کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD gdax

  • نرخ فعلی:8014.4
  • بالاترین قیمت روز:8083.5
  • پایین ترین قیمت روز:7964.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:30.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,026.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۶:۰۰
  • نرخ روز گذشته:8,044.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30.2

نمودار کندل استیک BTC/USD gdax در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD gdax در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,014.4 ریال12:06:00
7,993.4 ریال12:02:27
7,988.7 ریال11:57:28
7,994.9 ریال11:53:32
7,996.5 ریال11:49:25
7,978.9 ریال11:45:25
7,981.2 ریال11:41:32
7,991.5 ریال11:37:23
8,001.5 ریال11:33:34
7,997.2 ریال11:29:21
7,997.7 ریال11:25:23
7,973.8 ریال11:21:27
7,964.4 ریال11:17:24
7,979.3 ریال11:13:23
7,970 ریال11:09:18
7,988.8 ریال11:05:30
8,000.6 ریال10:57:11
7,999.9 ریال10:53:12
8,004.5 ریال10:49:17
8,005.7 ریال10:45:07
8,000.1 ریال10:41:12
8,009.6 ریال10:37:11
8,002 ریال10:33:17
7,996.6 ریال10:29:07
7,986 ریال10:25:11
7,994.4 ریال10:21:08
8,000.3 ریال10:17:03
8,001.5 ریال10:13:07
7,996.2 ریال10:09:03
7,989.8 ریال10:05:02
7,995.4 ریال10:01:24
8,010 ریال9:57:00
8,005.4 ریال9:53:05
8,023 ریال9:49:01
8,022.2 ریال9:41:05
8,022.3 ریال9:33:00
8,033.1 ریال9:29:00
8,038 ریال9:25:00
8,040 ریال9:13:01
8,033.1 ریال9:08:57
8,035 ریال9:04:59
8,036 ریال9:01:15
8,040 ریال8:56:56
8,044.3 ریال8:52:56
8,032.8 ریال8:48:57
8,024.8 ریال8:44:54
8,023.4 ریال8:41:00
8,016 ریال8:36:57
7,988.5 ریال8:32:55
8,008 ریال8:28:59
8,012.5 ریال8:20:59
8,000.5 ریال8:16:55
8,008 ریال8:12:58
8,012.5 ریال8:08:54
8,018.3 ریال8:04:55
8,026.3 ریال8:01:07
8,029.6 ریال7:56:53
8,030 ریال7:52:53
8,032.6 ریال7:48:57
8,038.5 ریال7:44:57
8,038.2 ریال7:41:05
8,029.9 ریال7:37:01
8,022 ریال7:33:01
8,022.7 ریال7:29:02
8,033 ریال7:25:00
8,039.5 ریال7:21:09
8,054.1 ریال7:16:59
8,043.5 ریال7:13:03
8,044.3 ریال7:08:59
8,049.2 ریال7:05:04
8,056.6 ریال7:01:16
8,051.3 ریال6:57:02
8,060.3 ریال6:52:57
8,064.9 ریال6:48:59
8,049.2 ریال6:44:59
8,051.6 ریال6:41:05
8,049 ریال6:37:00
8,041.3 ریال6:32:58
8,045 ریال6:28:58
8,043.9 ریال6:24:59
8,044 ریال6:21:22
8,045 ریال6:17:07
8,042.5 ریال6:13:03
8,035.5 ریال6:08:57
8,035.6 ریال6:05:41
8,044 ریال6:01:17
8,046 ریال5:53:00
8,045.9 ریال5:49:03
8,039.8 ریال5:45:00
8,049 ریال5:40:59
8,054.3 ریال5:36:59
8,055 ریال5:32:58
8,054.9 ریال5:28:58
8,055.9 ریال5:24:59
8,073.9 ریال5:20:58
8,075.9 ریال5:16:59
8,070 ریال5:13:00
8,068.6 ریال5:08:58
8,055.6 ریال5:05:01
8,053 ریال5:01:14
8,056.9 ریال4:56:57
8,070 ریال4:52:58
8,073.5 ریال4:48:59
8,067.8 ریال4:44:57
8,071.6 ریال4:41:06
8,078.1 ریال4:37:01
8,070.5 ریال4:32:59
8,077.3 ریال4:29:00
8,067.4 ریال4:25:00
8,060.6 ریال4:21:02
8,049.4 ریال4:16:59
8,046.8 ریال4:12:59
8,044.1 ریال4:08:58
8,042.1 ریال4:04:59
8,072.4 ریال3:52:58
8,073 ریال3:48:57
8,080.8 ریال3:44:59
8,077.1 ریال3:41:00
8,075.7 ریال3:36:59
8,083.5 ریال3:32:58
8,074.7 ریال3:20:59
8,066.8 ریال3:16:57
8,070.6 ریال3:13:00
8,069 ریال3:08:58
8,063.5 ریال3:04:58
8,061 ریال3:01:13
8,065.2 ریال2:56:58
8,065.8 ریال2:52:59
8,069 ریال2:48:57
8,065 ریال2:44:57
8,062 ریال2:41:00
8,065 ریال2:37:00
8,058.8 ریال2:32:59
8,064.9 ریال2:28:58
8,068 ریال2:24:58
8,070 ریال2:21:00
8,068 ریال2:17:02
8,064 ریال2:12:58
8,065 ریال2:04:58
8,061.7 ریال2:01:16
8,061.4 ریال1:56:58
8,065 ریال1:52:58
8,060 ریال1:48:59
8,055 ریال1:44:56
8,054.6 ریال1:41:01
8,048.4 ریال1:37:00
8,050.7 ریال1:32:59
8,045.5 ریال1:29:00
8,034.1 ریال1:24:59
8,035.7 ریال1:21:04
8,048 ریال1:17:00
8,048.5 ریال1:13:00
8,047.2 ریال1:08:58
8,045.1 ریال1:05:01
8,047.3 ریال1:01:13
8,057.6 ریال0:57:00
8,060 ریال0:53:00
8,053.9 ریال0:49:06
8,065.3 ریال0:44:59
8,050 ریال0:36:59
8,044.4 ریال0:33:04
8,021.9 ریال0:28:58
8,022.5 ریال0:25:00
8,018.1 ریال0:21:01
8,036.5 ریال0:17:06
8,027.7 ریال0:13:03
8,035 ریال0:08:59
8,026.1 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات