کالایاب
شاخص یاب

BTC/USD bibox

  • نرخ فعلی:7996.9
  • بالاترین قیمت روز:8080
  • پایین ترین قیمت روز:7977.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:39.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.54%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,977.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:7,995
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.9

نمودار کندل استیک BTC/USD bibox در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/USD bibox در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,996.9 ریال8:01:07
8,006.9 ریال7:48:57
8,007.2 ریال7:44:57
7,996.9 ریال7:29:02
8,019.1 ریال7:21:09
8,024.1 ریال7:16:59
8,027.5 ریال7:05:04
8,034 ریال6:48:59
8,027.5 ریال6:28:58
8,020.9 ریال6:24:59
8,013.4 ریال6:05:41
8,026.2 ریال6:01:17
8,016.3 ریال5:56:58
8,015.1 ریال5:49:03
8,043.6 ریال5:16:59
8,037 ریال5:08:58
8,043.6 ریال4:48:59
8,044.5 ریال4:44:57
8,041.3 ریال4:41:06
8,010 ریال4:04:59
8,035.7 ریال4:01:14
8,053.6 ریال3:44:59
8,040.3 ریال3:28:57
8,080 ریال3:25:00
8,042.8 ریال3:20:59
8,058 ریال3:16:57
8,060 ریال3:04:58
8,042.5 ریال3:01:13
8,042.2 ریال2:56:58
8,034.1 ریال2:52:59
8,035.6 ریال2:48:57
8,028 ریال2:44:57
8,024.2 ریال2:41:00
8,033.4 ریال2:37:01
8,030.7 ریال2:32:59
8,038.2 ریال2:21:00
8,035.1 ریال2:17:03
8,034.2 ریال2:08:54
8,036.2 ریال2:04:58
8,019.6 ریال1:52:58
8,021.7 ریال1:48:59
8,013.5 ریال1:41:01
8,000 ریال1:29:00
8,017.4 ریال1:21:04
8,009.4 ریال1:17:00
8,021.5 ریال0:53:00
8,032.3 ریال0:49:06
8,019 ریال0:44:59
8,017.1 ریال0:41:05
7,984.4 ریال0:28:58
7,987.1 ریال0:25:00
7,987.4 ریال0:17:06
7,977.2 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات