بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:7566
  • بالاترین قیمت روز:7708.8
  • پایین ترین قیمت روز:7270
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۰۰:۵۴
  • نرخ روز گذشته:7,522.7
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:43.3

نمودار تحولات شاخص درروز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات