کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD quoine

  • نرخ فعلی:10251.4
  • بالاترین قیمت روز:10365.7
  • پایین ترین قیمت روز:10016.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:130
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,118.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۲:۵۵
  • نرخ روز گذشته:10,104
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:147.4

نمودار کندل استیک BTC/USD quoine در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD quoine در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,251.4 ریال18:12:55
10,255.6 ریال18:08:51
10,276.2 ریال18:01:10
10,279.1 ریال17:52:51
10,270.2 ریال17:48:57
10,299.4 ریال17:44:53
10,299.2 ریال17:40:55
10,307 ریال17:36:58
10,300.3 ریال17:32:54
10,315.7 ریال17:28:57
10,365.7 ریال17:24:56
10,235.7 ریال17:21:00
10,265.4 ریال17:16:52
10,169.1 ریال17:12:58
10,160.1 ریال17:04:55
10,152.8 ریال17:01:19
10,151.4 ریال16:56:54
10,166.5 ریال16:52:56
10,165.2 ریال16:48:56
10,140.8 ریال16:44:56
10,155.4 ریال16:40:58
10,146.1 ریال16:37:00
10,140 ریال16:24:57
10,125.1 ریال16:20:59
10,136.4 ریال16:12:57
10,158.7 ریال16:04:57
10,150.7 ریال16:01:27
10,163.7 ریال15:52:54
10,151.3 ریال15:48:56
10,140 ریال15:44:56
10,142.3 ریال15:36:58
10,156 ریال15:32:58
10,162.5 ریال15:16:58
10,150 ریال15:13:00
10,180.6 ریال15:08:56
10,165.8 ریال15:04:56
10,161.8 ریال14:56:57
10,138.2 ریال14:44:56
10,145 ریال14:36:59
10,149.9 ریال14:32:59
10,164.4 ریال14:28:58
10,147 ریال14:21:01
10,134.8 ریال14:13:00
10,143.8 ریال14:05:00
10,139.3 ریال14:01:32
10,077.6 ریال13:25:01
10,094.5 ریال13:16:58
10,105.9 ریال13:08:58
10,116 ریال13:05:03
10,113.4 ریال13:01:25
10,121.9 ریال12:56:59
10,101.9 ریال12:52:58
10,101.6 ریال12:48:54
10,088.2 ریال12:44:58
10,093.8 ریال12:41:00
10,131 ریال12:36:59
10,117.8 ریال12:24:57
10,135 ریال12:12:59
10,152.7 ریال12:08:57
10,103.1 ریال12:04:56
10,129.7 ریال12:01:19
10,103.6 ریال11:48:53
10,087.1 ریال11:41:00
10,065.5 ریال11:24:58
10,066.6 ریال11:21:01
10,068.4 ریال11:16:58
10,084.8 ریال10:52:55
10,073.9 ریال10:48:55
10,078.3 ریال10:44:58
10,082 ریال10:40:57
10,067 ریال10:36:55
10,090.3 ریال10:28:54
10,082.2 ریال10:20:55
10,100.2 ریال10:16:56
10,098 ریال10:12:55
10,098.7 ریال10:08:53
10,074.4 ریال10:04:52
10,080.2 ریال10:01:05
10,068.4 ریال9:52:49
10,077 ریال9:48:49
10,075.2 ریال9:44:52
10,067.2 ریال9:40:53
10,084.2 ریال9:36:55
10,075.3 ریال9:32:51
10,059.6 ریال9:28:51
10,070.8 ریال9:24:53
10,090.1 ریال9:20:51
10,088.4 ریال9:16:59
10,109.6 ریال9:12:50
10,104.2 ریال8:56:49
10,134.4 ریال8:44:49
10,112.5 ریال8:40:51
10,104.9 ریال8:36:50
10,132.8 ریال8:32:49
10,117.5 ریال8:28:50
10,127.9 ریال8:24:50
10,113.6 ریال8:04:49
10,126.8 ریال8:01:03
10,099.1 ریال7:52:51
10,115.1 ریال7:40:53
10,123.1 ریال7:36:48
10,121.7 ریال7:32:49
10,137 ریال7:28:47
10,151.8 ریال7:24:51
10,176 ریال7:20:51
10,145.3 ریال7:16:46
10,130.2 ریال7:12:47
10,118.3 ریال7:08:50
10,102.5 ریال7:01:00
10,098.1 ریال6:56:49
10,085.3 ریال6:48:50
10,084.4 ریال6:44:47
10,096.9 ریال6:36:51
10,104.3 ریال6:32:49
10,070.7 ریال6:28:47
10,068.6 ریال6:24:52
10,083.5 ریال6:16:51
10,086.9 ریال6:12:57
10,090 ریال6:08:52
10,117 ریال6:04:50
10,124.3 ریال5:56:51
10,143.5 ریال5:48:50
10,156.4 ریال5:44:49
10,160.9 ریال5:40:58
10,150.4 ریال5:32:49
10,131.4 ریال5:20:51
10,145.5 ریال5:08:48
10,153.3 ریال5:04:48
10,150.6 ریال5:01:01
10,167.2 ریال4:56:49
10,178.2 ریال4:52:50
10,185.4 ریال4:48:53
10,176.5 ریال4:44:52
10,160.6 ریال4:40:51
10,134.9 ریال4:28:47
10,149.9 ریال4:24:49
10,151.3 ریال4:20:51
10,134.5 ریال4:08:50
10,164.2 ریال4:04:50
10,157 ریال4:01:03
10,146.8 ریال3:44:49
10,153.3 ریال3:40:52
10,166.9 ریال3:36:49
10,202.6 ریال3:32:51
10,188.3 ریال3:28:50
10,167.2 ریال3:24:53
10,058.2 ریال3:20:51
10,045.7 ریال3:16:49
10,037.4 ریال3:08:49
10,035.4 ریال2:56:49
10,024.1 ریال2:52:50
10,025.8 ریال2:48:52
10,016.7 ریال2:44:49
10,050 ریال2:40:51
10,082.1 ریال2:24:52
10,091.1 ریال2:20:50
10,073.2 ریال2:12:53
10,072.1 ریال2:08:49
10,072.7 ریال2:04:50
10,079 ریال2:01:06
10,088.3 ریال1:56:50
10,079.3 ریال1:52:47
10,086.5 ریال1:48:51
10,083.9 ریال1:44:49
10,089.8 ریال1:40:52
10,114.5 ریال1:28:47
10,106 ریال1:20:52
10,140.8 ریال1:16:49
10,150 ریال1:12:50
10,152.4 ریال1:08:49
10,150 ریال1:04:46
10,177.1 ریال1:01:02
10,148.2 ریال0:52:47
10,139.5 ریال0:48:50
10,135.5 ریال0:44:47
10,147 ریال0:40:51
10,111.9 ریال0:28:46
10,112.2 ریال0:24:51
10,123.7 ریال0:20:51
10,107.5 ریال0:16:47
10,121.7 ریال0:12:53
10,135.8 ریال0:08:47
10,118.2 ریال0:04:51
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات