شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BTCP/DOGE trade-satoshi

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
8,870 5,555 8,870 5,555 2018/04/27 1397/02/07 1397-02-07
9,348 7,850 10,000 7,870 2018/04/26 1397/02/06 1397-02-06
5,300 5,300 9,498 9,497 2018/04/25 1397/02/05 1397-02-05
9,480 7,150 10,994 8,000 2018/04/24 1397/02/04 1397-02-04
9,001.0996 8,300 13,000 9,500 2018/04/23 1397/02/03 1397-02-03
8,889 7,009 14,999 9,000 2018/04/22 1397/02/02 1397-02-02
6,789 6,789 6,900 6,874 2018/04/21 1397/02/01 1397-02-01

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص BTCP/DOGE trade-satoshi