شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BTC/USD binance

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
8,447.40 8,293 9,034 8,932 2018/03/20 1396/12/29 1396-12-29
7,504.60 7,489.90 8,663.60 8,410.50 2018/03/19 1396/12/28 1396-12-28
7,405 7,331 7,580.10 7,491 2018/03/18 1396/12/27 1396-12-27

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص BTC/USD binance