کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD livecoin

  • نرخ فعلی:7908.2
  • بالاترین قیمت روز:7969
  • پایین ترین قیمت روز:7865
  • بیشترین مقدار نوسان روز:61.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.42%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,932.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۲۵:۰۷
  • نرخ روز گذشته:7,934.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:26.3

نمودار کندل استیک BTC/USD livecoin در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD livecoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,908.2 ریال23:25:07
7,945 ریال23:17:07
7,918.6 ریال23:13:11
7,953.9 ریال23:05:05
7,968.9 ریال23:01:24
7,943.5 ریال22:57:03
7,953.1 ریال22:53:05
7,949.8 ریال22:49:08
7,949.2 ریال22:45:07
7,948.7 ریال22:41:14
7,919.9 ریال22:33:10
7,937 ریال22:29:03
7,948.7 ریال22:17:09
7,934.4 ریال22:09:06
7,939.8 ریال22:05:12
7,935.6 ریال21:57:06
7,934.4 ریال21:49:10
7,926.2 ریال21:45:07
7,947.3 ریال21:33:10
7,931.1 ریال21:29:08
7,917.5 ریال21:17:07
7,904.8 ریال21:09:06
7,936.9 ریال20:57:06
7,921.3 ریال20:53:07
7,938.2 ریال20:45:07
7,948.7 ریال20:37:10
7,935 ریال20:33:06
7,927.2 ریال20:29:08
7,912.4 ریال20:21:11
7,931 ریال20:17:06
7,892.5 ریال20:13:08
7,892.4 ریال20:09:07
7,938 ریال20:05:13
7,926.3 ریال19:57:12
7,948.7 ریال19:53:07
7,914.5 ریال19:45:06
7,938 ریال19:37:09
7,902.4 ریال19:33:12
7,911.6 ریال19:29:14
7,938 ریال19:17:11
7,886.8 ریال19:09:08
7,907.6 ریال19:05:12
7,908.8 ریال18:57:06
7,938 ریال18:53:13
7,886.3 ریال18:29:11
7,886.2 ریال18:25:17
7,886.1 ریال18:21:18
7,875.5 ریال18:17:15
7,937 ریال18:13:10
7,935.9 ریال18:09:09
7,900.6 ریال18:05:16
7,866 ریال18:01:36
7,906.5 ریال17:57:11
7,936.2 ریال17:53:12
7,890 ریال17:49:16
7,895.1 ریال17:45:10
7,865 ریال17:41:24
7,918.3 ریال17:33:07
7,900 ریال17:29:13
7,900.8 ریال17:17:15
7,900 ریال17:09:12
7,884.1 ریال17:05:22
7,900 ریال16:49:15
7,884.6 ریال16:45:20
7,900 ریال16:37:12
7,895.1 ریال16:33:12
7,875 ریال16:29:13
7,875.5 ریال16:21:20
7,917.5 ریال16:17:13
7,900 ریال16:13:15
7,912 ریال16:09:12
7,948.7 ریال16:05:17
7,912 ریال16:01:35
7,928.5 ریال15:57:18
7,928.8 ریال15:45:15
7,912 ریال15:37:15
7,923 ریال15:33:17
7,937.4 ریال15:29:16
7,948.8 ریال15:25:18
7,922.9 ریال15:17:15
7,930 ریال15:09:15
7,900 ریال15:05:18
7,922.1 ریال14:57:13
7,916 ریال14:53:16
7,935 ریال14:49:22
7,943.1 ریال14:45:16
7,935 ریال14:37:19
7,936.7 ریال14:33:31
7,942.2 ریال14:29:23
7,949.8 ریال14:21:33
7,943.6 ریال14:17:21
7,949.8 ریال14:05:21
7,935 ریال14:01:43
7,930 ریال13:53:28
7,939.7 ریال13:49:28
7,930.1 ریال13:45:28
7,916 ریال13:41:42
7,915 ریال13:37:40
7,921.8 ریال13:33:43
7,941.8 ریال13:29:24
7,915 ریال13:25:32
7,949.8 ریال13:21:55
7,933.8 ریال13:17:36
7,935.8 ریال13:13:49
7,932.7 ریال13:09:52
7,949.8 ریال13:03:16
7,948 ریال12:58:00
7,910 ریال12:53:40
7,900 ریال12:49:49
7,902.5 ریال12:45:46
7,875.5 ریال12:37:44
7,913.7 ریال12:33:53
7,875.5 ریال12:29:47
7,903 ریال12:25:46
7,922.6 ریال12:17:38
7,900 ریال12:13:43
7,901 ریال12:06:00
7,902 ریال11:57:29
7,928.9 ریال11:45:25
7,954.3 ریال11:41:32
7,902 ریال11:37:24
7,928.4 ریال11:33:35
7,930.6 ریال11:29:21
7,954.5 ریال11:25:23
7,929.1 ریال11:17:24
7,954.7 ریال11:09:18
7,936.3 ریال11:05:30
7,937.9 ریال10:57:11
7,940.2 ریال10:45:07
7,930 ریال10:41:12
7,928.4 ریال10:33:18
7,925 ریال10:29:07
7,930 ریال10:25:11
7,925 ریال10:21:08
7,942.5 ریال10:17:03
7,954.7 ریال10:09:03
7,925 ریال10:05:02
7,954.7 ریال9:53:05
7,925 ریال9:44:58
7,954.6 ریال9:41:05
7,931 ریال9:37:01
7,943 ریال9:33:00
7,954.7 ریال9:20:59
7,945.7 ریال9:16:58
7,931 ریال9:13:01
7,945.6 ریال9:04:59
7,954.6 ریال8:56:56
7,908 ریال8:48:57
7,929.1 ریال8:44:54
7,954.7 ریال8:41:00
7,954.8 ریال8:36:57
7,924.7 ریال7:33:01
7,936.1 ریال7:29:02
7,932.6 ریال7:16:59
7,917.9 ریال6:32:58
7,935.5 ریال6:28:58
7,937 ریال6:17:09
7,940 ریال6:08:57
7,951.7 ریال5:56:58
7,956.2 ریال5:45:00
7,920.7 ریال5:36:59
7,941.3 ریال5:32:58
7,943.6 ریال5:28:58
7,950.5 ریال5:16:59
7,939.5 ریال5:05:01
7,941.5 ریال4:56:57
7,920.8 ریال4:48:59
7,944.4 ریال4:44:57
7,948.8 ریال4:32:59
7,939.8 ریال4:29:00
7,942.6 ریال4:16:59
7,941.3 ریال4:08:58
7,966 ریال4:04:59
7,953 ریال3:32:58
7,920.8 ریال3:28:57
7,948.3 ریال3:16:57
7,921.3 ریال3:13:00
7,921.2 ریال3:08:58
7,943.4 ریال3:04:58
7,921.1 ریال3:01:13
7,946.6 ریال2:56:58
7,954.9 ریال2:44:57
7,969 ریال2:37:01
7,961.1 ریال2:32:59
7,951.5 ریال2:28:58
7,965 ریال2:24:58
7,962.3 ریال2:21:00
7,932.1 ریال2:17:03
7,938.4 ریال2:08:54
7,920.7 ریال1:56:58
7,965 ریال1:52:58
7,920.7 ریال1:48:59
7,965 ریال1:44:56
7,943.2 ریال1:32:59
7,946.1 ریال1:29:00
7,920.7 ریال1:24:59
7,961 ریال1:21:04
7,963.6 ریال1:17:00
7,961 ریال1:13:00
7,944.6 ریال1:05:02
7,946.8 ریال0:57:00
7,953.9 ریال0:44:59
7,969 ریال0:41:05
7,922.4 ریال0:33:04
7,930.9 ریال0:28:58
7,948 ریال0:25:00
7,936.2 ریال0:17:07
7,937.4 ریال0:08:59
7,932.8 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات