کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD liqui

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
8,366.20 8,366.20 8,893.10 8,853.50 2018/03/20 1396/12/29 1396-12-29
7,501.20 7,496.70 8,610.20 8,390.90 2018/03/19 1396/12/28 1396-12-28
7,416.30 7,354.90 7,555.80 7,478.50 2018/03/18 1396/12/27 1396-12-27

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص BTC/USD liqui