کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD btcturk

  • نرخ فعلی:7899
  • بالاترین قیمت روز:7968
  • پایین ترین قیمت روز:7600
  • بیشترین مقدار نوسان روز:299
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,850
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۴۴:۵۴
  • نرخ روز گذشته:7,821
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:78

نمودار کندل استیک BTC/USD btcturk در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD btcturk در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,899 ریال2:44:54
7,600 ریال2:36:53
7,700 ریال2:20:58
7,746 ریال1:36:57
7,770 ریال1:20:57
7,968 ریال1:16:56
7,750 ریال0:56:56
7,850 ریال0:16:56
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات