کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD exrates

  • نرخ فعلی:8678.5
  • بالاترین قیمت روز:8821.6
  • پایین ترین قیمت روز:8199.99
  • بیشترین مقدار نوسان روز:88.77
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.33%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,199.99
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۰۹:۰۶
  • نرخ روز گذشته:8,099.56
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:578.94

نمودار کندل استیک BTC/USD exrates در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD exrates در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,678.5 ریال10:09:06
8,673.46 ریال10:05:13
8,656.65 ریال10:01:30
8,666 ریال9:57:08
8,659.85 ریال9:53:15
8,659.97 ریال9:49:10
8,646.46 ریال9:45:08
8,638.79 ریال9:41:12
8,635.19 ریال9:37:05
8,636.87 ریال9:33:05
8,661.58 ریال9:29:05
8,662.49 ریال9:25:07
8,659.38 ریال9:21:06
8,654.37 ریال9:17:04
8,638.46 ریال9:13:05
8,621.31 ریال9:09:00
8,643.48 ریال9:05:00
8,643.93 ریال9:01:18
8,659.03 ریال8:57:00
8,652.32 ریال8:53:02
8,669.34 ریال8:49:02
8,674.17 ریال8:45:01
8,685.61 ریال8:37:04
8,669.49 ریال8:29:01
8,672.23 ریال8:25:04
8,653.69 ریال8:21:04
8,678.69 ریال8:17:01
8,672.07 ریال8:13:03
8,665.61 ریال8:09:00
8,651.99 ریال8:05:00
8,626.89 ریال8:01:17
8,672.21 ریال7:57:02
8,683.35 ریال7:53:00
8,708.66 ریال7:49:02
8,708.08 ریال7:45:00
8,695.64 ریال7:41:06
8,704.64 ریال7:37:01
8,674.39 ریال7:33:01
8,646.11 ریال7:29:02
8,647.14 ریال7:21:05
8,662.16 ریال7:17:00
8,626.48 ریال7:13:01
8,640.31 ریال7:08:58
8,640.67 ریال7:04:58
8,669.98 ریال7:01:15
8,665.97 ریال6:57:02
8,717.3 ریال6:52:58
8,727.48 ریال6:48:59
8,696.49 ریال6:44:59
8,763.7 ریال6:41:07
8,763.71 ریال6:37:00
8,748.27 ریال6:32:59
8,727.21 ریال6:29:02
8,735.05 ریال6:25:00
8,750.49 ریال6:21:04
8,771.05 ریال6:17:05
8,761.61 ریال6:13:12
8,752.05 ریال6:09:08
8,755.83 ریال6:05:01
8,748.72 ریال6:01:31
8,772.81 ریال5:57:01
8,797.75 ریال5:53:08
8,821.6 ریال5:49:06
8,809.38 ریال5:44:58
8,804.2 ریال5:41:08
8,811.44 ریال5:37:03
8,766.07 ریال5:29:09
8,772.19 ریال5:25:07
8,767.62 ریال5:21:05
8,783.12 ریال5:17:05
8,792.26 ریال5:13:05
8,761.45 ریال5:08:59
8,697 ریال5:01:16
8,695 ریال4:53:00
8,694.99 ریال4:41:09
8,674.58 ریال4:37:05
8,657.15 ریال4:33:00
8,649.91 ریال4:29:01
8,620.68 ریال4:25:01
8,595.84 ریال4:21:03
8,621.17 ریال4:17:02
8,650.12 ریال4:13:04
8,679.42 ریال4:09:00
8,652.66 ریال4:05:01
8,655.41 ریال4:01:19
8,640.62 ریال3:57:00
8,645.26 ریال3:53:03
8,640 ریال3:49:08
8,665.28 ریال3:44:59
8,630.66 ریال3:41:08
8,600.36 ریال3:33:00
8,624.67 ریال3:29:03
8,605.02 ریال3:25:08
8,562.92 ریال3:21:04
8,580.99 ریال3:17:04
8,602.58 ریال3:13:06
8,600.6 ریال3:09:00
8,650.65 ریال3:05:01
8,632.23 ریال3:01:19
8,660.4 ریال2:57:02
8,694.99 ریال2:53:01
8,695 ریال2:49:06
8,619 ریال2:44:59
8,614.47 ریال2:41:10
8,617.48 ریال2:37:04
8,584.2 ریال2:29:01
8,610.81 ریال2:25:05
8,585.78 ریال2:21:06
8,561.39 ریال2:17:01
8,585.42 ریال2:13:01
8,590.37 ریال2:08:58
8,549.39 ریال2:05:01
8,566 ریال2:01:22
8,566.58 ریال1:57:01
8,548.68 ریال1:53:01
8,558.97 ریال1:49:05
8,580.58 ریال1:45:00
8,507.28 ریال1:41:07
8,488.27 ریال1:37:07
8,504.53 ریال1:33:03
8,531.65 ریال1:29:03
8,543.33 ریال1:25:05
8,558.22 ریال1:21:06
8,499.99 ریال1:17:08
8,501.42 ریال1:13:05
8,528.29 ریال1:09:03
8,553.49 ریال1:05:09
8,615.47 ریال1:01:22
8,568.42 ریال0:57:04
8,517.69 ریال0:53:03
8,538.34 ریال0:49:03
8,500 ریال0:41:09
8,450 ریال0:33:04
8,398.99 ریال0:25:06
8,388.95 ریال0:21:08
8,399 ریال0:17:01
8,310.23 ریال0:13:04
8,250 ریال0:08:59
8,199.99 ریال0:05:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات