شاخص یاب

بیت کوین / دلار

  • نرخ فعلی:6703.4
  • بالاترین قیمت روز:6751
  • پایین ترین قیمت روز:6648.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:25.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.23%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,665.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۲:۵۰
  • نرخ روز گذشته:6,666
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:37.4

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,703.4 ریال14:12:50
6,700.8 ریال14:08:54
6,704.3 ریال14:04:57
6,711 ریال14:01:03
6,712.3 ریال13:56:49
6,712.2 ریال13:52:49
6,705.4 ریال13:48:37
6,707 ریال13:44:44
6,700.7 ریال13:40:47
6,710.8 ریال13:36:50
6,716.3 ریال13:32:53
6,723 ریال13:28:47
6,719.8 ریال13:24:51
6,730 ریال13:20:47
6,724.3 ریال13:16:46
6,722 ریال13:12:51
6,716.7 ریال13:08:47
6,720.2 ریال13:04:50
6,723.3 ریال13:01:00
6,727.4 ریال12:56:49
6,724.6 ریال12:52:52
6,719.7 ریال12:48:48
6,714.2 ریال12:44:53
6,717.5 ریال12:40:53
6,714.7 ریال12:36:53
6,696 ریال12:32:57
6,694 ریال12:28:27
6,691.1 ریال12:24:48
6,693.7 ریال12:20:51
6,693.8 ریال12:16:36
6,697.2 ریال12:12:36
6,697.7 ریال12:08:47
6,697.8 ریال12:04:51
6,700.6 ریال12:01:00
6,696.4 ریال11:56:46
6,696.5 ریال11:52:38
6,684 ریال11:48:46
6,680.2 ریال11:44:48
6,689.4 ریال11:40:48
6,681.1 ریال11:36:50
6,675.8 ریال11:32:53
6,677.5 ریال11:28:49
6,675 ریال11:24:36
6,675.7 ریال11:20:51
6,678.1 ریال11:16:36
6,680.3 ریال11:12:47
6,681.7 ریال11:08:48
6,680.6 ریال11:04:55
6,689.4 ریال11:00:57
6,691.5 ریال10:56:47
6,688.3 ریال10:52:52
6,680.3 ریال10:44:50
6,681.7 ریال10:40:37
6,679.7 ریال10:36:45
6,692 ریال10:32:50
6,695.7 ریال10:28:46
6,697.6 ریال10:24:46
6,692.2 ریال10:20:53
6,686 ریال10:16:32
6,699.4 ریال10:12:49
6,705 ریال10:08:48
6,714.1 ریال10:04:49
6,714 ریال9:56:44
6,715.6 ریال9:52:44
6,699.3 ریال9:48:34
6,700.8 ریال9:44:47
6,708.8 ریال9:40:39
6,702.2 ریال9:36:47
6,709.1 ریال9:32:50
6,717.6 ریال9:24:48
6,722.3 ریال9:20:51
6,726.5 ریال9:16:48
6,722.3 ریال9:08:53
6,723 ریال9:04:51
6,727.3 ریال9:00:56
6,736.4 ریال8:56:49
6,734.4 ریال8:52:49
6,744.8 ریال8:48:50
6,744.2 ریال8:44:45
6,751 ریال8:40:49
6,749.9 ریال8:36:50
6,741.6 ریال8:32:38
6,741.5 ریال8:28:46
6,742.6 ریال8:24:35
6,743.2 ریال8:20:50
6,740.7 ریال8:16:46
6,744.3 ریال8:12:46
6,735.5 ریال8:08:49
6,738.3 ریال8:04:51
6,738.8 ریال7:56:43
6,739 ریال7:52:49
6,737.5 ریال7:48:49
6,738 ریال7:44:46
6,742.2 ریال7:40:52
6,739 ریال7:36:48
6,738 ریال7:32:53
6,735.1 ریال7:28:49
6,733 ریال7:24:51
6,737 ریال7:20:44
6,737.2 ریال7:16:37
6,731.3 ریال7:12:46
6,726.5 ریال7:08:51
6,721.6 ریال7:04:49
6,725.2 ریال7:00:47
6,725.5 ریال6:56:50
6,725.6 ریال6:52:51
6,730.1 ریال6:49:57
6,727.5 ریال6:44:46
6,729.9 ریال6:40:46
6,727.9 ریال6:36:54
6,725 ریال6:32:52
6,723.1 ریال6:28:57
6,722.8 ریال6:24:45
6,711.9 ریال6:17:18
6,708 ریال6:12:47
6,716.2 ریال6:08:55
6,720.8 ریال6:04:41
6,724.6 ریال6:01:00
6,725.5 ریال5:56:39
6,724.3 ریال5:52:51
6,732 ریال5:48:46
6,722.5 ریال5:44:49
6,734.6 ریال5:40:52
6,740.7 ریال5:36:52
6,747.6 ریال5:32:50
6,735.8 ریال5:28:56
6,731.5 ریال5:24:50
6,731.6 ریال5:20:54
6,721.6 ریال5:16:45
6,720.2 ریال5:12:50
6,715.4 ریال5:08:45
6,712.4 ریال5:04:51
6,718.1 ریال5:00:57
6,711.4 ریال4:56:46
6,714 ریال4:52:43
6,706.8 ریال4:48:43
6,709 ریال4:44:45
6,718.1 ریال4:40:47
6,724.5 ریال4:36:49
6,718.9 ریال4:32:45
6,744.1 ریال4:28:46
6,742 ریال4:24:35
6,722.7 ریال4:20:46
6,712 ریال4:16:43
6,713 ریال4:12:47
6,706.1 ریال4:08:47
6,708.7 ریال4:04:52
6,697.5 ریال4:01:06
6,686.6 ریال3:56:48
6,672.2 ریال3:52:49
6,670 ریال3:48:49
6,676.3 ریال3:44:48
6,676.2 ریال3:40:52
6,677.1 ریال3:36:51
6,676.9 ریال3:33:16
6,680 ریال3:28:37
6,671.2 ریال3:24:47
6,665 ریال3:20:39
6,665.6 ریال3:16:51
6,671.9 ریال3:12:51
6,670.7 ریال3:08:51
6,671.9 ریال3:04:51
6,663.6 ریال3:00:54
6,680.1 ریال2:56:52
6,680.2 ریال2:52:45
6,685 ریال2:48:49
6,683.5 ریال2:44:49
6,677.3 ریال2:40:45
6,672 ریال2:36:49
6,672.1 ریال2:32:44
6,675 ریال2:28:44
6,653.6 ریال2:24:32
6,652.9 ریال2:20:44
6,659.2 ریال2:16:42
6,665.4 ریال2:12:48
6,666 ریال2:08:53
6,661.9 ریال1:56:45
6,661.1 ریال1:52:46
6,657 ریال1:48:46
6,648.9 ریال1:44:44
6,656.9 ریال1:40:50
6,660 ریال1:36:52
6,663 ریال1:32:51
6,665.9 ریال1:28:42
6,668.1 ریال1:24:42
6,676.1 ریال1:20:42
6,667.7 ریال1:16:43
6,667.8 ریال1:12:43
6,667 ریال1:08:43
6,668.3 ریال1:04:48
6,670.9 ریال1:00:58
6,670.8 ریال0:56:34
6,670.9 ریال0:48:47
6,670.8 ریال0:44:44
6,677.1 ریال0:40:45
6,670 ریال0:36:47
6,676.3 ریال0:32:48
6,664.8 ریال0:28:47
6,659.9 ریال0:24:44
6,657.7 ریال0:20:35
6,657.9 ریال0:12:49
6,653.3 ریال0:08:48
6,665.9 ریال0:04:54
نظرات