کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:4044.9
  • بالاترین قیمت روز:4138.7
  • پایین ترین قیمت روز:4025
  • بیشترین مقدار نوسان روز:24.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.4%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,108
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۱:۰۹
  • نرخ روز گذشته:4,109.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:64.7

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,044.9 ریال5:01:09
4,043.6 ریال4:56:53
4,043.3 ریال4:52:53
4,042.3 ریال4:48:57
4,041.9 ریال4:44:54
4,043.1 ریال4:40:57
4,043.2 ریال4:32:56
4,046.1 ریال4:28:48
4,046.4 ریال4:24:55
4,047.6 ریال4:16:56
4,047.7 ریال4:12:55
4,047.3 ریال3:56:56
4,046.7 ریال3:52:55
4,046.6 ریال3:48:54
4,046.9 ریال3:44:54
4,046.8 ریال3:40:58
4,046.6 ریال3:36:56
4,048.6 ریال3:32:56
4,048.2 ریال3:28:54
4,053 ریال3:20:58
4,055.9 ریال3:16:55
4,056 ریال3:08:53
4,053.8 ریال3:04:59
4,053.5 ریال2:56:55
4,052.9 ریال2:52:52
4,051.3 ریال2:44:57
4,050.9 ریال2:40:56
4,048.1 ریال2:36:56
4,048.2 ریال2:32:56
4,047.8 ریال2:28:53
4,047.9 ریال2:24:57
4,047.8 ریال2:20:55
4,047.7 ریال2:16:52
4,047.8 ریال2:12:56
4,044.9 ریال2:08:55
4,044.8 ریال2:04:58
4,044.5 ریال2:01:16
4,044.1 ریال1:56:56
4,044 ریال1:52:54
4,043.8 ریال1:48:58
4,043.9 ریال1:44:53
4,043.4 ریال1:36:56
4,043.5 ریال1:33:00
4,043.4 ریال1:24:54
4,043.5 ریال1:20:58
4,043.1 ریال1:16:55
4,042.8 ریال1:12:58
4,043.1 ریال1:08:58
4,042.4 ریال1:04:59
4,041.4 ریال1:01:28
4,041.1 ریال23:48:56
4,041.2 ریال23:40:57
4,041.1 ریال23:33:00
4,040.5 ریال23:24:59
4,040.4 ریال23:21:00
4,040.5 ریال23:16:55
4,040.4 ریال23:08:57
4,041.1 ریال23:05:00
4,041.7 ریال23:01:17
4,043.1 ریال22:56:57
4,043.6 ریال22:52:57
4,037.7 ریال22:49:00
4,036.5 ریال22:44:59
4,036.3 ریال22:40:57
4,036.2 ریال22:33:03
4,036.1 ریال22:28:57
4,036.2 ریال22:21:01
4,036.1 ریال22:08:57
4,036.2 ریال22:05:00
4,036.1 ریال21:49:00
4,035.9 ریال21:41:00
4,036.7 ریال21:37:00
4,036.6 ریال21:33:11
4,036.2 ریال21:28:57
4,035 ریال21:25:01
4,034.5 ریال21:21:01
4,032.8 ریال21:12:59
4,030.3 ریال21:05:04
4,034 ریال21:01:25
4,034.4 ریال20:56:57
4,034.5 ریال20:52:56
4,035.5 ریال20:48:59
4,035.6 ریال20:36:58
4,035.4 ریال20:33:03
4,030 ریال20:24:58
4,025.7 ریال20:21:00
4,031.4 ریال20:16:57
4,032.2 ریال20:08:57
4,033.7 ریال20:05:00
4,031.5 ریال20:01:19
4,032.8 ریال19:56:59
4,035.1 ریال19:52:57
4,035.8 ریال19:48:58
4,035.5 ریال19:37:00
4,038.8 ریال19:33:03
4,038.7 ریال19:28:58
4,031.3 ریال19:16:57
4,040.1 ریال19:13:06
4,040.5 ریال19:08:57
4,040.9 ریال19:05:00
4,044.2 ریال19:01:23
4,040.5 ریال18:52:58
4,038 ریال18:49:02
4,031.3 ریال18:44:55
4,038.1 ریال18:41:05
4,045 ریال18:37:02
4,025 ریال18:33:01
4,043.1 ریال18:28:57
4,063.5 ریال18:25:00
4,060 ریال18:21:00
4,061 ریال18:16:59
4,085.4 ریال18:13:01
4,085.7 ریال18:08:57
4,091.6 ریال18:05:00
4,094.9 ریال18:01:18
4,090.5 ریال17:56:59
4,091.5 ریال17:52:59
4,096.1 ریال17:48:59
4,102.1 ریال17:44:57
4,102.2 ریال17:41:01
4,102.7 ریال17:37:00
4,108.1 ریال17:33:05
4,109 ریال17:28:59
4,105.4 ریال17:25:00
4,103.2 ریال17:21:02
4,097.9 ریال17:16:59
4,108.5 ریال17:13:02
4,107.2 ریال17:08:58
4,110.6 ریال17:05:07
4,107.1 ریال17:01:20
4,114.6 ریال16:56:56
4,123 ریال16:48:59
4,122.9 ریال16:44:55
4,122.5 ریال16:36:58
4,122.4 ریال16:32:59
4,122.5 ریال16:28:56
4,122.4 ریال16:25:01
4,122.5 ریال16:21:00
4,125.1 ریال16:16:56
4,127.9 ریال16:12:58
4,133 ریال16:08:55
4,129.8 ریال16:04:59
4,134.2 ریال16:01:20
4,131.8 ریال15:56:58
4,133.7 ریال15:48:58
4,126.5 ریال15:36:58
4,126.4 ریال15:33:00
4,125 ریال15:20:59
4,126.1 ریال15:16:55
4,126 ریال15:12:55
4,129.7 ریال15:08:51
4,134 ریال15:04:58
4,134.1 ریال15:01:15
4,134.2 ریال14:56:54
4,134 ریال14:52:57
4,138.1 ریال14:48:55
4,119 ریال14:44:53
4,118.2 ریال14:40:57
4,117.9 ریال14:36:55
4,115 ریال14:32:58
4,114.4 ریال14:28:54
4,119.5 ریال14:24:57
4,121.9 ریال14:20:57
4,123.9 ریال14:01:14
4,124 ریال13:56:55
4,123.9 ریال13:44:55
4,123 ریال13:36:56
4,122.9 ریال13:32:58
4,123 ریال13:16:54
4,120.5 ریال13:04:56
4,120.2 ریال13:01:15
4,120.3 ریال12:52:53
4,122.7 ریال12:48:56
4,123.2 ریال12:40:58
4,124.9 ریال12:36:55
4,129.1 ریال12:32:58
4,129 ریال12:20:58
4,129.1 ریال12:16:55
4,129.2 ریال12:12:59
4,129.1 ریال12:08:53
4,129 ریال11:56:55
4,129.6 ریال11:28:53
4,129.7 ریال11:20:56
4,129.6 ریال11:16:53
4,129.7 ریال11:12:55
4,129.6 ریال11:01:14
4,126.4 ریال10:56:53
4,126.1 ریال10:52:53
4,127.4 ریال10:48:57
4,116.2 ریال10:40:55
4,116.5 ریال10:36:54
4,116.4 ریال10:32:55
4,116.5 ریال10:24:54
4,116.4 ریال10:16:53
4,116.5 ریال10:04:55
4,116.4 ریال10:01:13
4,116 ریال9:56:52
4,114.5 ریال9:52:53
4,113.1 ریال9:48:56
4,112.6 ریال9:44:53
4,112.5 ریال9:40:55
4,110.7 ریال9:32:55
4,108.5 ریال9:28:52
4,117.2 ریال9:16:50
4,118.9 ریال9:12:53
4,120.5 ریال9:08:50
4,120.4 ریال9:04:53
4,120.5 ریال9:01:09
4,120.4 ریال8:52:52
4,121.5 ریال8:48:53
4,122.3 ریال8:44:50
4,123 ریال8:40:54
4,124.5 ریال8:36:55
4,124.7 ریال8:28:50
4,124.6 ریال8:20:52
4,124.7 ریال8:16:49
4,124.6 ریال8:01:08
4,124.7 ریال7:56:52
4,126.4 ریال7:52:53
4,128.7 ریال7:44:49
4,129 ریال7:32:53
4,129.4 ریال7:28:51
4,129.3 ریال7:24:51
4,129.4 ریال7:16:49
4,127 ریال7:08:50
4,126.5 ریال7:04:54
4,126.7 ریال6:56:52
4,126.6 ریال6:52:49
4,126.7 ریال6:48:53
4,126.6 ریال6:28:52
4,126.7 ریال6:20:53
4,125.5 ریال6:16:51
4,125.4 ریال6:12:52
4,125.5 ریال6:08:52
4,123.2 ریال5:56:53
4,121.5 ریال5:48:55
4,121.4 ریال5:44:53
4,121.5 ریال5:40:55
4,120.5 ریال5:36:55
4,119.5 ریال5:32:56
4,119 ریال5:28:54
4,117.5 ریال5:20:54
4,117.2 ریال5:12:54
4,116 ریال5:08:52
4,111.9 ریال5:04:55
4,115.1 ریال5:01:08
4,123.2 ریال4:56:54
4,127.8 ریال4:52:51
4,129.4 ریال4:44:52
4,128 ریال4:40:55
4,136 ریال4:28:50
4,136.8 ریال4:20:53
4,136.9 ریال4:16:52
4,137 ریال4:12:52
4,138.7 ریال4:04:55
4,134.6 ریال3:56:53
4,133.2 ریال3:52:51
4,128 ریال3:48:52
4,127.2 ریال3:36:52
4,127.1 ریال3:32:53
4,126.4 ریال3:28:49
4,128.5 ریال3:24:57
4,126 ریال3:16:48
4,125.9 ریال3:12:54
4,129.1 ریال3:08:51
4,129 ریال2:56:51
4,122.8 ریال2:52:52
4,125.9 ریال2:40:56
4,126 ریال2:36:52
4,127.5 ریال2:32:58
4,127.3 ریال2:28:49
4,136.2 ریال2:24:56
4,134 ریال2:20:58
4,132.5 ریال2:16:52
4,130.1 ریال2:12:49
4,128.3 ریال2:08:52
4,118.1 ریال2:04:53
4,116.4 ریال1:56:52
4,116.1 ریال1:48:55
4,115.9 ریال1:44:54
4,109.7 ریال1:40:53
4,108 ریال1:32:53
4,107.9 ریال1:28:51
4,108 ریال0:52:55
4,107.7 ریال0:24:54
4,107.9 ریال0:20:54
4,108 ریال0:16:52
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات