کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

CAC 40

  • نرخ فعلی:5516.05
  • بالاترین قیمت روز:5517.44
  • پایین ترین قیمت روز:5496.89
  • بیشترین مقدار نوسان روز:14.73
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,511.45
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۰:۱۶
  • نرخ روز گذشته:5,509.73
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6.32

نمودار کندل استیک CAC 40 در روز جاری

نمودار کندل استیک CAC 40 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,516.05 ریال17:20:16
5,515.35 ریال17:19:13
5,514.22 ریال17:18:14
5,513.95 ریال17:17:15
5,513.31 ریال17:16:14
5,513.04 ریال17:15:15
5,512.9 ریال17:14:12
5,512.89 ریال17:13:15
5,512.46 ریال17:12:16
5,512.36 ریال17:11:17
5,512.14 ریال17:10:19
5,511.59 ریال17:09:15
5,511.46 ریال17:08:13
5,510.21 ریال17:07:13
5,509.24 ریال17:06:15
5,509.04 ریال17:05:13
5,507.77 ریال17:04:13
5,511.62 ریال17:03:51
5,507.64 ریال17:03:15
5,506.9 ریال17:02:18
5,507.87 ریال17:01:25
5,507.84 ریال17:00:26
5,509.85 ریال16:59:12
5,510.74 ریال16:58:14
5,511.68 ریال16:57:15
5,510.41 ریال16:56:12
5,512.54 ریال16:55:15
5,512.5 ریال16:54:14
5,513.81 ریال16:53:13
5,514.01 ریال16:52:13
5,513.38 ریال16:51:15
5,513.65 ریال16:50:15
5,513.77 ریال16:49:15
5,514.56 ریال16:48:13
5,513.11 ریال16:47:16
5,513.91 ریال16:46:13
5,513.57 ریال16:45:15
5,513.31 ریال16:44:12
5,513.1 ریال16:43:13
5,512.76 ریال16:42:14
5,514.04 ریال16:41:16
5,513.17 ریال16:40:16
5,512.55 ریال16:39:13
5,512.27 ریال16:38:33
5,512.27 ریال16:38:33
5,512.85 ریال16:36:14
5,512.61 ریال16:35:13
5,513.9 ریال16:34:14
5,514.3 ریال16:33:17
5,511.62 ریال16:33:10
5,513.75 ریال16:32:13
5,514.67 ریال16:31:14
5,516.86 ریال16:30:20
5,516.13 ریال16:29:12
5,515.22 ریال16:28:14
5,515.28 ریال16:27:14
5,515.75 ریال16:26:13
5,516.26 ریال16:25:15
5,515.03 ریال16:24:14
5,515.82 ریال16:23:14
5,515.85 ریال16:22:13
5,516.81 ریال16:21:13
5,516.75 ریال16:20:15
5,515.46 ریال16:19:12
5,515.62 ریال16:18:13
5,517.02 ریال16:17:15
5,516.73 ریال16:16:14
5,516.35 ریال16:15:14
5,517.28 ریال16:14:13
5,517.14 ریال16:13:18
5,517.44 ریال16:12:14
5,517.1 ریال16:11:13
5,516.87 ریال16:10:16
5,516.5 ریال16:09:14
5,514.7 ریال16:08:14
5,515.58 ریال16:07:15
5,515.96 ریال16:06:15
5,515.25 ریال16:05:16
5,515.61 ریال16:04:15
5,511.62 ریال16:03:38
5,515.48 ریال16:03:14
5,515.26 ریال16:02:14
5,514 ریال16:01:19
5,514.16 ریال16:00:22
5,514.76 ریال15:59:14
5,514.67 ریال15:58:14
5,514.4 ریال15:57:14
5,513.52 ریال15:56:13
5,515.2 ریال15:55:14
5,515.57 ریال15:54:13
5,515.75 ریال15:53:14
5,515.3 ریال15:52:14
5,513.64 ریال15:51:16
5,513.23 ریال15:50:17
5,512.53 ریال15:49:15
5,513.77 ریال15:48:14
5,512.63 ریال15:47:14
5,512.03 ریال15:46:14
5,513.68 ریال15:45:15
5,513.19 ریال15:44:14
5,511.68 ریال15:43:16
5,510.25 ریال15:42:14
5,510.42 ریال15:41:14
5,509.39 ریال15:40:17
5,510.39 ریال15:39:14
5,511.88 ریال15:38:13
5,511.78 ریال15:37:14
5,510.16 ریال15:36:15
5,511.62 ریال15:35:35
5,511.4 ریال15:35:15
5,512.24 ریال15:34:15
5,512.09 ریال15:33:14
5,512.12 ریال15:32:17
5,512.49 ریال15:31:19
5,512.31 ریال15:30:18
5,513.42 ریال15:29:14
5,513.12 ریال15:28:14
5,513.32 ریال15:27:15
5,513.12 ریال15:26:12
5,512.65 ریال15:25:20
5,513.16 ریال15:24:13
5,514.9 ریال15:23:14
5,514.42 ریال15:22:14
5,513.83 ریال15:21:14
5,514.31 ریال15:20:16
5,513.67 ریال15:19:16
5,512.79 ریال15:18:14
5,512.77 ریال15:17:14
5,511.18 ریال15:16:14
5,510.97 ریال15:15:16
5,511.06 ریال15:14:14
5,512.43 ریال15:13:20
5,513.27 ریال15:12:13
5,513.3 ریال15:11:12
5,514.59 ریال15:10:17
5,515.23 ریال15:09:14
5,514.95 ریال15:08:14
5,514.84 ریال15:07:14
5,514.51 ریال15:06:14
5,513 ریال15:05:16
5,512.3 ریال15:04:14
5,511.62 ریال15:04:07
5,513 ریال15:03:15
5,513.02 ریال15:02:16
5,512.43 ریال15:01:22
5,512.37 ریال15:00:22
5,512.42 ریال14:59:13
5,511.75 ریال14:58:14
5,511.67 ریال14:57:14
5,511.74 ریال14:56:13
5,512.46 ریال14:55:17
5,512.14 ریال14:54:14
5,510.54 ریال14:53:19
5,509.35 ریال14:52:16
5,509.43 ریال14:51:15
5,508.66 ریال14:50:17
5,507.63 ریال14:49:17
5,506.55 ریال14:48:13
5,506.51 ریال14:47:14
5,505.87 ریال14:46:15
5,505.55 ریال14:45:15
5,505.91 ریال14:44:13
5,503.32 ریال14:43:16
5,502.84 ریال14:42:14
5,502.16 ریال14:41:13
5,502.2 ریال14:40:17
5,502.75 ریال14:39:14
5,501.55 ریال14:38:15
5,501.44 ریال14:37:15
5,501.74 ریال14:36:15
5,502.15 ریال14:35:15
5,511.62 ریال14:34:21
5,501.39 ریال14:34:16
5,500.8 ریال14:33:15
5,500.71 ریال14:32:15
5,501.53 ریال14:31:22
5,503.5 ریال14:30:19
5,503.23 ریال14:29:16
5,502.9 ریال14:28:17
5,502.7 ریال14:27:15
5,503.28 ریال14:26:15
5,503.3 ریال14:25:18
5,503.76 ریال14:24:14
5,504.54 ریال14:23:14
5,505.13 ریال14:22:15
5,504.96 ریال14:21:17
5,505.52 ریال14:20:37
5,505.62 ریال14:19:16
5,504.12 ریال14:18:15
5,504.86 ریال14:17:15
5,504.96 ریال14:16:14
5,504.74 ریال14:15:16
5,505.29 ریال14:14:14
5,506.17 ریال14:13:17
5,506.9 ریال14:12:14
5,506.09 ریال14:11:16
5,506.37 ریال14:10:19
5,505.56 ریال14:09:19
5,504.79 ریال14:08:14
5,504.05 ریال14:07:14
5,504.2 ریال14:06:15
5,503.97 ریال14:05:18
5,511.62 ریال14:04:56
5,502.71 ریال14:04:18
5,502.03 ریال14:03:18
5,501.61 ریال14:02:18
5,501.96 ریال14:01:21
5,502.77 ریال14:00:25
5,502.66 ریال13:59:16
5,503.88 ریال13:58:17
5,502.14 ریال13:57:16
5,500.78 ریال13:56:15
5,501.01 ریال13:55:19
5,501.11 ریال13:54:15
5,502.28 ریال13:53:24
5,500.98 ریال13:52:21
5,500.5 ریال13:51:16
5,500.8 ریال13:50:21
5,502.69 ریال13:49:18
5,502.95 ریال13:48:16
5,502.82 ریال13:47:17
5,504.74 ریال13:46:14
5,505.34 ریال13:45:20
5,505.97 ریال13:44:15
5,505.03 ریال13:43:21
5,504.65 ریال13:42:15
5,502.17 ریال13:41:17
5,500.09 ریال13:40:20
5,500.73 ریال13:39:18
5,497.87 ریال13:38:15
5,497.85 ریال13:37:19
5,499.76 ریال13:36:18
5,500.26 ریال13:35:17
5,511.62 ریال13:34:50
5,498.7 ریال13:34:17
5,499.14 ریال13:33:24
5,499.1 ریال13:32:21
5,498.95 ریال13:31:24
5,499.7 ریال13:30:26
5,499.67 ریال13:29:18
5,499.29 ریال13:28:20
5,498.03 ریال13:27:18
5,497.12 ریال13:26:14
5,497.53 ریال13:25:23
5,498.82 ریال13:24:14
5,497.97 ریال13:23:19
5,497.38 ریال13:22:14
5,497.51 ریال13:21:19
5,497.19 ریال13:20:18
5,497.28 ریال13:19:15
5,498.27 ریال13:18:17
5,498.07 ریال13:17:17
5,498.64 ریال13:16:16
5,498.86 ریال13:15:16
5,499.83 ریال13:14:16
5,499.74 ریال13:13:19
5,498.19 ریال13:12:15
5,498.91 ریال13:11:17
5,499 ریال13:10:21
5,498.91 ریال13:09:21
5,497.27 ریال13:08:16
5,497.15 ریال13:07:22
5,497.32 ریال13:06:20
5,497.98 ریال13:05:21
5,511.62 ریال13:05:08
5,496.89 ریال13:04:28
5,499.55 ریال13:03:20
5,500.98 ریال13:02:24
5,501.1 ریال13:01:29
5,500.52 ریال13:00:34
5,501.81 ریال12:59:18
5,502.36 ریال12:58:19
5,502 ریال12:57:25
5,502.68 ریال12:56:20
5,502.64 ریال12:55:22
5,501.31 ریال12:54:21
5,501.01 ریال12:53:19
5,500.71 ریال12:52:20
5,501.48 ریال12:51:20
5,501.72 ریال12:50:22
5,502.41 ریال12:49:21
5,502.96 ریال12:48:18
5,503.89 ریال12:47:16
5,504.21 ریال12:46:17
5,503.73 ریال12:45:34
5,501.22 ریال12:44:17
5,501.62 ریال12:43:19
5,501.38 ریال12:42:20
5,502.97 ریال12:41:18
5,502.57 ریال12:40:21
5,502.44 ریال12:39:17
5,502.78 ریال12:38:16
5,501.26 ریال12:37:16
5,503 ریال12:36:17
5,502.8 ریال12:35:17
5,511.62 ریال12:34:39
5,500.69 ریال12:34:19
5,499.31 ریال12:33:22
5,501.06 ریال12:32:21
5,499 ریال12:31:19
5,499.18 ریال12:30:27
5,500.86 ریال12:29:16
5,500.28 ریال12:28:21
5,499.66 ریال12:27:21
5,500.32 ریال12:26:16
5,499.38 ریال12:25:22
5,498.77 ریال12:24:19
5,501.32 ریال12:23:16
5,500.79 ریال12:22:16
5,501.06 ریال12:21:21
5,501.51 ریال12:20:22
5,501.93 ریال12:19:19
5,503.54 ریال12:18:15
5,505.04 ریال12:17:16
5,506.41 ریال12:16:17
5,506.87 ریال12:15:18
5,507.36 ریال12:14:17
5,509.8 ریال12:13:18
5,509.96 ریال12:12:16
5,512.44 ریال12:11:14
5,512.22 ریال12:10:19
5,512.66 ریال12:09:18
5,512.02 ریال12:08:15
5,509.36 ریال12:07:14
5,506.38 ریال12:06:24
5,509.81 ریال12:06:16
5,509.79 ریال12:05:22
5,508.3 ریال12:04:17
5,505.99 ریال12:03:19
5,506.51 ریال12:02:16
5,506.89 ریال12:01:24
5,506.53 ریال12:00:26
5,505.37 ریال11:59:15
5,504.4 ریال11:58:15
5,504.99 ریال11:57:17
5,506.24 ریال11:55:18
5,506.23 ریال11:54:16
5,507.01 ریال11:53:16
5,507.3 ریال11:52:16
5,506.69 ریال11:51:17
5,508.55 ریال11:50:21
5,507.63 ریال11:49:17
5,506.77 ریال11:48:16
5,508.88 ریال11:47:15
5,508.97 ریال11:46:16
5,506 ریال11:45:18
5,505.17 ریال11:44:14
5,506.64 ریال11:43:16
5,508.4 ریال11:42:16
5,508.64 ریال11:41:16
5,511.33 ریال11:40:20
5,515.71 ریال11:39:16
5,514.2 ریال11:38:14
5,514.91 ریال11:37:21
5,516.7 ریال11:36:16
5,516.52 ریال11:35:17
5,509.73 ریال11:34:48
5,514.73 ریال11:34:16
5,512.53 ریال11:33:20
5,511.19 ریال11:32:16
5,511.45 ریال11:31:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات