:43
0.7588 ریال3:51:57
0.7587 ریال3:21:50
0.7586 ریال2:36:44
0.7587 ریال2:21:16
0.7585 ریال1:51:37
0.7587 ریال1:36:50
0.7586 ریال1:06:35
0.7583 ریال0:51:32
0.7582 ریال0:36:50
0.7585 ریال0:21:30
0.7583 ریال0:09:57
0.7583 ریال0:07:47
نظرات