کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD bigone

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
10,337.18 10,203.51 10,738.28 10,548.30 2018/01/24 1396/11/04 1396-11-04

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص BTC/USD bigone