شاخص یاب

دلار کانادا / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.7546
  • بالاترین قیمت روز:0.7546
  • پایین ترین قیمت روز:0.7531
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7535
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.7539
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک دلار کانادا / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7546 ریال14:52:10
0.7542 ریال14:21:52
0.754 ریال13:37:15
0.7534 ریال13:22:00
0.7535 ریال13:07:12
0.7538 ریال12:37:33
0.7537 ریال11:10:20
0.7537 ریال11:07:51
0.7535 ریال10:06:49
0.7536 ریال9:51:46
0.7535 ریال9:21:39
0.7536 ریال9:07:05
0.7537 ریال8:51:56
0.7536 ریال8:06:45
0.7535 ریال7:36:47
0.7534 ریال7:21:25
0.7532 ریال7:06:36
0.7534 ریال6:51:37
0.7535 ریال6:36:42
0.7533 ریال6:21:34
0.7537 ریال5:55:28
0.7537 ریال5:53:03
0.7535 ریال5:37:18
0.7536 ریال4:36:18
0.7532 ریال4:21:11
0.7533 ریال3:51:14
0.7536 ریال3:20:58
0.7533 ریال3:06:22
0.7534 ریال2:51:24
0.7535 ریال2:36:25
0.7533 ریال2:21:04
0.7536 ریال2:06:45
0.7541 ریال1:51:25
0.7531 ریال1:36:29
0.7535 ریال1:21:14
0.7536 ریال0:36:30
0.7539 ریال0:21:17
0.7535 ریال0:09:39
0.7535 ریال0:07:40
نظرات