کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD gemini

  • نرخ فعلی:8036
  • بالاترین قیمت روز:8094.5
  • پایین ترین قیمت روز:8018.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:22.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.26%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,018.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۸:۵۸
  • نرخ روز گذشته:8,045.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:9.6

نمودار کندل استیک BTC/USD gemini در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD gemini در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,036 ریال7:48:58
8,040.8 ریال7:44:57
8,030.6 ریال7:41:05
8,039.3 ریال7:37:01
8,028.5 ریال7:33:01
8,020 ریال7:29:02
8,042.7 ریال7:25:00
8,052.4 ریال7:21:09
8,059.4 ریال7:16:59
8,050.4 ریال7:13:03
8,047.8 ریال7:08:59
8,058.8 ریال7:05:04
8,068 ریال7:01:16
8,062.7 ریال6:57:02
8,069.1 ریال6:52:57
8,073.4 ریال6:48:59
8,060.3 ریال6:44:59
8,058.2 ریال6:41:05
8,051.9 ریال6:37:00
8,049.8 ریال6:32:58
8,052.6 ریال6:28:58
8,042 ریال6:24:59
8,045.7 ریال6:17:14
8,049.2 ریال6:13:10
8,045.7 ریال6:08:57
8,043.9 ریال6:05:41
8,051.1 ریال6:01:17
8,052.6 ریال5:53:00
8,044.1 ریال5:49:03
8,055.7 ریال5:45:01
8,056.2 ریال5:40:59
8,059 ریال5:36:59
8,064.5 ریال5:32:58
8,061.3 ریال5:28:58
8,056.9 ریال5:25:00
8,079.7 ریال5:20:58
8,078.4 ریال5:16:59
8,073 ریال5:13:00
8,078 ریال5:08:58
8,063.1 ریال5:05:01
8,069 ریال5:01:14
8,070.2 ریال4:56:57
8,069.1 ریال4:52:58
8,080 ریال4:48:59
8,081.7 ریال4:44:57
8,075.1 ریال4:41:06
8,075.2 ریال4:37:01
8,071.9 ریال4:32:59
8,084 ریال4:29:00
8,074.9 ریال4:25:01
8,058.5 ریال4:21:02
8,046.6 ریال4:16:59
8,055.5 ریال4:12:59
8,049.2 ریال4:08:59
8,046.5 ریال4:04:59
8,064.4 ریال4:01:15
8,068.5 ریال3:57:03
8,062.8 ریال3:52:59
8,084.7 ریال3:44:59
8,082.8 ریال3:41:00
8,083 ریال3:36:59
8,094.5 ریال3:32:58
8,085.1 ریال3:28:57
8,083.3 ریال3:25:00
8,069.8 ریال3:20:59
8,071.3 ریال3:16:58
8,075 ریال3:13:00
8,070 ریال3:08:58
8,069.8 ریال3:04:58
8,066 ریال3:01:13
8,071.1 ریال2:56:58
8,066.2 ریال2:52:59
8,066.9 ریال2:48:57
8,065.9 ریال2:44:57
8,057.7 ریال2:41:00
8,064.4 ریال2:37:01
8,062.7 ریال2:32:59
8,056 ریال2:28:58
8,061 ریال2:24:58
8,070.6 ریال2:21:00
8,070 ریال2:17:03
8,065 ریال2:08:54
8,070 ریال2:04:58
8,077.9 ریال2:01:17
8,065 ریال1:48:59
8,057.4 ریال1:44:56
8,051 ریال1:41:01
8,054.1 ریال1:37:01
8,045.8 ریال1:32:59
8,050.8 ریال1:29:00
8,028.5 ریال1:24:59
8,042 ریال1:21:04
8,053 ریال1:17:00
8,052.6 ریال1:13:00
8,050.5 ریال1:08:58
8,045.5 ریال1:05:03
8,058.1 ریال1:01:13
8,061.4 ریال0:53:00
8,070.2 ریال0:49:06
8,061.4 ریال0:45:00
8,057 ریال0:41:05
8,048.9 ریال0:36:59
8,034.6 ریال0:33:04
8,022.2 ریال0:25:00
8,018.7 ریال0:21:01
8,035.3 ریال0:17:07
8,018.5 ریال0:13:03
8,033.7 ریال0:08:59
8,018.8 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات