BTC/USD - بیت کوین / دلار

  • نرخ فعلی:6146.8
  • بالاترین قیمت روز:6189.6
  • پایین ترین قیمت روز:6042.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:49.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.63%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,080
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۹
  • نرخ روز گذشته:6,051.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:95

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,146.8 ریال19:19:44
6,144.8 ریال19:17:11
6,159 ریال19:13:48
6,158.7 ریال19:10:51
6,151.9 ریال19:08:17
6,150 ریال19:04:45
6,139.5 ریال19:01:55
6,134.6 ریال18:58:35
6,140 ریال18:55:58
6,145 ریال18:52:43
6,143 ریال18:49:38
6,140.2 ریال18:47:07
6,139.8 ریال18:43:36
6,139.3 ریال18:41:13
6,127 ریال18:37:39
6,126 ریال18:34:44
6,115.3 ریال18:32:14
6,134.9 ریال18:29:04
6,126.1 ریال18:25:44
6,112.2 ریال18:22:35
6,152 ریال18:19:37
6,165 ریال18:17:08
6,151.9 ریال18:13:41
6,166.5 ریال18:10:42
6,158 ریال18:07:59
6,155 ریال18:04:32
6,186.9 ریال18:02:09
6,189.6 ریال17:58:37
6,182.8 ریال17:56:08
6,145.9 ریال17:53:04
6,140.9 ریال17:49:37
6,117.9 ریال17:46:46
6,115.4 ریال17:43:54
6,135 ریال17:41:02
6,125 ریال17:38:06
6,109.4 ریال17:34:34
6,103.3 ریال17:32:10
6,105.1 ریال17:29:01
6,102.5 ریال17:25:41
6,098.7 ریال17:23:20
6,103 ریال17:19:34
6,108.7 ریال17:13:55
6,109.3 ریال17:11:04
6,110 ریال17:04:57
6,103 ریال17:01:50
6,098 ریال16:58:37
6,104.9 ریال16:56:45
6,103 ریال16:52:36
6,091.1 ریال16:49:37
6,095 ریال16:47:11
6,104.1 ریال16:44:03
6,106.8 ریال16:41:02
6,106.1 ریال16:37:30
6,098.6 ریال16:34:40
6,093.9 ریال16:32:16
6,087.1 ریال16:28:37
6,077.3 ریال16:25:44
6,069.1 ریال16:23:04
6,080 ریال16:19:38
6,096.6 ریال16:16:38
6,088 ریال16:13:35
6,106.9 ریال16:10:44
6,119 ریال16:07:38
6,111 ریال16:04:33
6,119 ریال16:02:25
6,128.1 ریال15:58:36
6,131 ریال15:55:37
6,128.1 ریال15:52:29
6,125.7 ریال15:50:20
6,136.4 ریال15:43:55
6,147 ریال15:40:42
6,142 ریال15:37:56
6,144.3 ریال15:34:35
6,105 ریال15:31:47
6,118.7 ریال15:28:37
6,118.9 ریال15:25:56
6,121.6 ریال15:19:42
6,121.8 ریال15:16:37
6,120.2 ریال15:14:07
6,108.3 ریال15:10:41
6,099.7 ریال15:08:16
6,114.1 ریال15:04:36
6,112.5 ریال15:01:51
6,107.2 ریال14:58:35
6,115.3 ریال14:56:13
6,111.7 ریال14:52:48
6,107 ریال14:49:37
6,105.2 ریال14:46:39
6,100.4 ریال14:43:41
6,096.7 ریال14:41:09
6,110 ریال14:37:36
6,108.2 ریال14:34:35
6,108 ریال14:31:42
6,108.1 ریال14:28:36
6,100 ریال14:26:14
6,113.9 ریال14:22:35
6,124.5 ریال14:19:38
6,119.9 ریال14:16:39
6,117.7 ریال14:14:15
6,099 ریال14:10:44
6,082.3 ریال14:07:37
6,077.1 ریال14:05:16
6,084.9 ریال14:02:16
6,095.1 ریال13:58:37
6,105.1 ریال13:56:23
6,108.2 ریال13:52:34
6,104.1 ریال13:49:36
6,097.7 ریال13:46:43
6,102.4 ریال13:43:59
6,096.1 ریال13:41:13
6,090 ریال13:38:11
6,080.1 ریال13:31:43
6,080 ریال13:28:41
6,079.8 ریال13:25:44
6,080.3 ریال13:22:37
6,079.7 ریال13:20:11
6,073.3 ریال13:17:09
6,075.1 ریال13:14:08
6,080.1 ریال13:11:13
6,086.2 ریال13:07:40
6,081.3 ریال13:05:12
6,078 ریال13:01:44
6,075.4 ریال12:58:36
6,077.7 ریال12:56:23
6,076.6 ریال12:52:35
6,068.9 ریال12:50:14
6,065.5 ریال12:46:47
6,068.5 ریال12:44:15
6,070.7 ریال12:40:45
6,076.6 ریال12:37:38
6,066 ریال12:34:35
6,080 ریال12:32:14
6,080.1 ریال12:29:05
6,085.9 ریال12:25:44
6,087.9 ریال12:22:45
6,091 ریال12:20:17
6,076 ریال12:16:45
6,083.7 ریال12:14:04
6,081.4 ریال12:10:50
6,070 ریال12:07:44
6,069.1 ریال12:04:50
6,057.3 ریال12:03:04
6,057.6 ریال11:59:07
6,060 ریال11:55:40
6,065.1 ریال11:52:37
6,042.2 ریال11:47:12
6,050.4 ریال11:43:37
6,055.2 ریال11:40:46
6,048.1 ریال11:37:37
6,097.3 ریال11:34:41
6,099.8 ریال11:32:21
6,098.8 ریال11:28:40
6,100.3 ریال11:26:01
6,116.5 ریال11:22:34
6,114.7 ریال11:19:35
6,100 ریال11:17:01
6,099.4 ریال11:13:42
6,093.6 ریال11:10:40
6,093.5 ریال11:08:10
6,090 ریال11:02:18
6,082 ریال10:58:34
6,083.7 ریال10:55:41
6,085 ریال10:53:00
6,088 ریال10:49:56
6,084.1 ریال10:46:35
6,089 ریال10:43:35
6,079 ریال10:40:47
6,075 ریال10:38:08
6,067.7 ریال10:35:16
6,066.1 ریال10:31:39
6,067.7 ریال10:28:37
6,074 ریال10:23:01
6,069.3 ریال10:19:55
6,059.1 ریال10:16:40
6,057.2 ریال10:13:59
6,060 ریال10:11:14
6,047.3 ریال10:04:42
6,075.2 ریال10:01:52
6,080.8 ریال9:58:39
6,074.5 ریال9:55:42
6,079 ریال9:53:05
6,089.1 ریال9:49:35
6,083.6 ریال9:46:40
6,103.4 ریال9:44:14
6,093.1 ریال9:41:27
6,082.2 ریال9:37:58
6,071.1 ریال9:35:20
6,079.3 ریال9:31:41
6,080 ریال9:25:42
نظرات