کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD yobit

  • نرخ فعلی:7734.1
  • بالاترین قیمت روز:7915
  • پایین ترین قیمت روز:7580.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:90.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.59%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,886.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:7,915
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:180.9

نمودار کندل استیک BTC/USD yobit در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD yobit در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,734.1 ریال19:13:07
7,753 ریال19:09:08
7,754.1 ریال19:05:08
7,789 ریال19:01:29
7,798.1 ریال18:57:00
7,789 ریال18:45:07
7,732.1 ریال18:41:09
7,717.7 ریال18:37:09
7,696.9 ریال18:21:10
7,663 ریال18:13:07
7,690 ریال17:53:06
7,692.6 ریال17:49:09
7,694.6 ریال17:44:59
7,665.9 ریال17:37:05
7,627.5 ریال17:33:06
7,615.1 ریال17:29:01
7,666 ریال17:25:08
7,635.2 ریال17:21:05
7,607.9 ریال17:17:06
7,606.8 ریال17:05:01
7,615 ریال17:01:34
7,622 ریال16:57:04
7,666.1 ریال16:53:07
7,666.2 ریال16:49:07
7,644 ریال16:44:59
7,625.8 ریال16:29:06
7,630 ریال16:21:18
7,632.4 ریال16:17:05
7,650 ریال16:13:07
7,630 ریال16:09:01
7,650 ریال15:57:06
7,626.2 ریال15:53:06
7,696.9 ریال15:49:08
7,695.3 ریال15:41:18
7,696.9 ریال15:37:06
7,670 ریال15:33:05
7,660 ریال15:29:06
7,624 ریال15:25:10
7,650 ریال15:21:07
7,615.8 ریال15:17:08
7,625.4 ریال15:09:04
7,619.4 ریال15:05:08
7,614.7 ریال15:01:30
7,613.2 ریال14:57:06
7,693.6 ریال14:49:09
7,607.9 ریال14:45:07
7,616.8 ریال14:41:18
7,626.2 ریال14:37:12
7,638 ریال14:33:08
7,627 ریال14:29:07
7,620 ریال14:21:09
7,580.4 ریال14:17:07
7,621.2 ریال14:13:10
7,627 ریال14:09:10
7,595.7 ریال14:05:09
7,601 ریال14:01:34
7,630 ریال13:53:10
7,616.5 ریال13:49:15
7,630.2 ریال13:45:13
7,635.2 ریال13:41:17
7,640.1 ریال13:33:09
7,674.1 ریال13:29:14
7,640 ریال13:21:23
7,635.2 ریال13:09:11
7,640 ریال12:57:25
7,640.4 ریال12:53:12
7,690 ریال12:41:30
7,663.3 ریال12:29:20
7,696.9 ریال12:01:45
7,690 ریال11:57:13
7,667.2 ریال11:53:16
7,696.9 ریال11:41:11
7,663.6 ریال11:37:06
7,673.4 ریال11:33:15
7,673.8 ریال11:25:23
7,664.2 ریال11:21:23
7,674.9 ریال11:09:10
7,696.9 ریال10:49:12
7,680 ریال10:41:18
7,696.9 ریال10:37:08
7,680 ریال10:33:06
7,696.9 ریال10:17:06
7,697.6 ریال10:13:01
7,718.5 ریال10:09:00
7,713 ریال10:01:17
7,757 ریال9:49:06
7,730 ریال9:25:00
7,763 ریال9:21:00
7,731 ریال9:16:59
7,730 ریال9:12:59
7,764.8 ریال9:08:58
7,730 ریال8:44:57
7,760 ریال8:41:01
7,757 ریال8:28:56
7,750 ریال8:24:58
7,757.8 ریال8:21:01
7,720 ریال8:08:55
7,750.5 ریال8:04:55
7,713 ریال8:01:13
7,757.8 ریال7:48:56
7,717.9 ریال7:40:59
7,735 ریال7:36:57
7,767.9 ریال7:32:53
7,768 ریال7:28:54
7,747.3 ریال7:16:55
7,701.9 ریال7:12:57
7,708.7 ریال7:08:53
7,700 ریال6:48:54
7,740.6 ریال6:36:54
7,700 ریال6:28:55
7,745.7 ریال6:24:54
7,685 ریال6:20:55
7,700 ریال6:13:38
7,745.7 ریال6:06:46
7,700 ریال6:00:59
7,745.7 ریال5:56:56
7,680 ریال5:52:51
7,711 ریال5:48:51
7,680 ریال5:44:52
7,711 ریال5:32:50
7,710.7 ریال5:24:52
7,711 ریال5:20:54
7,685 ریال5:12:52
7,652 ریال5:08:55
7,714 ریال5:01:00
7,653.5 ریال4:52:51
7,698.4 ریال4:48:54
7,698.3 ریال4:44:52
7,699 ریال4:40:57
7,651.8 ریال4:36:54
7,714 ریال4:20:56
7,740 ریال4:16:56
7,712.3 ریال4:12:54
7,770 ریال4:04:53
7,750 ریال4:01:09
7,749 ریال3:56:53
7,750 ریال3:48:57
7,752 ریال3:44:55
7,768 ریال3:40:58
7,730 ریال3:36:53
7,779 ریال3:32:53
7,750 ریال3:28:52
7,779.2 ریال3:24:54
7,750 ریال3:20:55
7,748 ریال3:16:55
7,700 ریال3:08:55
7,710.9 ریال3:04:54
7,710.8 ریال3:01:11
7,790 ریال2:56:47
7,721 ریال2:52:54
7,720 ریال2:48:55
7,730 ریال2:44:54
7,717.7 ریال2:40:58
7,687.3 ریال2:36:53
7,722 ریال2:32:55
7,740 ریال2:28:54
7,744 ریال2:24:55
7,744.5 ریال2:20:58
7,761.5 ریال2:12:52
7,800 ریال2:08:53
7,829 ریال2:04:51
7,807.1 ریال2:01:13
7,807.3 ریال1:56:52
7,830.7 ریال1:49:00
7,812 ریال1:41:00
7,854.8 ریال1:36:57
7,832.7 ریال1:32:54
7,866 ریال1:28:59
7,832.7 ریال1:24:57
7,870 ریال1:20:57
7,850 ریال1:16:56
7,811.9 ریال1:12:56
7,812 ریال1:08:54
7,800 ریال1:04:56
7,782.7 ریال1:01:19
7,780 ریال0:56:56
7,870.8 ریال0:52:56
7,911 ریال0:48:58
7,889 ریال0:41:01
7,888.1 ریال0:36:55
7,886.8 ریال0:32:55
7,911 ریال0:20:52
7,915 ریال0:16:56
7,886.8 ریال0:04:53
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات