کالایاب
شاخص یاب

C-Shares CSI Consumer Staples

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
24.25 24.25 24.25 24.25 2018/04/22 1397/02/02 1397-02-02

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص C-Shares CSI Consumer Staples