کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD okex

  • نرخ فعلی:7955.1
  • بالاترین قیمت روز:8047
  • پایین ترین قیمت روز:7930.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:24.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,972.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۷:۲۸
  • نرخ روز گذشته:7,975.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20.8

نمودار کندل استیک BTC/USD okex در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD okex در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,955.1 ریال11:57:28
7,959.6 ریال11:53:32
7,962.3 ریال11:49:25
7,945.4 ریال11:45:25
7,948.2 ریال11:41:32
7,957.2 ریال11:37:23
7,964.2 ریال11:33:34
7,958.6 ریال11:29:20
7,961.1 ریال11:25:23
7,941.8 ریال11:21:27
7,930.1 ریال11:17:24
7,949 ریال11:13:23
7,937.3 ریال11:09:18
7,962 ریال11:05:30
7,974.8 ریال11:01:50
7,973.4 ریال10:57:11
7,968.8 ریال10:53:11
7,972.6 ریال10:49:17
7,972.7 ریال10:45:07
7,964.6 ریال10:41:12
7,976.7 ریال10:37:11
7,964.1 ریال10:33:17
7,962.6 ریال10:29:07
7,956.2 ریال10:25:11
7,962.7 ریال10:21:08
7,958.1 ریال10:17:02
7,971.7 ریال10:13:07
7,960.2 ریال10:09:02
7,956.3 ریال10:05:02
7,956.4 ریال10:01:24
7,972.5 ریال9:57:00
7,970.7 ریال9:53:05
7,989.3 ریال9:49:00
7,994.3 ریال9:44:58
7,987.3 ریال9:41:05
7,989.7 ریال9:37:01
7,981.7 ریال9:33:00
7,992.4 ریال9:29:00
8,000.4 ریال9:25:00
7,997.6 ریال9:20:59
8,004 ریال9:16:58
8,001.5 ریال9:13:01
7,996.2 ریال9:08:57
7,996.4 ریال9:04:59
7,994.4 ریال9:01:14
7,995.9 ریال8:56:56
8,000.3 ریال8:52:56
7,990.2 ریال8:48:57
7,986 ریال8:44:54
7,979.6 ریال8:41:00
7,966.6 ریال8:36:57
7,957.7 ریال8:32:55
7,972.6 ریال8:28:59
7,978.2 ریال8:24:57
7,974.5 ریال8:20:59
7,962.2 ریال8:16:55
7,961.4 ریال8:12:58
7,976 ریال8:08:54
7,984.2 ریال8:04:55
7,989.7 ریال8:01:07
7,991 ریال7:56:52
7,993.6 ریال7:52:53
7,992 ریال7:48:57
8,001.2 ریال7:44:57
7,991.4 ریال7:41:05
7,980.5 ریال7:37:00
7,984.2 ریال7:33:01
7,975.3 ریال7:29:02
7,988.2 ریال7:25:00
7,993.1 ریال7:21:09
8,007.7 ریال7:16:59
7,999.3 ریال7:13:03
8,003.1 ریال7:08:59
8,011.7 ریال7:05:03
8,021 ریال7:01:16
8,013.8 ریال6:57:01
8,025.6 ریال6:52:57
8,026 ریال6:48:59
8,012.8 ریال6:44:59
8,018 ریال6:41:05
8,012.9 ریال6:37:00
8,005.5 ریال6:32:58
8,005.9 ریال6:28:58
8,005.5 ریال6:24:59
7,998.3 ریال6:21:00
8,006.5 ریال6:17:02
8,007 ریال6:12:59
7,999.2 ریال6:08:56
7,995.6 ریال6:05:41
8,002.1 ریال6:01:17
8,011.4 ریال5:56:58
8,013.7 ریال5:53:00
8,012.9 ریال5:49:03
8,002.8 ریال5:45:00
8,011 ریال5:40:59
8,015.8 ریال5:36:59
8,025.3 ریال5:32:58
8,019.8 ریال5:28:58
8,022.8 ریال5:24:59
8,037.2 ریال5:20:58
8,039 ریال5:16:59
8,042 ریال5:13:00
8,038.6 ریال5:08:58
8,024.1 ریال5:05:01
8,021 ریال5:01:14
8,023.2 ریال4:56:56
8,033.6 ریال4:52:58
8,038.7 ریال4:48:59
8,038.3 ریال4:44:57
8,044 ریال4:41:06
8,042.4 ریال4:37:01
8,031.5 ریال4:32:59
8,038.2 ریال4:29:00
8,030.2 ریال4:25:00
8,018.3 ریال4:21:01
8,008 ریال4:16:58
8,009.3 ریال4:12:59
8,008.9 ریال4:08:58
8,006 ریال4:04:59
8,021.6 ریال4:01:14
8,023.6 ریال3:57:03
8,029.5 ریال3:52:58
8,025.9 ریال3:48:57
8,033 ریال3:44:59
8,038 ریال3:41:00
8,038.2 ریال3:36:59
8,047 ریال3:32:58
8,038.7 ریال3:28:57
8,037.3 ریال3:25:00
8,034.7 ریال3:20:59
8,032.4 ریال3:16:57
8,035.5 ریال3:13:00
8,030.9 ریال3:08:58
8,016.2 ریال3:01:12
8,020.5 ریال2:56:58
8,025.3 ریال2:52:59
8,030.3 ریال2:48:57
8,022.7 ریال2:44:57
8,019.1 ریال2:41:00
8,021.5 ریال2:37:00
8,011.7 ریال2:32:59
8,020 ریال2:28:58
8,023 ریال2:24:58
8,028.9 ریال2:21:00
8,030.9 ریال2:17:02
8,024 ریال2:12:58
8,022.6 ریال2:08:54
8,027.2 ریال2:04:58
8,028.6 ریال2:01:16
8,020.2 ریال1:56:58
8,024.1 ریال1:52:58
8,020.1 ریال1:48:59
8,014.3 ریال1:44:56
8,012.4 ریال1:41:01
8,006 ریال1:37:00
8,000.4 ریال1:29:00
7,989.8 ریال1:24:59
7,992.9 ریال1:21:04
8,010.5 ریال1:17:00
8,006 ریال1:13:00
8,001.2 ریال1:08:58
7,995.7 ریال1:05:01
8,000.2 ریال1:01:12
8,013 ریال0:57:00
8,013.2 ریال0:53:00
8,007.2 ریال0:49:06
8,015.3 ریال0:44:59
8,003.2 ریال0:41:05
7,994.5 ریال0:36:59
7,982 ریال0:33:04
7,966.4 ریال0:28:58
7,965.7 ریال0:25:00
7,965.3 ریال0:21:01
7,987 ریال0:17:06
7,975.6 ریال0:13:03
7,977.8 ریال0:08:59
7,972.8 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات