شاخص یاب

بیت کوین / دلار

  • نرخ فعلی:3708
  • بالاترین قیمت روز:3725
  • پایین ترین قیمت روز:3690.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:15.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,690.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۲۸:۴۹
  • نرخ روز گذشته:3,693.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:14.1

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,708 ریال10:28:49
3,708.2 ریال10:24:50
3,708.3 ریال10:20:51
3,705.6 ریال10:16:50
3,706.1 ریال10:12:48
3,704.9 ریال10:08:49
3,702.8 ریال10:04:52
3,700.8 ریال10:00:55
3,699.4 ریال9:56:49
3,699.3 ریال9:53:00
3,699.4 ریال9:48:49
3,698.4 ریال9:44:48
3,698.2 ریال9:40:48
3,698.1 ریال9:36:49
3,698 ریال9:16:48
3,698.5 ریال9:12:46
3,698.2 ریال9:08:46
3,698 ریال8:56:50
3,698.1 ریال8:52:50
3,699 ریال8:48:48
3,698.9 ریال8:44:48
3,700 ریال8:40:50
3,698 ریال8:36:49
3,694.3 ریال8:28:47
3,693.6 ریال8:24:49
3,699.6 ریال8:20:47
3,698.9 ریال8:16:46
3,704.5 ریال8:12:46
3,703.3 ریال8:08:47
3,705.2 ریال8:00:55
3,706.2 ریال7:56:45
3,706.1 ریال7:52:47
3,707.8 ریال7:48:51
3,707.4 ریال7:44:46
3,707 ریال7:36:43
3,706 ریال7:32:53
3,704 ریال7:28:47
3,702.6 ریال7:24:47
3,708.6 ریال7:12:48
3,707.7 ریال7:08:48
3,708.7 ریال7:04:48
3,709.2 ریال7:00:55
3,708 ریال6:56:45
3,708.1 ریال6:52:47
3,708 ریال6:48:49
3,708.9 ریال6:44:53
3,708.1 ریال6:41:02
3,708.8 ریال6:33:34
3,708.7 ریال6:28:47
3,712.1 ریال6:24:59
3,712.3 ریال6:20:51
3,712.5 ریال6:16:49
3,711.6 ریال6:12:50
3,710.4 ریال6:08:49
3,709.9 ریال6:04:51
3,710 ریال5:56:52
3,709.7 ریال5:52:46
3,705 ریال5:45:10
3,704.9 ریال5:36:51
3,705 ریال5:32:57
3,704.3 ریال5:28:48
3,703.6 ریال5:24:48
3,705.1 ریال5:20:49
3,704.9 ریال5:16:50
3,703.7 ریال5:12:48
3,703 ریال5:08:49
3,710.2 ریال5:04:50
3,711.9 ریال5:00:55
3,714.9 ریال4:56:48
3,715 ریال4:48:50
3,713.3 ریال4:44:49
3,713.9 ریال4:40:48
3,714 ریال4:36:57
3,713.1 ریال4:32:49
3,713 ریال4:28:46
3,705.9 ریال4:24:51
3,711.2 ریال4:20:49
3,711.3 ریال4:16:47
3,713.7 ریال4:12:46
3,713.9 ریال4:08:50
3,713.1 ریال4:04:53
3,712.2 ریال4:01:10
3,712.6 ریال3:56:51
3,714.9 ریال3:52:47
3,715 ریال3:48:46
3,716.6 ریال3:44:47
3,722.6 ریال3:40:51
3,723.1 ریال3:37:09
3,723.8 ریال3:32:49
3,720.3 ریال3:28:45
3,720.8 ریال3:24:47
3,715.1 ریال3:20:51
3,716.8 ریال3:16:46
3,709.3 ریال3:12:47
3,725 ریال3:08:47
3,721.5 ریال3:04:49
3,721.7 ریال3:00:55
3,719.2 ریال2:56:45
3,719.3 ریال2:52:48
3,718.2 ریال2:44:45
3,714 ریال2:40:54
3,712.4 ریال2:36:46
3,710.5 ریال2:32:47
3,707.2 ریال2:28:46
3,706 ریال2:24:47
3,705.9 ریال2:16:48
3,704.9 ریال2:12:51
3,698.9 ریال2:08:48
3,694.5 ریال2:01:00
3,694.4 ریال1:56:46
3,694.5 ریال1:52:48
3,699 ریال1:48:48
3,701.8 ریال1:32:53
3,701.7 ریال1:28:52
3,701.6 ریال1:24:49
3,699.1 ریال1:20:48
3,698.1 ریال1:16:45
3,700.8 ریال1:12:46
3,702.5 ریال1:08:45
3,702.3 ریال1:04:48
3,702.8 ریال1:00:57
3,704.7 ریال0:56:49
3,711.2 ریال0:52:47
3,715.7 ریال0:48:47
3,709.9 ریال0:44:47
3,710 ریال0:40:47
3,700.7 ریال0:36:52
3,699.9 ریال0:32:50
3,700.6 ریال0:28:51
3,700.3 ریال0:24:48
3,693.9 ریال0:16:46
3,692.5 ریال0:12:47
3,691 ریال0:08:46
3,690.7 ریال0:04:52
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات