کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD p2pb2b

  • نرخ فعلی:10427.86
  • بالاترین قیمت روز:10494.84
  • پایین ترین قیمت روز:10073.24
  • بیشترین مقدار نوسان روز:106
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.56%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,188.05
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۰:۵۴
  • نرخ روز گذشته:10,195.43
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:232.43

نمودار کندل استیک BTC/USD p2pb2b در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD p2pb2b در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,427.86 ریال21:20:54
10,450 ریال21:08:50
10,444.81 ریال21:01:08
10,434.44 ریال20:48:51
10,376.78 ریال20:36:52
10,399.2 ریال20:28:48
10,392.22 ریال20:16:52
10,427.4 ریال20:08:52
10,412.11 ریال19:56:54
10,395.89 ریال19:48:54
10,396.99 ریال19:36:51
10,398.14 ریال19:28:54
10,409.41 ریال19:16:47
10,442.57 ریال19:04:51
10,441.15 ریال18:56:59
10,494.84 ریال18:44:52
10,440 ریال18:36:55
10,466.13 ریال18:24:55
10,414.19 ریال18:16:52
10,404 ریال18:04:52
10,381.85 ریال17:56:51
10,398.82 ریال17:44:53
10,379.86 ریال17:36:57
10,364.79 ریال17:24:57
10,367.55 ریال17:12:54
10,365.24 ریال17:04:53
10,389.99 ریال16:52:57
10,392.64 ریال16:44:54
10,404.36 ریال16:32:56
10,361.99 ریال16:24:58
10,357.85 ریال16:12:58
10,362.36 ریال16:04:59
10,350 ریال15:52:55
10,373.84 ریال15:44:54
10,358.7 ریال15:32:56
10,368.61 ریال15:20:57
10,380 ریال15:12:59
10,370 ریال15:01:17
10,264 ریال14:52:59
10,215.66 ریال14:40:57
10,189.35 ریال14:32:53
10,170.49 ریال14:20:56
10,182.49 ریال14:12:58
10,169.9 ریال14:05:01
10,109.95 ریال13:32:57
10,120.14 ریال13:21:00
10,117.43 ریال13:08:49
10,154.13 ریال12:52:59
10,149.03 ریال12:41:02
10,143.02 ریال12:32:54
10,143.33 ریال11:52:50
10,150.26 ریال11:40:57
10,163.32 ریال11:29:00
10,154.54 ریال11:21:00
10,178.54 ریال11:08:56
10,170.48 ریال11:01:21
10,200 ریال10:49:01
10,154.04 ریال10:40:59
10,134.68 ریال10:28:57
10,108.28 ریال10:16:53
10,111.51 ریال10:08:51
10,111.05 ریال9:56:53
10,123.97 ریال9:48:53
10,125.51 ریال9:36:55
10,122.48 ریال9:28:53
10,127.38 ریال9:16:51
10,085.24 ریال9:08:53
10,115 ریال8:56:54
10,092.19 ریال8:48:55
10,104.31 ریال8:36:52
10,118.52 ریال8:24:55
10,149.94 ریال8:16:49
10,118.28 ریال8:04:50
10,129.98 ریال7:56:50
10,120 ریال7:44:50
10,160.77 ریال7:36:53
10,172.13 ریال7:24:50
10,182.25 ریال7:16:51
10,187.81 ریال7:04:52
10,184.13 ریال6:56:50
10,201.97 ریال6:44:51
10,194.79 ریال6:36:50
10,184.86 ریال6:24:50
10,175.1 ریال6:17:01
10,164.98 ریال6:04:54
10,214.96 ریال5:56:53
10,218.44 ریال5:44:51
10,228.02 ریال5:36:54
10,224.49 ریال5:24:52
10,220 ریال5:16:49
10,231.34 ریال5:04:48
10,240.97 ریال4:52:48
10,248.58 ریال4:44:48
10,216.19 ریال4:32:51
10,214.68 ریال4:24:49
10,208.02 ریال4:12:51
10,196.02 ریال4:04:49
10,228 ریال3:52:56
10,214.34 ریال3:44:48
10,242.02 ریال3:32:51
10,202 ریال3:24:51
10,192.88 ریال3:12:50
10,164.35 ریال3:04:48
10,148.27 ریال2:52:45
10,141.3 ریال2:40:48
10,143.62 ریال2:32:49
10,119.06 ریال2:20:47
10,130.07 ریال2:12:50
10,088.14 ریال2:01:09
10,146.54 ریال1:52:48
10,144.19 ریال1:40:53
10,075.68 ریال1:32:53
10,073.24 ریال1:20:52
10,095.06 ریال1:12:49
10,143.51 ریال1:01:01
10,150.11 ریال0:52:49
10,175.22 ریال0:40:51
10,172.32 ریال0:32:51
10,165.75 ریال0:20:54
10,173.99 ریال0:12:51
10,188.05 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات