کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD cex-io

  • نرخ فعلی:8003.1
  • بالاترین قیمت روز:8060
  • پایین ترین قیمت روز:7979.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:28.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.71%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,027.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۱:۵۶
  • نرخ روز گذشته:8,030.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:27.2

نمودار کندل استیک BTC/USD cex-io در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD cex-io در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,003.1 ریال13:21:56
7,991.2 ریال13:17:37
7,991.3 ریال13:13:50
8,001 ریال13:09:53
8,004.5 ریال13:06:26
8,004.3 ریال13:03:18
8,004.6 ریال12:49:49
7,999.6 ریال12:41:52
8,011.6 ریال12:37:45
8,011.9 ریال12:21:47
8,015.8 ریال12:17:39
8,010 ریال12:09:53
8,000 ریال12:06:00
7,996.3 ریال11:57:30
7,998.1 ریال11:53:33
7,996.1 ریال11:49:25
7,980 ریال11:45:25
7,985 ریال11:41:32
7,986.7 ریال11:37:24
7,990.9 ریال11:33:35
7,994.5 ریال11:29:21
7,994.1 ریال11:25:23
7,979.8 ریال11:21:27
7,979.9 ریال11:17:24
7,989.5 ریال11:13:24
7,980.4 ریال11:09:19
8,004 ریال11:05:31
8,011.6 ریال11:01:52
8,010.6 ریال10:57:12
8,010.3 ریال10:53:12
8,011.8 ریال10:49:17
8,009.1 ریال10:45:08
8,011.6 ریال10:41:13
8,011.8 ریال10:37:11
7,996 ریال10:33:18
7,999 ریال10:29:07
8,000.1 ریال10:25:12
8,000 ریال10:21:09
8,010.6 ریال10:17:03
8,011.1 ریال10:13:08
8,011.2 ریال10:09:03
7,997.9 ریال10:05:04
8,021.4 ریال10:01:25
8,025.8 ریال9:57:00
8,027 ریال9:53:05
8,033 ریال9:49:01
8,032.9 ریال9:44:58
8,030 ریال9:41:06
8,027.6 ریال9:37:02
8,034.5 ریال9:33:00
8,040.9 ریال9:29:00
8,042.9 ریال9:25:00
8,043.1 ریال9:20:59
8,044.6 ریال9:16:58
8,031.7 ریال9:13:01
8,025.3 ریال9:08:57
8,031 ریال9:04:59
8,023.1 ریال9:01:15
8,030.3 ریال8:56:57
8,011.9 ریال8:44:54
8,000.9 ریال8:36:58
8,005 ریال8:32:55
8,012 ریال8:24:57
8,009.4 ریال8:16:56
8,010.1 ریال8:08:54
8,026.3 ریال8:04:55
8,027.4 ریال8:01:07
8,027.9 ریال7:56:53
8,030.3 ریال7:52:53
8,025.9 ریال7:44:57
8,025.3 ریال7:41:06
8,027 ریال7:37:01
8,028.7 ریال7:33:01
8,039.6 ریال7:25:01
8,039.7 ریال7:21:09
8,040.6 ریال7:16:59
8,046.8 ریال7:05:04
8,039.1 ریال7:01:16
8,047.4 ریال6:57:03
8,057.5 ریال6:52:57
8,040.3 ریال6:48:59
8,039 ریال6:44:59
8,035.3 ریال6:37:00
8,035.1 ریال6:32:58
8,040.4 ریال6:21:34
8,031.4 ریال6:17:16
8,027.7 ریال6:13:14
8,027.5 ریال6:08:57
8,035.8 ریال6:05:41
8,040.4 ریال6:01:17
8,036.4 ریال5:56:59
8,036 ریال5:53:00
8,036.1 ریال5:49:04
8,042.7 ریال5:45:01
8,047.8 ریال5:40:59
8,051.7 ریال5:32:58
8,055.9 ریال5:25:00
8,059.9 ریال5:20:59
8,055.9 ریال5:16:59
8,058.9 ریال5:08:58
8,040 ریال5:05:01
8,038.9 ریال5:01:14
8,056.5 ریال4:56:57
8,058.9 ریال4:52:58
8,059.9 ریال4:48:59
8,058.9 ریال4:44:57
8,056.6 ریال4:41:06
8,059.4 ریال4:37:01
8,060 ریال4:25:01
8,031.4 ریال4:21:02
8,040.3 ریال4:16:59
8,027.6 ریال4:08:59
8,045.6 ریال4:04:59
8,058.8 ریال4:01:15
8,043.1 ریال3:52:59
8,059.8 ریال3:41:01
8,060 ریال3:20:59
8,059.8 ریال3:13:00
8,060 ریال3:08:58
8,059.9 ریال2:56:59
8,060 ریال2:48:57
8,056.6 ریال2:44:57
8,052.8 ریال2:37:01
8,052.1 ریال2:28:58
8,060 ریال2:24:58
8,059.2 ریال2:21:00
8,054.7 ریال2:17:03
8,044.4 ریال2:08:54
8,054.4 ریال2:04:58
8,060 ریال2:01:17
8,052.1 ریال1:52:58
8,045.9 ریال1:48:59
8,047 ریال1:44:56
8,036.3 ریال1:41:01
8,036.1 ریال1:29:00
8,036.2 ریال1:24:59
8,047.1 ریال1:21:04
8,040.1 ریال1:17:00
8,046.3 ریال1:13:00
8,046 ریال1:08:58
8,054 ریال1:05:04
8,058.4 ریال1:01:13
8,059.9 ریال0:57:00
8,059.8 ریال0:53:00
8,058.4 ریال0:49:06
8,043.8 ریال0:45:00
8,043.9 ریال0:41:05
8,042.8 ریال0:33:04
8,022.2 ریال0:28:58
8,009.3 ریال0:25:00
8,022.3 ریال0:21:01
8,024.1 ریال0:17:07
8,021.3 ریال0:13:04
8,026.3 ریال0:08:59
8,027.7 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات