کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD poloniex

  • نرخ فعلی:7994.1
  • بالاترین قیمت روز:8052.1
  • پایین ترین قیمت روز:7935.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:29
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.42%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,974.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۹:۲۸
  • نرخ روز گذشته:7,985.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:9

نمودار کندل استیک BTC/USD poloniex در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD poloniex در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,994.1 ریال13:49:28
7,989.1 ریال13:45:29
7,991.3 ریال13:41:42
7,987.6 ریال13:33:45
7,978.4 ریال13:29:24
7,973.5 ریال13:21:56
7,963.6 ریال13:13:50
7,971.9 ریال13:09:52
7,971.8 ریال13:06:25
7,974.1 ریال13:03:18
7,973.6 ریال12:58:00
7,972.2 ریال12:53:41
7,981.1 ریال12:49:49
7,978.2 ریال12:45:47
7,981 ریال12:41:52
7,971.8 ریال12:37:45
7,960.2 ریال12:33:53
7,981.5 ریال12:29:47
7,980.7 ریال12:25:46
7,980 ریال12:21:47
7,995.8 ریال12:17:39
7,986.7 ریال12:13:44
7,990 ریال12:09:53
7,983.7 ریال12:06:00
7,956 ریال12:02:28
7,959.2 ریال11:57:30
7,964 ریال11:53:33
7,965.3 ریال11:49:25
7,948.8 ریال11:45:25
7,956 ریال11:41:32
7,953.3 ریال11:37:24
7,967.8 ریال11:33:35
7,965 ریال11:29:21
7,964.6 ریال11:25:23
7,936.3 ریال11:21:27
7,935.6 ریال11:17:24
7,950.3 ریال11:13:24
7,944.8 ریال11:09:19
7,963 ریال11:05:31
7,974.7 ریال11:01:52
7,980.3 ریال10:57:12
7,971.2 ریال10:53:12
7,976.2 ریال10:49:17
7,968.9 ریال10:41:13
7,971.6 ریال10:37:11
7,971.2 ریال10:33:18
7,953.6 ریال10:29:07
7,956.3 ریال10:25:12
7,954.9 ریال10:21:09
7,960.9 ریال10:17:03
7,961.8 ریال10:13:08
7,960 ریال10:05:04
7,971.4 ریال10:01:25
7,978.4 ریال9:57:00
7,974 ریال9:53:05
7,988.2 ریال9:49:01
7,987.1 ریال9:44:58
7,984.2 ریال9:41:06
7,992.3 ریال9:37:02
7,980.7 ریال9:33:00
7,996.9 ریال9:29:00
8,003.9 ریال9:25:00
8,005.1 ریال9:16:58
7,997.9 ریال9:13:01
8,000.1 ریال9:04:59
8,000.7 ریال9:01:15
8,000 ریال8:56:57
8,000.1 ریال8:52:56
7,994.2 ریال8:48:58
7,985.3 ریال8:44:54
7,978.7 ریال8:41:00
7,975.4 ریال8:36:58
7,960.1 ریال8:32:55
7,969.2 ریال8:28:59
7,972.4 ریال8:24:57
7,971.2 ریال8:20:59
7,964.1 ریال8:16:56
7,970.6 ریال8:12:58
7,979 ریال8:08:54
7,987.2 ریال8:04:55
7,994 ریال8:01:07
7,993.4 ریال7:56:53
7,995.5 ریال7:52:53
7,997.5 ریال7:48:58
8,003.3 ریال7:44:57
7,985.4 ریال7:41:06
7,983.3 ریال7:37:01
7,970.6 ریال7:33:01
7,961 ریال7:29:03
7,990 ریال7:25:01
8,000.8 ریال7:21:09
8,000 ریال7:13:03
8,007.1 ریال7:08:59
8,014 ریال7:01:16
8,026.6 ریال6:57:03
8,026.8 ریال6:52:57
8,023 ریال6:48:59
8,010.5 ریال6:44:59
8,013.4 ریال6:41:05
8,011.7 ریال6:37:00
8,005.3 ریال6:32:58
8,004.5 ریال6:28:58
8,000.8 ریال6:24:59
8,002.4 ریال6:21:33
8,001.6 ریال6:17:16
7,998.5 ریال6:13:13
7,994.6 ریال6:08:57
7,993.3 ریال6:05:41
8,004 ریال6:01:17
8,014.3 ریال5:56:59
8,007.4 ریال5:53:00
8,013.8 ریال5:49:04
8,004 ریال5:45:01
8,012.1 ریال5:40:59
8,020.6 ریال5:36:59
8,019.2 ریال5:25:00
8,043.5 ریال5:20:59
8,043.4 ریال5:16:59
8,035.9 ریال5:08:58
8,026.3 ریال5:05:01
8,030 ریال4:56:57
8,036.2 ریال4:52:58
8,041.9 ریال4:48:59
8,042.7 ریال4:44:57
8,042.2 ریال4:41:06
8,045.1 ریال4:37:01
8,033.6 ریال4:32:59
8,036.4 ریال4:29:00
8,032.5 ریال4:25:01
8,004 ریال4:16:59
8,003.2 ریال4:12:59
8,004.7 ریال4:08:59
8,001.3 ریال4:04:59
8,020.1 ریال4:01:15
8,021.3 ریال3:57:03
8,023.4 ریال3:52:59
8,030.9 ریال3:48:57
8,042.2 ریال3:41:00
8,044 ریال3:36:59
8,052.1 ریال3:32:58
8,037.2 ریال3:28:57
8,032 ریال3:25:00
8,031.9 ریال3:20:59
8,037 ریال3:13:00
8,026.1 ریال3:08:58
8,020.2 ریال3:04:58
8,022.9 ریال3:01:13
8,033.2 ریال2:56:59
8,036.2 ریال2:52:59
8,038.2 ریال2:48:57
8,032.2 ریال2:44:57
8,017 ریال2:41:01
8,028.1 ریال2:37:01
8,013.7 ریال2:32:59
8,015.3 ریال2:28:58
8,018.3 ریال2:24:58
8,036.2 ریال2:17:03
8,022 ریال2:12:58
8,023.3 ریال2:08:54
8,036.2 ریال2:04:58
8,042.4 ریال2:01:17
8,018 ریال1:48:59
8,013 ریال1:44:56
8,009 ریال1:41:01
8,005.9 ریال1:37:01
8,003.8 ریال1:32:59
8,001.6 ریال1:29:00
7,994.2 ریال1:24:59
7,995.7 ریال1:21:04
8,005.4 ریال1:17:00
8,004.2 ریال1:13:00
8,000 ریال1:08:58
7,990.5 ریال1:05:03
8,003.8 ریال1:01:13
8,013.9 ریال0:57:00
8,007.3 ریال0:53:00
8,016.6 ریال0:45:00
7,995 ریال0:36:59
7,976.2 ریال0:33:04
7,968.7 ریال0:28:58
7,969.1 ریال0:25:00
7,969 ریال0:21:01
7,988.8 ریال0:17:07
7,969 ریال0:13:04
7,975.2 ریال0:08:59
7,974.8 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات