کالایاب
شاخص یاب

BTC/VND synthetic

  • نرخ فعلی:187451462
  • بالاترین قیمت روز:188740351
  • پایین ترین قیمت روز:186726316
  • بیشترین مقدار نوسان روز:545,029
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:187,177,778
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۵۶:۵۳
  • نرخ روز گذشته:187,299,415
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:152,047

نمودار کندل استیک BTC/VND synthetic در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/VND synthetic در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
187,451,462 ریال7:56:53
187,563,743 ریال7:52:53
187,566,082 ریال7:48:58
187,706,433 ریال7:44:58
187,536,842 ریال7:41:06
187,095,906 ریال7:37:01
186,726,316 ریال7:33:01
186,838,596 ریال7:29:03
187,133,333 ریال7:25:01
187,320,468 ریال7:21:10
187,797,661 ریال7:16:59
187,734,503 ریال7:08:59
188,114,620 ریال7:05:04
188,150,877 ریال7:01:16
188,108,772 ریال6:57:03
188,302,924 ریال6:48:59
188,136,842 ریال6:41:05
188,019,883 ریال6:37:00
187,977,778 ریال6:32:58
187,956,725 ریال6:28:58
187,805,848 ریال6:24:59
187,807,018 ریال6:21:43
187,814,035 ریال6:08:57
187,837,427 ریال6:05:41
187,945,029 ریال6:01:17
187,914,620 ریال5:56:59
187,954,386 ریال5:53:00
187,942,690 ریال5:49:04
187,837,427 ریال5:40:59
187,860,819 ریال5:36:59
187,968,421 ریال5:32:58
187,966,082 ریال5:28:58
188,050,292 ریال5:25:00
188,251,462 ریال5:20:59
188,302,924 ریال5:16:59
188,385,965 ریال5:13:00
188,394,152 ریال5:08:58
188,175,439 ریال5:05:02
188,076,023 ریال5:01:14
188,129,825 ریال4:56:57
188,375,439 ریال4:52:59
188,452,632 ریال4:44:57
188,469,006 ریال4:41:07
188,490,058 ریال4:37:01
188,419,883 ریال4:32:59
188,433,918 ریال4:29:00
188,277,193 ریال4:25:01
188,047,953 ریال4:21:02
187,996,491 ریال4:16:59
188,038,596 ریال4:12:59
187,947,368 ریال4:08:59
187,900,585 ریال4:04:59
188,445,614 ریال4:01:15
188,466,667 ریال3:57:04
188,446,784 ریال3:52:59
188,398,830 ریال3:48:57
188,529,825 ریال3:44:59
188,513,450 ریال3:41:01
188,499,415 ریال3:36:59
188,628,070 ریال3:32:58
188,497,076 ریال3:28:57
188,583,626 ریال3:25:00
188,574,269 ریال3:21:00
188,740,351 ریال3:13:00
188,454,971 ریال3:08:58
188,352,047 ریال3:04:58
188,349,708 ریال3:01:14
188,443,275 ریال2:56:59
188,445,614 ریال2:52:59
188,347,368 ریال2:48:58
188,069,006 ریال2:44:58
188,010,526 ریال2:41:01
188,095,906 ریال2:37:01
187,954,386 ریال2:32:59
188,037,427 ریال2:28:58
188,146,199 ریال2:24:59
188,366,082 ریال2:21:00
188,534,503 ریال2:17:03
188,157,895 ریال2:12:58
188,146,199 ریال2:08:54
188,403,509 ریال2:04:59
188,120,468 ریال2:01:17
188,094,737 ریال1:56:58
188,109,942 ریال1:52:58
187,877,193 ریال1:48:59
187,866,667 ریال1:44:56
187,850,292 ریال1:41:01
187,753,216 ریال1:37:01
187,622,222 ریال1:32:59
187,764,912 ریال1:29:00
187,701,754 ریال1:25:00
187,598,830 ریال1:21:04
187,864,327 ریال1:17:00
187,720,468 ریال1:13:00
187,661,988 ریال1:05:04
187,669,006 ریال1:01:13
187,867,836 ریال0:57:00
187,963,743 ریال0:53:00
187,998,830 ریال0:45:00
187,661,988 ریال0:41:05
187,622,222 ریال0:36:59
187,170,760 ریال0:33:05
187,000,000 ریال0:28:58
187,116,959 ریال0:25:01
186,969,591 ریال0:21:01
187,114,620 ریال0:17:07
187,152,047 ریال0:13:04
187,250,292 ریال0:08:59
187,177,778 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات