کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD xbtce

  • نرخ فعلی:10412.4
  • بالاترین قیمت روز:10412.4
  • پایین ترین قیمت روز:10079.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:228.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,192.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۲:۵۴
  • نرخ روز گذشته:10,198.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:213.6

نمودار کندل استیک BTC/USD xbtce در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD xbtce در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,412.4 ریال21:12:54
10,389.3 ریال20:32:57
10,386.6 ریال20:17:00
10,405.5 ریال19:24:55
10,373.3 ریال19:12:53
10,386.5 ریال18:56:53
10,359.9 ریال18:32:54
10,400.4 ریال18:16:54
10,171.9 ریال18:01:05
10,184 ریال17:16:54
10,129.8 ریال16:44:53
10,155.6 ریال16:04:52
10,128 ریال16:01:10
10,105.6 ریال15:52:56
10,123.6 ریال15:20:56
10,146.6 ریال14:56:52
10,160.2 ریال14:16:56
10,160 ریال13:48:51
10,168.8 ریال13:44:53
10,169.7 ریال13:32:54
10,204.1 ریال12:36:56
10,206.1 ریال12:28:57
10,205.7 ریال12:08:51
10,223.3 ریال11:40:56
10,202.2 ریال11:20:54
10,153.2 ریال11:04:50
10,119 ریال10:56:50
10,141.2 ریال10:24:51
10,167.5 ریال9:44:50
10,180 ریال9:20:52
10,180.7 ریال9:16:52
10,142 ریال8:52:49
10,158 ریال8:36:51
10,115 ریال8:01:05
10,113.5 ریال7:44:50
10,093.7 ریال7:28:47
10,097.7 ریال6:56:49
10,121.7 ریال6:44:48
10,107.5 ریال6:20:53
10,104.2 ریال6:04:51
10,082.6 ریال5:48:54
10,116.8 ریال5:24:56
10,079.6 ریال4:52:51
10,117.6 ریال4:20:51
10,109.9 ریال4:04:47
10,154.1 ریال3:36:49
10,175.3 ریال3:20:48
10,183 ریال3:04:46
10,202 ریال2:52:48
10,126.5 ریال2:28:45
10,128.4 ریال2:12:51
10,185.4 ریال1:32:52
10,189.5 ریال1:08:48
10,194.9 ریال1:04:50
10,190 ریال0:52:52
10,192.6 ریال0:12:48
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات