کالایاب
شاخص یاب

BYN/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.4898
  • بالاترین قیمت روز:0.4909
  • پایین ترین قیمت روز:0.4898
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4902
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۸:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.4903
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک BYN/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BYN/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4898 ریال20:38:11
0.4909 ریال20:37:12
0.4898 ریال20:32:13
0.4907 ریال20:30:20
0.4898 ریال20:18:15
0.4906 ریال20:16:13
0.4898 ریال20:02:14
0.4907 ریال20:00:22
0.4898 ریال19:36:15
0.4908 ریال19:34:13
0.4898 ریال19:12:16
0.4905 ریال19:10:16
0.4898 ریال19:06:15
0.4907 ریال19:04:13
0.4898 ریال18:56:13
0.4903 ریال18:54:15
0.4898 ریال18:40:15
0.4903 ریال18:38:13
0.4898 ریال18:36:15
0.4903 ریال18:32:13
0.4898 ریال18:30:20
0.4904 ریال18:28:13
0.4902 ریال18:26:11
0.4898 ریال18:20:14
0.4902 ریال18:18:15
0.4898 ریال18:14:12
0.4901 ریال18:12:14
0.4898 ریال17:50:16
0.4899 ریال17:48:14
0.4898 ریال17:40:13
0.4899 ریال17:38:11
0.4898 ریال17:26:11
0.4901 ریال17:24:14
0.4902 ریال17:22:11
0.4898 ریال17:14:10
0.4902 ریال17:12:12
0.4904 ریال17:02:11
0.4903 ریال16:54:06
0.4898 ریال16:34:04
0.4901 ریال16:26:15
0.4904 ریال8:33:07
0.4903 ریال5:39:46
0.4904 ریال5:12:23
0.4905 ریال4:48:06
0.4904 ریال3:33:06
0.4903 ریال3:09:06
0.4902 ریال2:42:07
0.4904 ریال1:54:06
0.4906 ریال1:32:28
0.4904 ریال1:03:34
0.4902 ریال0:18:14
0.4902 ریال0:18:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات