شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BTTN/KRW upbit

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1.94 1.89 1.97 1.89 2019/06/03 1398/03/13 1398-03-13
2.08 1.93 2.09 1.93 2019/06/02 1398/03/12 1398-03-12
1.91 1.88 2.08 2.07 2019/06/01 1398/03/11 1398-03-11
1.94 1.88 1.94 1.88 2019/05/31 1398/03/10 1398-03-10
2.03 1.98 2.06 2.02 2019/05/30 1398/03/09 1398-03-09
2.06 2.02 2.14 2.02 2019/05/29 1398/03/08 1398-03-08
2.04 2.01 2.20 2.07 2019/05/28 1398/03/07 1398-03-07

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص BTTN/KRW upbit