کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD coinsbank

  • نرخ فعلی:8758.3
  • بالاترین قیمت روز:8952.5
  • پایین ترین قیمت روز:8299.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:181.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.88%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,299.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۵:۰۱
  • نرخ روز گذشته:8,118.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.88%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:640

نمودار کندل استیک BTC/USD coinsbank در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD coinsbank در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,758.3 ریال7:25:01
8,762.5 ریال7:21:06
8,757.1 ریال7:17:00
8,723.7 ریال7:13:01
8,719.2 ریال7:08:59
8,772.6 ریال7:04:59
8,772.3 ریال7:01:16
8,781.4 ریال6:57:03
8,790.7 ریال6:52:59
8,811.9 ریال6:49:00
8,793.8 ریال6:44:59
8,820.4 ریال6:41:07
8,823.4 ریال6:37:00
8,838.9 ریال6:32:59
8,820 ریال6:29:03
8,808.7 ریال6:25:00
8,846.4 ریال6:21:05
8,856.3 ریال6:17:15
8,944.1 ریال6:13:15
8,851.9 ریال6:09:21
8,843.5 ریال6:05:01
8,841.9 ریال6:01:32
8,849.1 ریال5:57:01
8,884.8 ریال5:53:09
8,900 ریال5:49:07
8,871.2 ریال5:44:59
8,898.7 ریال5:41:09
8,924.3 ریال5:37:03
8,906.2 ریال5:33:01
8,880.1 ریال5:29:09
8,868.1 ریال5:25:07
8,855.5 ریال5:21:06
8,903.7 ریال5:17:05
8,952.5 ریال5:13:05
8,867.5 ریال5:08:59
8,893.2 ریال5:05:00
8,900.8 ریال5:01:17
8,904 ریال4:57:01
8,832.7 ریال4:53:00
8,820.8 ریال4:49:00
8,807.6 ریال4:45:02
8,817.2 ریال4:41:09
8,765.5 ریال4:37:06
8,768.3 ریال4:33:00
8,763.4 ریال4:29:02
8,727.3 ریال4:25:02
8,722.4 ریال4:21:04
8,731.6 ریال4:17:03
8,739 ریال4:13:05
8,755.5 ریال4:09:01
8,750.8 ریال4:05:01
8,729.6 ریال4:01:19
8,705.3 ریال3:57:00
8,713.5 ریال3:53:03
8,718.5 ریال3:49:09
8,728.7 ریال3:44:59
8,718.9 ریال3:41:08
8,732.5 ریال3:37:04
8,677.4 ریال3:33:00
8,673.1 ریال3:29:03
8,681.2 ریال3:25:08
8,643.1 ریال3:21:04
8,639.6 ریال3:17:04
8,666.7 ریال3:13:06
8,759.3 ریال3:09:00
8,700.8 ریال3:05:02
8,704 ریال3:01:20
8,697.8 ریال2:57:03
8,734.2 ریال2:53:02
8,742.9 ریال2:49:06
8,694.4 ریال2:44:59
8,640.1 ریال2:41:11
8,660 ریال2:37:05
8,644.4 ریال2:33:03
8,639.1 ریال2:29:01
8,664.4 ریال2:25:06
8,644 ریال2:21:07
8,628.6 ریال2:17:01
8,648.4 ریال2:13:03
8,620.8 ریال2:08:58
8,593.9 ریال2:05:01
8,615.6 ریال2:01:22
8,607 ریال1:57:01
8,584.2 ریال1:53:01
8,584.3 ریال1:49:06
8,628.2 ریال1:45:00
8,542.6 ریال1:41:07
8,545.7 ریال1:37:07
8,586.9 ریال1:33:03
8,626.7 ریال1:29:03
8,625.5 ریال1:25:05
8,649.9 ریال1:21:07
8,626.2 ریال1:17:08
8,608.6 ریال1:13:05
8,660.8 ریال1:09:04
8,675.3 ریال1:05:09
8,728.4 ریال1:01:22
8,659.4 ریال0:57:05
8,663.9 ریال0:53:03
8,693.5 ریال0:49:04
8,596.5 ریال0:45:01
8,778.2 ریال0:41:09
8,656 ریال0:37:05
8,611.2 ریال0:33:05
8,584.9 ریال0:29:03
8,487.7 ریال0:25:06
8,411.5 ریال0:21:08
8,465.3 ریال0:17:01
8,484 ریال0:13:04
8,475.8 ریال0:08:59
8,299.3 ریال0:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات