شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BTTN/USD gate-io

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0016 0.0016 0.0017 0.0016 2019/06/02 1398/03/12 1398-03-12
0.0016 0.0016 0.0017 0.0017 2019/06/01 1398/03/11 1398-03-11
0.0016 0.0015 0.0016 0.0015 2019/05/31 1398/03/10 1398-03-10
0.0018 0.0017 0.0018 0.0017 2019/05/29 1398/03/08 1398-03-08
0.0017 0.0017 0.0019 0.0017 2019/05/28 1398/03/07 1398-03-07

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص BTTN/USD gate-io