کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD coinall

  • نرخ فعلی:10401
  • بالاترین قیمت روز:10417.6
  • پایین ترین قیمت روز:10039.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:147
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.33%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,162.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۶:۵۴
  • نرخ روز گذشته:10,168.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:232.2

نمودار کندل استیک BTC/USD coinall در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD coinall در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,401 ریال22:36:54
10,390.8 ریال22:32:53
10,392.4 ریال22:28:53
10,397.4 ریال22:24:54
10,393.9 ریال22:20:55
10,407.7 ریال22:16:52
10,402.1 ریال22:12:56
10,402.5 ریال22:08:52
10,398 ریال22:04:51
10,390.4 ریال22:01:06
10,384.1 ریال21:56:54
10,392 ریال21:52:52
10,385.7 ریال21:48:56
10,398.6 ریال21:44:57
10,401.6 ریال21:40:59
10,380.9 ریال21:36:55
10,383.5 ریال21:32:54
10,385.8 ریال21:28:53
10,394.3 ریال21:24:57
10,396.2 ریال21:20:54
10,399.9 ریال21:16:56
10,411.3 ریال21:12:54
10,417 ریال21:08:53
10,413.9 ریال21:04:54
10,398.4 ریال21:01:07
10,405.6 ریال20:56:55
10,403.1 ریال20:52:53
10,390.5 ریال20:48:56
10,380 ریال20:44:55
10,384.4 ریال20:40:54
10,397.4 ریال20:36:58
10,397.7 ریال20:32:57
10,393.8 ریال20:28:58
10,378.4 ریال20:25:01
10,383.6 ریال20:20:57
10,390.2 ریال20:17:00
10,381.3 ریال20:13:00
10,373.3 ریال20:08:57
10,395.7 ریال20:04:55
10,396 ریال20:01:12
10,403.7 ریال19:56:57
10,412.6 ریال19:52:53
10,417.6 ریال19:48:55
10,406.6 ریال19:44:54
10,391.7 ریال19:40:57
10,405.9 ریال19:36:56
10,409.2 ریال19:32:52
10,411.1 ریال19:28:50
10,390 ریال19:24:55
10,391.2 ریال19:20:55
10,376.6 ریال19:16:57
10,363.7 ریال19:12:53
10,368.2 ریال19:08:51
10,370.8 ریال19:04:51
10,387.8 ریال19:01:06
10,384.3 ریال18:56:53
10,397.7 ریال18:52:51
10,383.5 ریال18:48:56
10,371.3 ریال18:44:53
10,367.9 ریال18:40:57
10,385 ریال18:36:57
10,371 ریال18:32:54
10,343.3 ریال18:28:56
10,360 ریال18:24:57
10,365.5 ریال18:20:58
10,390.6 ریال18:16:54
10,367 ریال18:12:54
10,220 ریال18:08:52
10,201.8 ریال18:04:59
10,177.2 ریال18:01:05
10,174.3 ریال17:56:52
10,165 ریال17:52:52
10,167 ریال17:48:55
10,176.9 ریال17:44:52
10,177.7 ریال17:40:57
10,177.2 ریال17:36:56
10,181.2 ریال17:32:53
10,196.9 ریال17:28:52
10,167.3 ریال17:24:55
10,173.7 ریال17:20:55
10,190.9 ریال17:16:54
10,179 ریال17:12:54
10,187.1 ریال17:08:51
10,169.3 ریال17:04:57
10,156.1 ریال17:01:11
10,169.4 ریال16:56:55
10,166.8 ریال16:52:55
10,145.7 ریال16:48:51
10,137.5 ریال16:44:52
10,118.8 ریال16:40:53
10,130.7 ریال16:36:57
10,100.7 ریال16:32:55
10,126.4 ریال16:28:52
10,134.6 ریال16:24:55
10,138.4 ریال16:20:58
10,122.3 ریال16:16:51
10,133 ریال16:12:53
10,134.5 ریال16:08:52
10,134 ریال16:04:52
10,119.1 ریال16:01:10
10,122.3 ریال15:56:51
10,117 ریال15:52:56
10,086.7 ریال15:48:54
10,092.4 ریال15:44:53
10,095.5 ریال15:40:55
10,096.9 ریال15:36:56
10,095.5 ریال15:32:58
10,114.4 ریال15:28:52
10,111.9 ریال15:24:53
10,101.2 ریال15:20:55
10,122.8 ریال15:16:53
10,128.7 ریال15:12:58
10,117.9 ریال15:08:51
10,093.4 ریال15:04:51
10,116 ریال15:01:06
10,125.1 ریال14:56:52
10,129.8 ریال14:52:53
10,126.9 ریال14:48:48
10,111.4 ریال14:44:49
10,085.7 ریال14:40:55
10,115.9 ریال14:36:56
10,072.1 ریال14:32:52
10,119.9 ریال14:28:55
10,146.1 ریال14:24:53
10,149.3 ریال14:20:58
10,161.2 ریال14:16:56
10,153.5 ریال14:12:57
10,159.4 ریال14:08:52
10,163.6 ریال14:04:55
10,170.7 ریال14:01:12
10,168.5 ریال13:56:53
10,162.1 ریال13:52:56
10,150 ریال13:48:51
10,147.7 ریال13:44:53
10,157.7 ریال13:40:54
10,159.4 ریال13:36:58
10,159.9 ریال13:32:54
10,160.9 ریال13:28:55
10,180.7 ریال13:24:54
10,167.7 ریال13:20:55
10,153.5 ریال13:16:55
10,171 ریال13:12:54
10,184.8 ریال13:08:52
10,174.6 ریال13:04:54
10,170.2 ریال13:01:13
10,175.5 ریال12:56:58
10,172.8 ریال12:52:54
10,178.8 ریال12:48:55
10,180.5 ریال12:44:54
10,191.3 ریال12:40:59
10,194.9 ریال12:36:56
10,199.4 ریال12:32:59
10,210.9 ریال12:28:57
10,194.9 ریال12:24:54
10,186.6 ریال12:16:57
10,194.9 ریال12:12:55
10,195.2 ریال12:08:51
10,179.7 ریال12:04:54
10,176.7 ریال12:01:07
10,180.5 ریال11:56:55
10,169.8 ریال11:52:53
10,167.2 ریال11:48:56
10,205.3 ریال11:44:54
10,216.5 ریال11:40:56
10,222.3 ریال11:36:54
10,201.1 ریال11:32:52
10,200.7 ریال11:28:50
10,201 ریال11:24:57
10,185.1 ریال11:20:54
10,202.3 ریال11:16:52
10,211.9 ریال11:12:55
10,207.3 ریال11:08:50
10,140.8 ریال11:04:50
10,144.4 ریال11:01:09
10,131.7 ریال10:56:50
10,107.6 ریال10:52:52
10,101.9 ریال10:48:53
10,103.2 ریال10:44:50
10,106.4 ریال10:40:53
10,118.7 ریال10:36:52
10,126.1 ریال10:32:58
10,135.6 ریال10:28:51
10,136.6 ریال10:24:51
10,133.9 ریال10:20:53
10,117.7 ریال10:16:50
10,126.1 ریال10:12:52
10,127.5 ریال10:08:48
10,142.7 ریال10:04:47
10,143.6 ریال10:01:06
10,135 ریال9:56:49
10,149.9 ریال9:52:50
10,149.8 ریال9:48:51
10,148.3 ریال9:44:50
10,146.2 ریال9:40:54
10,145.8 ریال9:36:56
10,166 ریال9:32:49
10,158.2 ریال9:28:48
10,166.6 ریال9:24:51
10,174.5 ریال9:20:52
10,169.2 ریال9:16:51
10,166.1 ریال9:12:49
10,164.1 ریال9:08:48
10,173.8 ریال9:04:54
10,160 ریال9:01:01
10,138.7 ریال8:56:49
10,132.9 ریال8:52:49
10,129 ریال8:48:51
10,132.2 ریال8:44:47
10,132.6 ریال8:40:50
10,140.3 ریال8:36:51
10,145.4 ریال8:32:48
10,144.9 ریال8:28:48
10,134.7 ریال8:24:52
10,128.5 ریال8:20:54
10,152 ریال8:16:50
10,143.4 ریال8:12:50
10,113.8 ریال8:08:51
10,102 ریال8:04:49
10,102.7 ریال8:01:05
10,102.2 ریال7:56:48
10,091.1 ریال7:52:49
10,105.2 ریال7:48:50
10,100.1 ریال7:44:49
10,096.3 ریال7:40:49
10,090.8 ریال7:36:52
10,084.1 ریال7:32:50
10,090 ریال7:28:47
10,072.9 ریال7:24:49
10,082.7 ریال7:20:54
10,077.1 ریال7:16:50
10,067.8 ریال7:12:51
10,061.2 ریال7:08:49
10,070 ریال7:04:50
10,076 ریال7:00:59
10,067.4 ریال6:56:49
10,082.2 ریال6:52:48
10,100.4 ریال6:48:50
10,100.8 ریال6:44:48
10,106.6 ریال6:40:50
10,107.9 ریال6:36:49
10,094.4 ریال6:32:53
10,085.1 ریال6:28:47
10,090.2 ریال6:24:52
10,100 ریال6:20:53
10,098.1 ریال6:16:51
10,084 ریال6:12:51
10,077.9 ریال6:08:52
10,084.9 ریال6:04:51
10,099.9 ریال6:01:05
10,082.3 ریال5:56:54
10,085.9 ریال5:52:50
10,070.7 ریال5:48:54
10,070 ریال5:44:55
10,097.1 ریال5:40:57
10,102.3 ریال5:36:56
10,100.4 ریال5:32:50
10,110.1 ریال5:28:53
10,113.6 ریال5:24:55
10,094.1 ریال5:20:53
10,082.3 ریال5:16:55
10,073 ریال5:12:54
10,068.5 ریال5:08:49
10,059.8 ریال5:04:48
10,039.4 ریال5:01:01
10,055.7 ریال4:56:49
10,052.3 ریال4:52:51
10,070 ریال4:48:50
10,049.4 ریال4:44:50
10,055.8 ریال4:40:53
10,059.6 ریال4:36:50
10,077.2 ریال4:32:50
10,101.2 ریال4:28:48
10,113.1 ریال4:24:50
10,117.5 ریال4:20:51
10,102.3 ریال4:16:48
10,095.9 ریال4:12:49
10,126.1 ریال4:08:47
10,124.9 ریال4:04:47
10,098 ریال4:01:00
10,095.3 ریال3:56:50
10,119.8 ریال3:52:47
10,128.7 ریال3:48:48
10,120.6 ریال3:44:48
10,121.8 ریال3:40:49
10,133.1 ریال3:36:48
10,156.5 ریال3:32:48
10,155.6 ریال3:28:43
10,163.6 ریال3:24:49
10,158.2 ریال3:20:48
10,154.2 ریال3:16:49
10,163.4 ریال3:12:48
10,167.8 ریال3:08:47
10,173.9 ریال3:04:46
10,162.8 ریال3:01:01
10,170.8 ریال2:56:51
10,172.2 ریال2:52:48
10,185.7 ریال2:48:52
10,179.2 ریال2:44:50
10,164.3 ریال2:40:49
10,164.2 ریال2:36:53
10,149.1 ریال2:32:44
10,129.7 ریال2:28:45
10,111.5 ریال2:24:49
10,106.8 ریال2:20:45
10,114.2 ریال2:16:50
10,100.3 ریال2:12:51
10,124.8 ریال2:08:48
10,140.3 ریال2:04:50
10,142.5 ریال2:01:08
10,142.6 ریال1:56:52
10,149.4 ریال1:52:48
10,146.1 ریال1:48:50
10,126.2 ریال1:44:44
10,137.7 ریال1:40:53
10,150.6 ریال1:36:50
10,170.7 ریال1:32:52
10,174.4 ریال1:28:52
10,194.6 ریال1:24:52
10,198.9 ریال1:20:49
10,194.2 ریال1:16:47
10,195.2 ریال1:12:47
10,193.7 ریال1:08:48
10,178.5 ریال1:04:50
10,194.4 ریال1:00:57
10,198.5 ریال0:56:53
10,195.4 ریال0:52:52
10,182 ریال0:48:51
10,177.4 ریال0:44:49
10,180 ریال0:40:51
10,170.4 ریال0:36:49
10,159.9 ریال0:32:47
10,172.5 ریال0:28:51
10,182.3 ریال0:24:46
10,184.2 ریال0:20:50
10,171.4 ریال0:16:52
10,188 ریال0:12:48
10,183.3 ریال0:08:48
10,162.7 ریال0:04:49
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات