کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD okcoin

  • نرخ فعلی:10417.2
  • بالاترین قیمت روز:10511.5
  • پایین ترین قیمت روز:10251.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:91.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,453.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۶:۵۴
  • نرخ روز گذشته:10,431.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:14.7

نمودار کندل استیک BTC/USD okcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD okcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,417.2 ریال14:56:54
10,411.4 ریال14:52:57
10,416.4 ریال14:44:56
10,415.6 ریال14:40:59
10,408.2 ریال14:36:57
10,420.8 ریال14:32:58
10,440.6 ریال14:28:56
10,437.5 ریال14:25:04
10,435.4 ریال14:20:58
10,431.2 ریال14:16:58
10,410.9 ریال14:08:56
10,410.4 ریال14:04:59
10,431.2 ریال14:01:22
10,394.8 ریال13:56:57
10,382.8 ریال13:52:58
10,387.2 ریال13:48:59
10,379.2 ریال13:36:59
10,389.6 ریال13:33:01
10,383.4 ریال13:28:57
10,362.6 ریال13:21:01
10,358.4 ریال13:16:57
10,431.2 ریال13:13:00
10,436.4 ریال13:08:55
10,426.7 ریال13:04:54
10,415.6 ریال13:01:22
10,363.6 ریال12:56:55
10,358.5 ریال12:52:57
10,334.7 ریال12:48:58
10,371.2 ریال12:45:01
10,374 ریال12:40:57
10,363.6 ریال12:32:59
10,366.8 ریال12:28:56
10,348.1 ریال12:20:58
10,342.9 ریال12:01:39
10,363.6 ریال11:56:58
10,353.3 ریال11:52:58
10,363.6 ریال11:48:59
10,358.5 ریال11:44:57
10,358.2 ریال11:41:12
10,358.5 ریال11:37:00
10,338.2 ریال11:32:59
10,352.7 ریال11:28:56
10,379.2 ریال11:21:05
10,368.8 ریال11:04:57
10,353.3 ریال10:56:53
10,364.8 ریال10:52:54
10,353.3 ریال10:48:58
10,342.9 ریال10:40:59
10,384.4 ریال10:37:09
10,379.2 ریال10:33:05
10,368.8 ریال10:24:54
10,379.2 ریال10:20:57
10,358.5 ریال10:16:58
10,307.7 ریال10:13:00
10,312 ریال10:08:54
10,301.7 ریال10:04:57
10,317.1 ریال9:48:57
10,322.4 ریال9:40:59
10,348.1 ریال9:36:54
10,354.1 ریال9:32:55
10,328.5 ریال9:20:54
10,332.6 ریال9:17:28
10,341.5 ریال9:12:51
10,335.1 ریال9:08:51
10,328.1 ریال9:04:52
10,306.8 ریال8:56:52
10,312 ریال8:52:50
10,318.1 ریال8:44:50
10,317.1 ریال8:41:01
10,322.3 ریال8:36:52
10,281.1 ریال8:32:52
10,312 ریال8:28:51
10,322.3 ریال8:20:55
10,317.1 ریال8:16:51
10,322.3 ریال8:12:51
10,335.3 ریال8:08:52
10,342.9 ریال8:04:48
10,368.8 ریال7:56:49
10,348.2 ریال7:52:52
10,353.3 ریال7:44:49
10,358.5 ریال7:40:53
10,342.9 ریال7:32:49
10,327.4 ریال7:28:50
10,332.6 ریال7:20:51
10,344.7 ریال7:16:49
10,335.8 ریال7:12:52
10,347.6 ریال7:04:47
10,365.6 ریال6:56:49
10,392.5 ریال6:52:47
10,402.1 ریال6:48:48
10,414.6 ریال6:44:47
10,383.6 ریال6:36:48
10,375.3 ریال6:32:51
10,362.7 ریال6:28:47
10,366.8 ریال6:24:47
10,331.7 ریال6:20:55
10,329.8 ریال6:16:50
10,329.6 ریال6:12:50
10,341.4 ریال6:08:53
10,357 ریال6:01:03
10,356.5 ریال5:56:50
10,348.2 ریال5:52:52
10,333.7 ریال5:48:54
10,308.9 ریال5:44:50
10,278.1 ریال5:40:53
10,251.5 ریال5:36:54
10,253.4 ریال5:32:50
10,275.5 ریال5:28:48
10,278.1 ریال5:24:55
10,255.5 ریال5:16:50
10,259.7 ریال5:12:52
10,251.4 ریال5:08:46
10,283.9 ریال5:04:46
10,294.5 ریال5:01:00
10,278.1 ریال4:56:49
10,273.5 ریال4:52:48
10,296.6 ریال4:48:54
10,296.5 ریال4:44:47
10,293 ریال4:40:49
10,317.2 ریال4:36:48
10,366.8 ریال4:32:51
10,358.8 ریال4:28:47
10,335.8 ریال4:24:47
10,327.5 ریال4:20:49
10,379.3 ریال4:16:48
10,371 ریال4:12:49
10,389.7 ریال4:04:49
10,381.6 ریال4:01:00
10,389.6 ریال3:56:52
10,396 ریال3:52:47
10,402.1 ریال3:48:55
10,393.8 ریال3:44:51
10,420.9 ریال3:40:47
10,433.6 ریال3:36:52
10,416.8 ریال3:32:48
10,423.8 ریال3:28:46
10,454.1 ریال3:24:49
10,362.3 ریال3:20:49
10,309.8 ریال3:16:50
10,311 ریال3:12:49
10,291.6 ریال3:08:49
10,319.3 ریال3:04:53
10,382.2 ریال3:01:00
10,391.5 ریال2:56:49
10,406.3 ریال2:52:49
10,460.5 ریال2:48:51
10,462.5 ریال2:40:49
10,475.1 ریال2:36:53
10,462.6 ریال2:32:47
10,443.8 ریال2:28:47
10,427.7 ریال2:24:48
10,434.8 ریال2:20:49
10,429.5 ریال2:12:56
10,420.1 ریال2:08:48
10,423.1 ریال2:04:47
10,447.4 ریال2:01:06
10,439.8 ریال1:56:49
10,424.3 ریال1:48:48
10,427.8 ریال1:44:50
10,401.4 ریال1:36:50
10,399.7 ریال1:32:52
10,403.4 ریال1:28:48
10,424.3 ریال1:20:51
10,401.4 ریال1:16:49
10,417 ریال1:12:50
10,414.5 ریال1:08:47
10,393.5 ریال1:04:50
10,387 ریال1:00:57
10,417.2 ریال0:56:50
10,412.8 ریال0:52:49
10,459.8 ریال0:48:50
10,470.4 ریال0:44:53
10,495.2 ریال0:40:51
10,511.5 ریال0:36:49
10,500.6 ریال0:32:49
10,471.3 ریال0:28:45
10,466 ریال0:24:54
10,466.9 ریال0:20:53
10,463.6 ریال0:12:53
10,453.9 ریال0:04:51
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات