کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD cointiger

  • نرخ فعلی:10377.2
  • بالاترین قیمت روز:10500
  • پایین ترین قیمت روز:10200.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:221.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.96%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,443.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۴:۵۸
  • نرخ روز گذشته:10,433.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:56.4

نمودار کندل استیک BTC/USD cointiger در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD cointiger در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,377.2 ریال15:24:58
10,394.6 ریال15:20:54
10,402.1 ریال15:16:57
10,394.9 ریال15:13:01
10,386.2 ریال15:08:55
10,399.5 ریال15:04:57
10,405 ریال15:01:18
10,410.6 ریال14:56:54
10,403.8 ریال14:52:57
10,410.3 ریال14:48:58
10,425.3 ریال14:44:56
10,411.7 ریال14:40:58
10,396.2 ریال14:36:57
10,399.3 ریال14:32:58
10,447.9 ریال14:28:56
10,440.9 ریال14:25:03
10,433.6 ریال14:20:58
10,432.1 ریال14:16:58
10,426.8 ریال14:12:59
10,404 ریال14:08:56
10,404.3 ریال14:04:59
10,436.7 ریال14:01:22
10,395.8 ریال13:56:57
10,389.5 ریال13:52:58
10,380.8 ریال13:48:59
10,370.6 ریال13:44:58
10,364.8 ریال13:41:00
10,373.8 ریال13:36:58
10,394.1 ریال13:33:01
10,399.6 ریال13:28:57
10,363.4 ریال13:24:59
10,366.8 ریال13:21:01
10,388.1 ریال13:16:57
10,432.3 ریال13:13:00
10,450 ریال13:08:55
10,417 ریال13:04:54
10,431.8 ریال13:01:21
10,363.5 ریال12:56:55
10,373.5 ریال12:52:57
10,342.8 ریال12:48:58
10,370.9 ریال12:45:01
10,381.2 ریال12:40:57
10,364.5 ریال12:37:01
10,358.6 ریال12:32:59
10,362.7 ریال12:28:56
10,352.3 ریال12:25:00
10,352.6 ریال12:20:57
10,334.9 ریال12:16:56
10,335.1 ریال12:12:59
10,337.3 ریال12:08:57
10,342.2 ریال12:04:57
10,336.6 ریال12:01:39
10,355.2 ریال11:56:58
10,353.7 ریال11:52:58
10,356.2 ریال11:48:58
10,370.2 ریال11:44:57
10,360.7 ریال11:41:12
10,367.3 ریال11:37:00
10,335.6 ریال11:32:59
10,352.9 ریال11:28:56
10,381.2 ریال11:21:04
10,373.5 ریال11:17:04
10,366.9 ریال11:12:58
10,372 ریال11:08:56
10,363.7 ریال11:04:57
10,346.6 ریال11:01:27
10,355.5 ریال10:56:53
10,366.1 ریال10:52:54
10,365.2 ریال10:48:58
10,351.1 ریال10:44:56
10,341.1 ریال10:40:59
10,361.6 ریال10:37:08
10,387 ریال10:33:05
10,362.8 ریال10:28:56
10,375.9 ریال10:24:54
10,371.3 ریال10:20:57
10,360.1 ریال10:16:58
10,319.2 ریال10:13:00
10,319 ریال10:08:54
10,305.7 ریال10:04:57
10,314.6 ریال10:01:11
10,305.6 ریال9:56:55
10,321.8 ریال9:52:52
10,315.3 ریال9:48:57
10,306.1 ریال9:44:53
10,319.5 ریال9:40:59
10,330.2 ریال9:36:54
10,357.1 ریال9:32:55
10,343.2 ریال9:29:14
10,317.5 ریال9:24:53
10,326.9 ریال9:20:54
10,347.3 ریال9:17:28
10,337 ریال9:12:51
10,333.3 ریال9:08:51
10,327.7 ریال9:04:51
10,316.2 ریال9:01:14
10,295.7 ریال8:56:52
10,307.3 ریال8:52:50
10,301.6 ریال8:48:55
10,316.3 ریال8:44:50
10,315.7 ریال8:41:00
10,319.7 ریال8:36:52
10,277.1 ریال8:32:52
10,302 ریال8:28:50
10,320.5 ریال8:24:51
10,329.8 ریال8:20:55
10,317.7 ریال8:16:51
10,316.2 ریال8:12:50
10,344.2 ریال8:08:52
10,341 ریال8:04:48
10,358.4 ریال8:01:19
10,367.7 ریال7:56:49
10,368.9 ریال7:52:52
10,356 ریال7:48:48
10,348 ریال7:44:49
10,366.7 ریال7:40:53
10,351.3 ریال7:36:50
10,353.9 ریال7:32:49
10,313.2 ریال7:28:50
10,324.9 ریال7:24:49
10,319 ریال7:20:51
10,343.8 ریال7:16:49
10,336.7 ریال7:12:52
10,348 ریال7:08:47
10,338.2 ریال7:04:47
10,358.2 ریال7:01:10
10,331.4 ریال6:56:49
10,383.2 ریال6:52:47
10,391.2 ریال6:48:48
10,402.8 ریال6:44:46
10,370.7 ریال6:40:52
10,363.7 ریال6:36:48
10,355.3 ریال6:32:51
10,356.7 ریال6:28:47
10,357.1 ریال6:24:47
10,327.4 ریال6:20:52
10,307.5 ریال6:16:50
10,296.6 ریال6:12:50
10,306.6 ریال6:08:53
10,324.1 ریال6:04:49
10,331.5 ریال6:01:02
10,340.2 ریال5:52:51
10,200.2 ریال5:48:54
10,293.6 ریال5:44:50
10,263.9 ریال5:40:53
10,240.1 ریال5:36:54
10,241.6 ریال5:32:50
10,259 ریال5:28:48
10,263.7 ریال5:24:55
10,241 ریال5:20:52
10,230.6 ریال5:16:50
10,241.7 ریال5:12:52
10,228.2 ریال5:08:46
10,259.4 ریال5:04:46
10,279.6 ریال5:01:00
10,276.8 ریال4:56:49
10,263.8 ریال4:52:48
10,278.8 ریال4:48:53
10,273.4 ریال4:44:47
10,298.1 ریال4:40:49
10,460.2 ریال4:36:48
10,344.9 ریال4:32:51
10,214.8 ریال4:28:47
10,327.7 ریال4:24:47
10,307 ریال4:20:49
10,375 ریال4:16:48
10,370.2 ریال4:12:49
10,379 ریال4:08:49
10,372.4 ریال4:04:48
10,375.4 ریال4:01:00
10,373.5 ریال3:56:52
10,381.1 ریال3:52:47
10,395.6 ریال3:48:55
10,370.9 ریال3:44:51
10,399 ریال3:40:47
10,420.9 ریال3:36:52
10,420.2 ریال3:32:48
10,404.4 ریال3:28:46
10,391.3 ریال3:24:49
10,351.3 ریال3:20:49
10,314.5 ریال3:16:50
10,286.8 ریال3:12:49
10,278.7 ریال3:08:49
10,500 ریال3:04:53
10,360.9 ریال3:01:00
10,500 ریال2:56:49
10,381.9 ریال2:52:49
10,436.8 ریال2:48:51
10,446.4 ریال2:44:53
10,444.3 ریال2:40:49
10,455.7 ریال2:36:53
10,452.7 ریال2:32:47
10,418.1 ریال2:28:46
10,412.4 ریال2:24:48
10,412.9 ریال2:20:49
10,425.9 ریال2:16:43
10,427.4 ریال2:12:55
10,416.5 ریال2:08:48
10,396.8 ریال2:04:47
10,427 ریال2:01:05
10,420.2 ریال1:56:49
10,410.7 ریال1:52:50
10,405.3 ریال1:48:48
10,405.6 ریال1:44:50
10,395.8 ریال1:40:55
10,386.7 ریال1:36:49
10,376.8 ریال1:32:52
10,386.7 ریال1:28:48
10,405.8 ریال1:24:49
10,407.3 ریال1:20:51
10,396.3 ریال1:16:48
10,388.2 ریال1:12:50
10,426.6 ریال1:08:47
10,381 ریال1:04:50
10,369.2 ریال1:00:57
10,404.2 ریال0:56:50
10,402.6 ریال0:52:49
10,451.9 ریال0:48:50
10,456.6 ریال0:44:52
10,479.7 ریال0:40:51
10,497.8 ریال0:36:49
10,489.8 ریال0:32:49
10,450.3 ریال0:28:45
10,460.1 ریال0:24:53
10,459 ریال0:20:53
10,452.4 ریال0:16:48
10,441.9 ریال0:12:53
10,454.3 ریال0:08:49
10,443.9 ریال0:04:51
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات