شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BYN/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.49
  • بالاترین قیمت روز:0.4903
  • پایین ترین قیمت روز:0.4891
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4898
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۰:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.4901
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک BYN/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BYN/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.49 ریال11:30:16
0.49 ریال11:30:15
0.4901 ریال11:24:12
0.4902 ریال11:10:06
0.4902 ریال11:10:06
0.4903 ریال11:08:04
0.4902 ریال11:02:04
0.4892 ریال10:58:04
0.4903 ریال10:54:11
0.4902 ریال10:50:06
0.4902 ریال10:50:06
0.4892 ریال10:48:12
0.49 ریال10:44:04
0.4899 ریال10:42:12
0.49 ریال10:36:11
0.4901 ریال10:34:04
0.4898 ریال10:20:06
0.4898 ریال10:20:06
0.4897 ریال10:18:12
0.4899 ریال10:16:04
0.4898 ریال10:02:04
0.4892 ریال10:00:22
0.4892 ریال10:00:21
0.4898 ریال9:58:04
0.49 ریال9:56:04
0.4898 ریال9:48:12
0.4899 ریال9:30:19
0.4899 ریال9:30:17
0.4898 ریال9:28:04
0.4899 ریال9:24:11
0.49 ریال9:22:04
0.4899 ریال9:14:04
0.4898 ریال9:12:13
0.49 ریال9:10:07
0.49 ریال9:10:07
0.4898 ریال9:08:04
0.49 ریال9:06:12
0.4898 ریال9:02:04
0.4899 ریال9:00:18
0.4899 ریال9:00:17
0.4892 ریال8:56:04
0.4898 ریال8:54:12
0.4899 ریال8:52:04
0.49 ریال8:50:05
0.4899 ریال8:48:11
0.4898 ریال8:42:11
0.4891 ریال8:40:05
0.4891 ریال8:40:05
0.4898 ریال8:35:06
0.4898 ریال8:35:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات