کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD coinegg

  • نرخ فعلی:10407.12
  • بالاترین قیمت روز:10423.38
  • پایین ترین قیمت روز:10046.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:216.51
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.33%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,168.49
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۰۸:۵۲
  • نرخ روز گذشته:10,167.13
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:239.99

نمودار کندل استیک BTC/USD coinegg در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD coinegg در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,407.12 ریال22:08:52
10,405.8 ریال22:04:51
10,400.38 ریال22:01:06
10,400 ریال21:56:54
10,401.69 ریال21:52:52
10,389.17 ریال21:48:56
10,407.22 ریال21:44:57
10,404.79 ریال21:40:59
10,385.63 ریال21:36:55
10,386.66 ریال21:32:54
10,388.85 ریال21:28:53
10,410 ریال21:24:57
10,411.49 ریال21:20:54
10,402.55 ریال21:16:56
10,414.77 ریال21:12:54
10,423.38 ریال21:08:53
10,414.33 ریال21:04:54
10,396.89 ریال21:01:07
10,407.83 ریال20:56:55
10,405.19 ریال20:52:52
10,394.65 ریال20:48:56
10,385.46 ریال20:44:55
10,388.29 ریال20:40:54
10,403.44 ریال20:36:58
10,402.47 ریال20:32:57
10,398.64 ریال20:28:58
10,383.47 ریال20:25:01
10,388.8 ریال20:20:57
10,395.84 ریال20:17:00
10,386.36 ریال20:13:00
10,384.16 ریال20:08:57
10,398.73 ریال20:04:55
10,400.93 ریال20:01:12
10,408.33 ریال19:56:57
10,410.95 ریال19:52:53
10,409.68 ریال19:48:55
10,409.76 ریال19:44:54
10,393.73 ریال19:40:57
10,404.27 ریال19:36:56
10,411.26 ریال19:32:52
10,413.84 ریال19:28:50
10,391.37 ریال19:24:55
10,393.65 ریال19:20:55
10,383.55 ریال19:16:57
10,369.34 ریال19:12:53
10,369.55 ریال19:08:51
10,372.51 ریال19:04:51
10,156 ریال18:16:54
10,140.86 ریال8:24:52
10,149.69 ریال8:20:54
10,158.1 ریال8:16:50
10,141.34 ریال8:12:50
10,116.75 ریال8:08:51
10,108.06 ریال8:04:49
10,105.44 ریال8:01:05
10,098.47 ریال7:56:48
10,101.12 ریال7:52:49
10,113.1 ریال7:48:50
10,104.08 ریال7:44:49
10,100.53 ریال7:40:49
10,093.62 ریال7:36:52
10,086.88 ریال7:32:50
10,092.07 ریال7:28:47
10,078.24 ریال7:24:49
10,091.63 ریال7:20:54
10,074.39 ریال7:16:50
10,081.44 ریال7:12:50
10,066.56 ریال7:08:49
10,071.13 ریال7:04:50
10,080.13 ریال7:00:59
10,071.3 ریال6:56:49
10,090.65 ریال6:52:48
10,099.19 ریال6:48:50
10,115 ریال6:44:48
10,112.34 ریال6:40:50
10,111.2 ریال6:36:49
10,101.37 ریال6:32:53
10,096.44 ریال6:28:47
10,107.01 ریال6:24:52
10,102.6 ریال6:20:53
10,100.55 ریال6:16:51
10,089.07 ریال6:12:51
10,075.35 ریال6:08:52
10,095.17 ریال6:04:51
10,105.19 ریال6:01:04
10,095 ریال5:56:54
10,094.54 ریال5:52:49
10,072.75 ریال5:48:54
10,095 ریال5:44:55
10,104.15 ریال5:40:57
10,103.25 ریال5:36:56
10,106.86 ریال5:32:50
10,119.25 ریال5:28:53
10,119.99 ریال5:24:55
10,098.16 ریال5:20:53
10,092.44 ریال5:16:55
10,074.97 ریال5:12:54
10,078.31 ریال5:08:49
10,066.69 ریال5:04:48
10,046.7 ریال5:01:01
10,057.87 ریال4:56:49
10,062.12 ریال4:52:51
10,074.49 ریال4:48:50
10,066.25 ریال4:44:50
10,053.8 ریال4:40:53
10,071.24 ریال4:36:50
10,094.41 ریال4:32:50
10,110.33 ریال4:28:48
10,119.91 ریال4:24:50
10,117.19 ریال4:20:51
10,107.17 ریال4:16:48
10,107.45 ریال4:12:49
10,126.07 ریال4:08:47
10,127.54 ریال4:04:47
10,102.71 ریال4:01:00
10,104.86 ریال3:56:50
10,130.73 ریال3:52:47
10,135.93 ریال3:48:48
10,121.99 ریال3:44:48
10,141.03 ریال3:40:49
10,144.01 ریال3:36:48
10,168.81 ریال3:32:48
10,171.19 ریال3:28:43
10,162.1 ریال3:24:49
10,163.61 ریال3:20:48
10,158.83 ریال3:16:49
10,163.48 ریال3:12:48
10,174.94 ریال3:08:47
10,179.06 ریال3:04:46
10,172.42 ریال3:01:01
10,183.29 ریال2:56:51
10,176.22 ریال2:52:48
10,188.21 ریال2:48:52
10,185.45 ریال2:44:50
10,172.43 ریال2:40:49
10,168.93 ریال2:36:53
10,156.65 ریال2:32:44
10,127.54 ریال2:28:45
10,116.03 ریال2:24:49
10,113.91 ریال2:20:45
10,120.35 ریال2:16:50
10,105.58 ریال2:12:51
10,142.39 ریال2:08:48
10,162.04 ریال2:04:50
10,156.46 ریال2:01:08
10,155.72 ریال1:56:52
10,152.06 ریال1:52:48
10,150.36 ریال1:48:50
10,145 ریال1:44:44
10,146.26 ریال1:40:53
10,155.16 ریال1:36:50
10,175.17 ریال1:32:52
10,182.48 ریال1:28:52
10,200.11 ریال1:24:52
10,208.46 ریال1:20:49
10,200.95 ریال1:16:46
10,196.72 ریال1:12:47
10,200.35 ریال1:08:48
10,183.23 ریال1:04:50
10,197.5 ریال1:00:57
10,194.88 ریال0:56:53
10,196.52 ریال0:52:52
10,196.8 ریال0:48:51
10,183.14 ریال0:44:49
10,183.16 ریال0:40:51
10,176.93 ریال0:36:49
10,169.36 ریال0:32:47
10,176.82 ریال0:28:51
10,190.32 ریال0:24:46
10,188.41 ریال0:20:50
10,177.77 ریال0:16:52
10,190.92 ریال0:12:48
10,189.65 ریال0:08:48
10,168.49 ریال0:04:49
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات