کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD binance

  • نرخ فعلی:8629.2
  • بالاترین قیمت روز:8813
  • پایین ترین قیمت روز:8253
  • بیشترین مقدار نوسان روز:147.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.72%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,253
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۹:۰۵
  • نرخ روز گذشته:8,091.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:537.9

نمودار کندل استیک BTC/USD binance در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD binance در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,629.2 ریال9:29:05
8,651 ریال9:25:07
8,636.7 ریال9:21:06
8,638.8 ریال9:17:04
8,632 ریال9:13:05
8,598.8 ریال9:09:00
8,606.5 ریال9:05:00
8,633 ریال9:01:18
8,626 ریال8:57:00
8,639.1 ریال8:53:02
8,649.5 ریال8:49:02
8,668.4 ریال8:45:01
8,660 ریال8:41:06
8,670 ریال8:37:04
8,668.8 ریال8:33:01
8,653.9 ریال8:29:01
8,658.8 ریال8:25:04
8,641 ریال8:21:04
8,669.2 ریال8:17:01
8,660 ریال8:13:02
8,651.9 ریال8:09:00
8,654.7 ریال8:05:00
8,656.1 ریال8:01:16
8,659.8 ریال7:57:02
8,661.7 ریال7:53:00
8,695.1 ریال7:49:02
8,691.6 ریال7:45:00
8,696.5 ریال7:41:06
8,680 ریال7:37:01
8,665 ریال7:33:01
8,625.1 ریال7:29:01
8,642.7 ریال7:25:00
8,631.1 ریال7:21:05
8,664.9 ریال7:16:59
8,631.9 ریال7:13:01
8,612.5 ریال7:08:58
8,625.2 ریال7:04:58
8,660.5 ریال7:01:15
8,646 ریال6:57:02
8,680 ریال6:52:58
8,711.7 ریال6:48:59
8,693.2 ریال6:44:59
8,684.4 ریال6:41:06
8,714.3 ریال6:37:00
8,740.7 ریال6:32:59
8,723.2 ریال6:29:01
8,716.7 ریال6:25:00
8,726.2 ریال6:21:04
8,745.5 ریال6:16:58
8,751 ریال6:13:05
8,731.8 ریال6:09:00
8,744 ریال6:05:01
8,736.1 ریال6:01:31
8,763 ریال5:57:01
8,780 ریال5:53:08
8,805.3 ریال5:49:06
8,792.7 ریال5:41:08
8,788.5 ریال5:37:02
8,813 ریال5:33:00
8,779.1 ریال5:29:09
8,752.4 ریال5:25:07
8,763.1 ریال5:21:05
8,759.4 ریال5:17:05
8,794.8 ریال5:13:04
8,750 ریال5:08:59
8,740.1 ریال5:05:00
8,785.3 ریال5:01:16
8,783 ریال4:57:00
8,749.9 ریال4:53:00
8,716.9 ریال4:48:59
8,690 ریال4:45:01
8,678.5 ریال4:41:09
8,672.3 ریال4:37:05
8,641.4 ریال4:33:00
8,634.4 ریال4:29:01
8,604.6 ریال4:25:01
8,566.4 ریال4:21:03
8,608.5 ریال4:17:01
8,632.2 ریال4:13:03
8,655 ریال4:09:00
8,642.9 ریال4:01:18
8,629.9 ریال3:57:00
8,615.1 ریال3:53:02
8,629.3 ریال3:49:08
8,649.8 ریال3:44:59
8,632.5 ریال3:41:08
8,631.5 ریال3:37:03
8,592.1 ریال3:33:00
8,596.4 ریال3:29:02
8,602.3 ریال3:25:08
8,573.6 ریال3:21:03
8,556.5 ریال3:17:04
8,593.3 ریال3:13:06
8,586.8 ریال3:09:00
8,628.3 ریال3:05:01
8,603.1 ریال3:01:19
8,645 ریال2:57:02
8,689.3 ریال2:53:01
8,705 ریال2:49:06
8,651.6 ریال2:44:59
8,608.1 ریال2:41:10
8,593.2 ریال2:37:04
8,603.9 ریال2:33:01
8,568.9 ریال2:29:01
8,591.6 ریال2:25:04
8,575 ریال2:21:06
8,550 ریال2:17:01
8,571.1 ریال2:13:01
8,585.1 ریال2:08:58
8,538.5 ریال2:05:00
8,544.9 ریال2:01:22
8,550.7 ریال1:57:01
8,537.3 ریال1:53:01
8,542.7 ریال1:49:05
8,569.4 ریال1:45:00
8,600 ریال1:41:07
8,481.6 ریال1:37:06
8,489 ریال1:33:02
8,523 ریال1:29:03
8,520.2 ریال1:25:04
8,550 ریال1:21:06
8,492.7 ریال1:17:07
8,477 ریال1:13:05
8,431.5 ریال1:09:02
8,515 ریال1:05:09
8,585 ریال1:01:21
8,549.1 ریال0:57:04
8,502.3 ریال0:53:02
8,486.8 ریال0:49:02
8,505.1 ریال0:45:00
8,585.5 ریال0:41:08
8,590 ریال0:37:05
8,566.3 ریال0:33:04
8,485.4 ریال0:29:01
8,399 ریال0:25:05
8,365 ریال0:21:08
8,350 ریال0:17:01
8,305.1 ریال0:13:03
8,400.9 ریال0:08:58
8,253 ریال0:05:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات