کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD zb-com

  • نرخ فعلی:7958.8
  • بالاترین قیمت روز:8046.7
  • پایین ترین قیمت روز:7863.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:33.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.79%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,973.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:7,976.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:17.4

نمودار کندل استیک BTC/USD zb-com در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD zb-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,958.8 ریال20:09:07
7,959.6 ریال20:05:13
7,966.4 ریال20:01:30
7,954.8 ریال19:57:12
7,961.6 ریال19:53:07
7,951.3 ریال19:49:10
7,957.3 ریال19:45:06
7,950.1 ریال19:41:12
7,959 ریال19:37:09
7,972.7 ریال19:33:12
7,972.8 ریال19:29:14
7,973 ریال19:25:14
7,971.3 ریال19:21:12
7,981.8 ریال19:17:11
7,971.6 ریال19:13:10
7,968.1 ریال19:09:07
7,961.3 ریال19:05:12
7,960 ریال19:01:35
7,960.5 ریال18:57:06
7,954 ریال18:53:13
7,952.7 ریال18:49:15
7,955.6 ریال18:45:10
7,960.3 ریال18:41:15
7,958.7 ریال18:37:10
7,970.1 ریال18:33:05
7,962.4 ریال18:29:11
7,970.5 ریال18:25:17
7,960.9 ریال18:21:18
7,945.5 ریال18:17:15
7,929.7 ریال18:13:10
7,922.5 ریال18:09:09
7,930.8 ریال18:05:16
7,937.6 ریال18:01:36
7,919.9 ریال17:57:11
7,929.1 ریال17:53:12
7,921.1 ریال17:49:16
7,911 ریال17:45:10
7,904.6 ریال17:41:23
7,913.7 ریال17:37:16
7,931.8 ریال17:33:07
7,934.1 ریال17:29:13
7,920.7 ریال17:25:16
7,931.1 ریال17:21:15
7,941.6 ریال17:17:15
7,933 ریال17:13:15
7,921.9 ریال17:09:12
7,917.7 ریال17:05:21
7,929.4 ریال17:01:42
7,927.1 ریال16:57:09
7,910.3 ریال16:53:11
7,910.9 ریال16:49:15
7,902.2 ریال16:45:20
7,899.8 ریال16:41:19
7,886.3 ریال16:37:11
7,909.2 ریال16:33:12
7,903.7 ریال16:29:13
7,901.5 ریال16:25:16
7,903.4 ریال16:21:20
7,912.7 ریال16:17:13
7,896.7 ریال16:13:15
7,863.1 ریال16:09:12
7,889.1 ریال16:05:17
7,900.6 ریال16:01:35
7,915.8 ریال15:57:18
7,927.3 ریال15:53:14
7,928.3 ریال15:49:17
7,940.4 ریال15:45:15
7,941 ریال15:41:24
7,950.7 ریال15:37:15
7,962.1 ریال15:33:17
7,966.4 ریال15:29:16
7,969.9 ریال15:25:18
7,965.5 ریال15:21:17
7,961.2 ریال15:17:15
7,949.4 ریال15:13:16
7,940.3 ریال15:09:14
7,942.3 ریال15:05:18
7,938.4 ریال15:01:39
7,954.8 ریال14:57:13
7,943.9 ریال14:53:16
7,953.3 ریال14:49:21
7,942 ریال14:45:16
7,962.9 ریال14:41:24
7,940.2 ریال14:37:19
7,958 ریال14:33:31
7,976.1 ریال14:29:23
7,969.1 ریال14:25:41
7,966 ریال14:21:32
7,975.5 ریال14:17:21
7,976 ریال14:13:24
7,983.4 ریال14:09:21
7,987 ریال14:05:21
7,983.4 ریال14:01:43
7,983 ریال13:57:19
7,978.9 ریال13:53:28
7,987.3 ریال13:49:28
7,991 ریال13:45:27
7,983.4 ریال13:41:42
7,991.4 ریال13:37:39
7,982.2 ریال13:33:43
7,981.7 ریال13:29:24
7,973.5 ریال13:25:32
7,977.1 ریال13:21:55
7,971.1 ریال13:17:36
7,967.2 ریال13:13:49
7,958.6 ریال13:09:52
7,966.8 ریال13:06:23
7,972.1 ریال13:03:15
7,970.7 ریال12:57:59
7,968 ریال12:53:40
7,979.3 ریال12:49:49
7,976.3 ریال12:45:46
7,979.2 ریال12:41:52
7,971.2 ریال12:37:44
7,965.2 ریال12:33:52
7,974.6 ریال12:29:46
7,980.3 ریال12:25:45
7,979.1 ریال12:21:47
7,991.4 ریال12:17:37
7,990 ریال12:13:42
7,985.7 ریال12:09:51
7,986 ریال12:06:00
7,964.2 ریال12:02:27
7,956.8 ریال11:57:28
7,961.3 ریال11:53:32
7,965.8 ریال11:49:25
7,949.3 ریال11:45:25
7,944.7 ریال11:41:32
7,957.9 ریال11:37:23
7,971.4 ریال11:33:34
7,962.4 ریال11:29:21
7,965.8 ریال11:25:23
7,941 ریال11:21:27
7,932.9 ریال11:17:24
7,949.1 ریال11:13:23
7,936.1 ریال11:09:18
7,951.3 ریال11:05:30
7,971.3 ریال11:01:50
7,969.5 ریال10:57:11
7,965.1 ریال10:53:12
7,974.9 ریال10:49:17
7,975.7 ریال10:45:07
7,963.3 ریال10:41:12
7,977.1 ریال10:37:11
7,968.6 ریال10:33:17
7,957.3 ریال10:29:07
7,959.8 ریال10:25:11
7,956.6 ریال10:21:08
7,960.9 ریال10:17:03
7,970.2 ریال10:13:07
7,961.2 ریال10:09:03
7,955.8 ریال10:05:02
7,961.8 ریال10:01:24
7,974.1 ریال9:53:05
7,989.7 ریال9:49:01
7,990.5 ریال9:44:58
7,987.7 ریال9:41:05
7,987.5 ریال9:37:01
7,985.5 ریال9:33:00
7,991.6 ریال9:29:00
7,998.9 ریال9:25:00
7,998.7 ریال9:20:59
8,000 ریال9:16:58
8,002 ریال9:13:01
7,989.4 ریال9:08:57
7,996.2 ریال9:04:59
7,994.4 ریال9:01:15
7,999.3 ریال8:56:56
7,993.5 ریال8:52:56
7,993.6 ریال8:48:57
7,987.9 ریال8:44:54
7,983.6 ریال8:41:00
7,974.9 ریال8:36:57
7,955 ریال8:32:55
7,974.6 ریال8:28:59
7,976.8 ریال8:24:57
7,973.2 ریال8:20:59
7,962.4 ریال8:16:55
7,967.9 ریال8:12:58
7,976.6 ریال8:08:54
7,984.5 ریال8:04:55
7,990.3 ریال8:01:07
7,994.5 ریال7:56:53
7,991.8 ریال7:52:53
7,997.7 ریال7:48:57
8,001.4 ریال7:44:57
7,989.3 ریال7:41:05
7,980 ریال7:37:01
7,985.3 ریال7:33:01
7,975.9 ریال7:29:02
7,988.3 ریال7:25:00
7,993 ریال7:21:09
8,005.9 ریال7:16:59
8,002 ریال7:13:03
8,004.9 ریال7:08:59
8,011.3 ریال7:05:04
8,014.3 ریال7:01:16
8,017.5 ریال6:57:02
8,026.1 ریال6:52:57
8,026.4 ریال6:48:59
8,008.8 ریال6:44:59
8,016.7 ریال6:41:05
8,009.1 ریال6:37:00
8,006.3 ریال6:32:58
8,006 ریال6:28:58
8,002.6 ریال6:24:59
7,998.8 ریال6:21:21
8,005.6 ریال6:17:06
7,999.6 ریال6:13:02
7,999.2 ریال6:08:57
7,995 ریال6:05:41
8,009.4 ریال6:01:17
8,012.6 ریال5:56:58
8,008 ریال5:53:00
8,015.3 ریال5:49:03
8,003.4 ریال5:45:00
8,015.5 ریال5:40:59
8,019.4 ریال5:36:59
8,023.2 ریال5:32:58
8,014 ریال5:28:58
8,026.4 ریال5:24:59
8,035.9 ریال5:20:58
8,039.9 ریال5:16:59
8,039.3 ریال5:13:00
8,039.8 ریال5:08:58
8,028.6 ریال5:05:01
8,022.9 ریال5:01:14
8,022.4 ریال4:56:56
8,029.1 ریال4:52:58
8,041.3 ریال4:48:59
8,041.9 ریال4:41:06
8,040.2 ریال4:37:01
8,033.8 ریال4:32:59
8,034.9 ریال4:29:00
8,018 ریال4:25:00
8,016.7 ریال4:21:02
8,010.9 ریال4:12:59
7,997.2 ریال4:04:59
8,022.5 ریال4:01:14
8,026.1 ریال3:57:03
8,028.5 ریال3:48:57
8,039.6 ریال3:44:59
8,039.7 ریال3:41:00
8,033.1 ریال3:36:59
8,046.7 ریال3:32:58
8,037.8 ریال3:28:57
8,037.3 ریال3:25:00
8,033.7 ریال3:20:59
8,031.7 ریال3:16:57
8,036.2 ریال3:13:00
8,032 ریال3:08:58
8,018 ریال3:04:58
8,015.6 ریال3:01:13
8,020.3 ریال2:56:58
8,024.1 ریال2:52:59
8,026.7 ریال2:48:57
8,021.8 ریال2:44:57
8,020.6 ریال2:41:00
8,015.6 ریال2:37:00
8,007.8 ریال2:32:59
8,017.9 ریال2:28:58
8,021.7 ریال2:24:58
8,030.1 ریال2:17:02
8,020.6 ریال2:12:58
8,015.8 ریال2:08:54
8,026.9 ریال2:04:58
8,026.8 ریال2:01:16
8,018.8 ریال1:56:58
8,025.9 ریال1:52:58
8,022.2 ریال1:48:59
8,018.1 ریال1:44:56
8,009 ریال1:41:01
8,002.3 ریال1:32:59
8,004.4 ریال1:29:00
7,993.9 ریال1:24:59
7,980 ریال1:21:04
8,010 ریال1:17:00
8,006.1 ریال1:13:00
7,995.9 ریال1:08:58
7,995.2 ریال1:05:01
8,003.9 ریال1:01:13
8,011.3 ریال0:57:00
8,010.5 ریال0:53:00
8,017.4 ریال0:49:06
8,017 ریال0:44:59
8,002.6 ریال0:36:59
7,973.7 ریال0:33:04
7,967.5 ریال0:28:58
7,976.1 ریال0:13:03
7,977.7 ریال0:08:59
7,973.9 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات