کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD coinall

  • نرخ فعلی:7769.3
  • بالاترین قیمت روز:7911.6
  • پایین ترین قیمت روز:7477.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:131
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.5%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,866.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۹:۰۹
  • نرخ روز گذشته:7,869.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:100.2

نمودار کندل استیک BTC/USD coinall در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD coinall در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,769.3 ریال19:49:09
7,757.1 ریال19:45:01
7,737.9 ریال19:41:10
7,735.6 ریال19:37:09
7,733.3 ریال19:33:06
7,705.8 ریال19:29:01
7,706.2 ریال19:25:11
7,702.9 ریال19:21:09
7,692.9 ریال19:17:02
7,687.1 ریال19:13:06
7,697.9 ریال19:09:07
7,719.7 ریال19:05:07
7,697.7 ریال19:01:29
7,699.4 ریال18:57:00
7,708.4 ریال18:53:05
7,709.9 ریال18:49:08
7,730 ریال18:45:07
7,707.7 ریال18:41:09
7,688.2 ریال18:37:08
7,669.2 ریال18:33:00
7,653.9 ریال18:29:01
7,663.4 ریال18:25:09
7,658.1 ریال18:21:10
7,653.4 ریال18:16:59
7,641.8 ریال18:13:06
7,634.8 ریال18:09:03
7,637.9 ریال18:05:08
7,648.6 ریال18:01:25
7,644.6 ریال17:57:01
7,660.7 ریال17:53:06
7,655.8 ریال17:49:08
7,664.9 ریال17:44:58
7,657.5 ریال17:41:10
7,636.9 ریال17:37:04
7,623.9 ریال17:33:05
7,619.3 ریال17:29:00
7,616.6 ریال17:25:07
7,599.7 ریال17:21:04
7,599.8 ریال17:17:05
7,607.4 ریال17:13:10
7,590.1 ریال17:09:01
7,580.9 ریال17:05:01
7,563.5 ریال17:01:33
7,560 ریال16:57:02
7,573.5 ریال16:53:06
7,587.7 ریال16:49:06
7,581.1 ریال16:44:58
7,564.9 ریال16:41:07
7,567 ریال16:37:04
7,572.6 ریال16:33:00
7,593.6 ریال16:29:05
7,602 ریال16:25:07
7,603.6 ریال16:21:16
7,606.9 ریال16:17:04
7,622.5 ریال16:13:06
7,624.8 ریال16:09:01
7,611.6 ریال16:05:07
7,600.8 ریال16:01:25
7,609.4 ریال15:57:05
7,615 ریال15:53:06
7,587.5 ریال15:49:06
7,603.3 ریال15:45:07
7,612.8 ریال15:41:18
7,615.2 ریال15:37:05
7,635.7 ریال15:33:03
7,632.2 ریال15:29:04
7,638.9 ریال15:25:09
7,601.7 ریال15:21:07
7,604.8 ریال15:17:06
7,591.6 ریال15:13:07
7,584.4 ریال15:09:02
7,598.1 ریال15:05:08
7,592.9 ریال15:01:28
7,584.1 ریال14:57:04
7,575.2 ریال14:53:09
7,606.9 ریال14:49:07
7,590 ریال14:45:06
7,570.2 ریال14:41:17
7,577.8 ریال14:37:11
7,598.5 ریال14:33:07
7,573.6 ریال14:29:06
7,570.7 ریال14:25:13
7,560.3 ریال14:21:08
7,556.3 ریال14:17:06
7,538.1 ریال14:13:09
7,538 ریال14:09:09
7,534.9 ریال14:05:08
7,518.4 ریال14:01:33
7,523 ریال13:57:04
7,515.5 ریال13:53:09
7,534 ریال13:49:13
7,477.1 ریال13:45:11
7,536 ریال13:41:16
7,543.2 ریال13:37:12
7,548.9 ریال13:33:08
7,561.4 ریال13:29:13
7,573.1 ریال13:25:19
7,568.3 ریال13:21:21
7,578.8 ریال13:17:12
7,576.4 ریال13:13:17
7,556 ریال13:09:09
7,555.7 ریال13:05:35
7,556.9 ریال13:01:40
7,564.6 ریال12:57:23
7,566.5 ریال12:53:10
7,556.5 ریال12:49:17
7,572 ریال12:45:12
7,564.8 ریال12:41:29
7,569.6 ریال12:37:16
7,586.8 ریال12:33:15
7,582.1 ریال12:29:19
7,578.3 ریال12:25:22
7,588.7 ریال12:21:29
7,602.3 ریال12:17:15
7,593.1 ریال12:13:20
7,606.8 ریال12:09:10
7,592.7 ریال12:05:17
7,602.4 ریال12:01:43
7,605.4 ریال11:57:12
7,616 ریال11:53:15
7,615.4 ریال11:49:06
7,613.5 ریال11:45:01
7,621.5 ریال11:41:10
7,610 ریال11:37:05
7,632.2 ریال11:33:14
7,620.8 ریال11:29:18
7,619.1 ریال11:25:22
7,625.3 ریال11:21:22
7,605.9 ریال11:17:13
7,586.2 ریال11:13:15
7,593.9 ریال11:09:09
7,589.9 ریال11:05:14
7,598.5 ریال11:01:36
7,597.9 ریال10:57:14
7,606.6 ریال10:53:06
7,576 ریال10:49:11
7,563.1 ریال10:45:06
7,570 ریال10:41:17
7,583.7 ریال10:37:08
7,601 ریال10:33:04
7,619.9 ریال10:29:04
7,609.2 ریال10:25:08
7,599.4 ریال10:21:06
7,606.2 ریال10:17:06
7,596 ریال10:13:00
7,601.8 ریال10:09:00
7,610.5 ریال10:05:02
7,621.9 ریال10:01:16
7,611.8 ریال9:57:04
7,622.5 ریال9:53:06
7,635 ریال9:49:05
7,631 ریال9:44:58
7,644.2 ریال9:41:06
7,652.2 ریال9:36:59
7,661.1 ریال9:32:59
7,655.9 ریال9:29:00
7,653.5 ریال9:25:00
7,650.5 ریال9:20:59
7,643.7 ریال9:16:58
7,653.1 ریال9:12:58
7,651.3 ریال9:08:58
7,629.2 ریال9:04:59
7,638 ریال9:01:20
7,645.4 ریال8:56:57
7,641.2 ریال8:52:57
7,646.5 ریال8:48:58
7,656.2 ریال8:44:57
7,660.2 ریال8:41:01
7,675 ریال8:37:00
7,680 ریال8:32:58
7,641.5 ریال8:28:56
7,641.3 ریال8:24:57
7,636.5 ریال8:21:00
7,630.6 ریال8:16:55
7,627 ریال8:12:57
7,633.6 ریال8:08:55
7,634.9 ریال8:04:55
7,629.6 ریال8:01:11
7,646.1 ریال7:56:54
7,658.7 ریال7:52:57
7,647.5 ریال7:48:56
7,648.6 ریال7:44:54
7,634.7 ریال7:40:59
7,635.1 ریال7:36:57
7,639.2 ریال7:32:53
7,659.9 ریال7:28:54
7,658.8 ریال7:24:54
7,667.7 ریال7:20:56
7,653.2 ریال7:16:55
7,653.8 ریال7:12:57
7,649.9 ریال7:08:52
7,650 ریال7:04:53
7,644.9 ریال7:01:13
7,640.8 ریال6:56:52
7,636 ریال6:52:56
7,612.6 ریال6:48:53
7,603.9 ریال6:44:55
7,628.6 ریال6:40:57
7,632.1 ریال6:36:53
7,610.6 ریال6:32:52
7,613.5 ریال6:28:55
7,587.1 ریال6:24:53
7,612.3 ریال6:20:55
7,623.6 ریال6:16:51
7,640 ریال6:12:50
7,641.4 ریال6:08:55
7,658.3 ریال6:05:16
7,654.3 ریال6:00:59
7,655.1 ریال5:56:55
7,645.5 ریال5:52:50
7,651.8 ریال5:48:51
7,659.3 ریال5:44:52
7,660.1 ریال5:40:54
7,676.5 ریال5:36:52
7,642.7 ریال5:32:50
7,624.5 ریال5:28:52
7,623.2 ریال5:24:52
7,639.7 ریال5:20:54
7,637.1 ریال5:16:51
7,620.2 ریال5:12:52
7,601 ریال5:08:55
7,611.2 ریال5:04:51
7,562 ریال5:01:00
7,582.8 ریال4:56:52
7,592.9 ریال4:52:50
7,614.4 ریال4:48:54
7,639.9 ریال4:44:51
7,643.8 ریال4:40:56
7,621 ریال4:36:54
7,627.5 ریال4:32:53
7,638.1 ریال4:28:55
7,648.3 ریال4:24:53
7,664.1 ریال4:20:55
7,643.7 ریال4:16:56
7,683.2 ریال4:12:53
7,702 ریال4:08:52
7,706.2 ریال4:04:53
7,718 ریال4:01:08
7,717.3 ریال3:56:53
7,707.2 ریال3:52:54
7,686.8 ریال3:48:57
7,672.6 ریال3:44:55
7,680.2 ریال3:40:58
7,708.1 ریال3:36:52
7,726.2 ریال3:32:53
7,708.2 ریال3:24:54
7,733.3 ریال3:20:55
7,725.8 ریال3:16:54
7,706.1 ریال3:12:57
7,687 ریال3:08:55
7,673 ریال3:04:54
7,700.6 ریال3:01:11
7,685.4 ریال2:56:47
7,690 ریال2:52:54
7,652.9 ریال2:48:54
7,666.2 ریال2:44:54
7,626.5 ریال2:40:57
7,506.9 ریال2:36:53
7,637.9 ریال2:32:54
7,643.4 ریال2:28:54
7,671.4 ریال2:24:55
7,691 ریال2:20:57
7,712.3 ریال2:16:50
7,740 ریال2:12:52
7,704.5 ریال2:08:52
7,761.9 ریال2:04:51
7,779.7 ریال2:01:13
7,778 ریال1:56:52
7,794.3 ریال1:52:53
7,787.4 ریال1:48:59
7,794.3 ریال1:44:56
7,800.5 ریال1:41:00
7,795.4 ریال1:36:56
7,801 ریال1:32:54
7,832.8 ریال1:28:59
7,827.5 ریال1:24:57
7,823.6 ریال1:20:57
7,826.5 ریال1:16:56
7,849.6 ریال1:12:55
7,790.8 ریال1:08:53
7,794.9 ریال1:04:56
7,827.8 ریال1:01:18
7,769.4 ریال0:56:56
7,796.2 ریال0:52:55
7,814.9 ریال0:48:57
7,890.9 ریال0:44:56
7,910.2 ریال0:41:01
7,899.9 ریال0:36:55
7,911.6 ریال0:32:54
7,898.4 ریال0:28:53
7,899.1 ریال0:24:56
7,885.7 ریال0:20:52
7,889.6 ریال0:16:56
7,886.9 ریال0:12:58
7,865.1 ریال0:08:56
7,866.7 ریال0:04:53
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات