کالایاب
شاخص یاب

C-Shares CSI Consumer Staples CNY

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
20 20 20 20 2018/04/22 1397/02/02 1397-02-02

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص C-Shares CSI Consumer Staples CNY