کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD upbit

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
8,452.40 8,322 9,018 8,965.40 2018/03/20 1396/12/29 1396-12-29
7,495 7,470 8,700 8,442.50 2018/03/19 1396/12/28 1396-12-28
7,388 7,330 7,582.90 7,484.10 2018/03/18 1396/12/27 1396-12-27

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص BTC/USD upbit