کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD itbit

  • نرخ فعلی:8013
  • بالاترین قیمت روز:8081.5
  • پایین ترین قیمت روز:8005
  • بیشترین مقدار نوسان روز:28.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,031
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۸:۵۹
  • نرخ روز گذشته:8,040.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:27.3

نمودار کندل استیک BTC/USD itbit در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD itbit در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,013 ریال8:28:59
8,012.8 ریال8:24:57
8,011 ریال8:20:59
8,005 ریال8:16:56
8,014 ریال8:12:58
8,027.5 ریال8:08:54
8,032.3 ریال8:04:55
8,036.5 ریال7:52:53
8,036 ریال7:48:58
8,044 ریال7:44:57
8,034.8 ریال7:41:06
8,037.5 ریال7:37:01
8,029.3 ریال7:33:01
8,024 ریال7:29:03
8,041 ریال7:25:01
8,041.5 ریال7:21:09
8,052.8 ریال7:16:59
8,049.5 ریال7:13:03
8,052.5 ریال7:08:59
8,058.5 ریال7:01:16
8,060.5 ریال6:57:03
8,070.8 ریال6:52:58
8,071 ریال6:48:59
8,051 ریال6:41:05
8,050 ریال6:32:58
8,049.5 ریال6:28:58
8,045.5 ریال6:24:59
8,043.3 ریال6:08:57
8,045.5 ریال6:05:41
8,052 ریال6:01:17
8,053 ریال5:53:00
8,049 ریال5:49:04
8,052.8 ریال5:45:01
8,058.5 ریال5:40:59
8,058.8 ریال5:32:58
8,058 ریال5:28:58
8,062.5 ریال5:25:00
8,078.8 ریال5:20:59
8,079.3 ریال5:16:59
8,070.5 ریال5:08:58
8,057.8 ریال5:05:01
8,060.8 ریال5:01:14
8,069 ریال4:56:57
8,071.8 ریال4:52:59
8,074 ریال4:48:59
8,076.8 ریال4:44:57
8,075.8 ریال4:37:01
8,067 ریال4:32:59
8,075.5 ریال4:29:00
8,065 ریال4:25:01
8,055.3 ریال4:21:02
8,050.8 ریال4:16:59
8,048.8 ریال4:12:59
8,045.3 ریال4:08:59
8,041.8 ریال4:04:59
8,070.3 ریال4:01:15
8,072 ریال3:57:03
8,072.3 ریال3:52:59
8,075.5 ریال3:48:57
8,080.3 ریال3:36:59
8,081.5 ریال3:32:58
8,074 ریال3:25:00
8,071 ریال3:20:59
8,071.5 ریال3:16:58
8,074 ریال3:13:00
8,067.8 ریال3:08:58
8,064 ریال3:04:58
8,066.8 ریال3:01:13
8,068 ریال2:56:59
8,070 ریال2:44:57
8,066.5 ریال2:41:00
8,067 ریال2:37:01
8,056.5 ریال2:32:59
8,066.5 ریال2:28:58
8,078.5 ریال2:21:00
8,080.5 ریال2:17:03
8,070 ریال2:08:54
8,070.3 ریال2:04:58
8,074 ریال2:01:17
8,069.3 ریال1:56:58
8,070 ریال1:52:58
8,063.8 ریال1:48:59
8,061 ریال1:44:56
8,053.5 ریال1:41:01
8,047.5 ریال1:37:01
8,046.8 ریال1:32:59
8,042 ریال1:29:00
8,030.5 ریال1:24:59
8,038.8 ریال1:21:04
8,049.5 ریال1:17:00
8,049.3 ریال1:13:00
8,045 ریال1:08:58
8,043.5 ریال1:05:03
8,056.3 ریال1:01:13
8,062.5 ریال0:57:00
8,060.5 ریال0:49:06
8,066.5 ریال0:45:00
8,043.3 ریال0:41:05
8,051 ریال0:36:59
8,036.5 ریال0:33:04
8,017.8 ریال0:28:58
8,020.3 ریال0:21:01
8,029.8 ریال0:17:07
8,029.3 ریال0:13:03
8,036.3 ریال0:08:59
8,031 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات