شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BWP/ZAR Ask

  • نرخ فعلی:1.3575
  • بالاترین قیمت روز:1.364
  • پایین ترین قیمت روز:1.3519
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.32%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3563
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۶:۱۶
  • نرخ روز گذشته:1.3561
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک BWP/ZAR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BWP/ZAR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3575 ریال22:56:16
1.3573 ریال22:42:15
1.3568 ریال22:21:15
1.3553 ریال21:56:15
1.3551 ریال21:42:16
1.3536 ریال21:21:16
1.3555 ریال20:56:17
1.3541 ریال20:21:16
1.3538 ریال19:56:17
1.3539 ریال19:42:18
1.3526 ریال19:21:15
1.3537 ریال18:56:17
1.355 ریال18:42:18
1.3593 ریال18:21:17
1.36 ریال17:56:17
1.3599 ریال17:42:18
1.3601 ریال17:21:18
1.3606 ریال16:56:19
1.3619 ریال16:42:18
1.3519 ریال16:21:20
1.3615 ریال15:56:19
1.3604 ریال15:42:32
1.3569 ریال15:21:34
1.3587 ریال14:56:30
1.3595 ریال14:42:30
1.3574 ریال14:21:31
1.3601 ریال13:56:27
1.3608 ریال13:42:29
1.36 ریال13:21:32
1.3605 ریال12:56:28
1.3609 ریال12:42:26
1.3583 ریال12:21:18
1.3594 ریال11:56:19
1.3627 ریال11:42:17
1.363 ریال11:21:16
1.3588 ریال10:56:15
1.3636 ریال10:42:14
1.3624 ریال10:21:16
1.364 ریال9:56:16
1.3582 ریال9:42:15
1.358 ریال9:21:15
1.3609 ریال8:56:14
1.3608 ریال8:42:14
1.3606 ریال8:21:15
1.3604 ریال7:56:13
1.3605 ریال7:42:14
1.3604 ریال6:56:13
1.3608 ریال6:43:53
1.3606 ریال6:21:15
1.3612 ریال5:56:14
1.3607 ریال5:42:15
1.3608 ریال4:56:13
1.361 ریال4:42:14
1.3616 ریال4:21:14
1.3612 ریال3:56:13
1.3617 ریال3:42:14
1.3619 ریال3:21:14
1.3618 ریال2:56:13
1.3616 ریال2:42:13
1.3576 ریال2:21:13
1.3575 ریال1:56:13
1.3573 ریال1:42:13
1.3564 ریال1:21:13
1.3562 ریال0:56:13
1.3563 ریال0:42:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات