شاخص یاب

بیت کوین / دلار

  • نرخ فعلی:6494.3
  • بالاترین قیمت روز:6496
  • پایین ترین قیمت روز:6403.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:22
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.52%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,456.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۸:۴۳
  • نرخ روز گذشته:6,456.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:37.8

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,494.3 ریال21:08:43
6,478.9 ریال21:04:46
6,480.3 ریال20:56:47
6,474.2 ریال20:52:45
6,474.1 ریال20:48:51
6,485.7 ریال20:44:44
6,486.3 ریال20:40:46
6,494.7 ریال20:36:47
6,496 ریال20:32:46
6,477.7 ریال20:28:29
6,475.7 ریال20:24:45
6,473.1 ریال20:20:45
6,469.8 ریال20:16:48
6,467.9 ریال20:08:46
6,465.2 ریال20:04:29
6,464.9 ریال20:00:57
6,461 ریال19:56:48
6,462 ریال19:52:47
6,456.9 ریال19:48:48
6,456.4 ریال19:40:55
6,456.3 ریال19:36:54
6,457 ریال19:32:53
6,455.8 ریال19:28:49
6,457.7 ریال19:20:50
6,461.4 ریال19:12:52
6,462.4 ریال19:08:50
6,454.1 ریال19:01:04
6,450 ریال18:56:48
6,461 ریال18:52:48
6,439 ریال18:40:26
6,442.5 ریال18:36:58
6,445 ریال18:32:55
6,445.8 ریال18:21:05
6,440.2 ریال18:16:48
6,438.4 ریال18:12:54
6,438.2 ریال18:08:51
6,438.1 ریال18:04:59
6,438.8 ریال17:56:44
6,442.8 ریال17:52:48
6,448.4 ریال17:40:32
6,449.2 ریال17:36:49
6,442 ریال17:32:48
6,439.9 ریال17:24:54
6,443.1 ریال17:20:51
6,459.5 ریال17:16:28
6,463.6 ریال17:04:30
6,461.5 ریال17:00:58
6,459.6 ریال16:52:49
6,455.2 ریال16:44:42
6,455.1 ریال16:40:51
6,455.2 ریال16:32:46
6,456.4 ریال16:24:46
6,454.4 ریال16:16:45
6,454.5 ریال16:12:30
6,454.4 ریال16:04:44
6,453 ریال15:56:43
6,452.9 ریال15:40:44
6,453.8 ریال15:36:46
6,446.6 ریال15:32:45
6,447.4 ریال15:24:47
6,447.7 ریال15:20:45
6,448.5 ریال15:16:43
6,453.2 ریال15:12:49
6,457.3 ریال15:04:44
6,458 ریال15:00:58
6,459.5 ریال14:56:46
6,453.9 ریال14:52:42
6,454 ریال14:44:45
6,440.5 ریال14:40:54
6,441.8 ریال14:36:46
6,441.9 ریال14:32:43
6,441.8 ریال14:24:45
6,441.9 ریال14:20:47
6,441.8 ریال14:12:49
6,441.4 ریال14:04:43
6,439.2 ریال14:00:55
6,440 ریال13:56:48
6,438.5 ریال13:52:46
6,437 ریال13:36:30
6,439.8 ریال13:32:50
6,439.9 ریال13:28:52
6,440 ریال13:20:50
6,438.5 ریال13:16:21
6,438.4 ریال13:12:49
6,438.5 ریال13:00:59
6,438.4 ریال12:56:47
6,433 ریال12:52:47
6,433.4 ریال12:40:44
6,433.5 ریال12:36:29
6,440 ریال12:32:49
6,440.1 ریال12:24:48
6,440 ریال12:20:44
6,443.3 ریال12:16:45
6,444.7 ریال12:12:50
6,444.6 ریال12:04:49
6,456.6 ریال11:56:49
6,456.7 ریال11:44:46
6,456.6 ریال11:40:50
6,454.1 ریال11:32:50
6,449.3 ریال11:24:53
6,449.2 ریال11:20:46
6,449.6 ریال11:16:46
6,448.2 ریال11:12:48
6,448.1 ریال11:04:43
6,449.2 ریال10:56:47
6,448.1 ریال10:52:29
6,449.7 ریال10:48:49
6,459.1 ریال10:36:29
6,459 ریال10:28:43
6,459.9 ریال10:20:51
6,460 ریال10:16:44
6,459.9 ریال10:12:41
6,460 ریال9:56:46
6,464.3 ریال9:52:44
6,464.2 ریال9:44:44
6,458.6 ریال9:40:47
6,458.1 ریال9:32:48
6,458 ریال8:36:44
6,458.1 ریال8:28:38
6,458 ریال8:16:27
6,458.1 ریال8:00:50
6,458.7 ریال7:56:28
6,464.8 ریال7:52:41
6,458.1 ریال7:44:40
6,448.8 ریال7:40:47
6,448.3 ریال7:36:42
6,446.9 ریال7:32:44
6,448.6 ریال7:24:43
6,452.3 ریال7:12:42
6,452.2 ریال7:08:41
6,453.4 ریال7:00:49
6,456.1 ریال6:56:40
6,456.2 ریال6:52:41
6,448.2 ریال6:44:44
6,442.2 ریال6:40:51
6,442.1 ریال6:36:42
6,444.1 ریال6:32:46
6,444 ریال6:25:33
6,442.1 ریال6:21:29
6,436.2 ریال6:16:42
6,436.3 ریال6:12:45
6,414.3 ریال6:04:40
6,418.3 ریال6:00:52
6,422.9 ریال5:56:42
6,421 ریال5:52:41
6,410.1 ریال5:44:45
6,403.5 ریال5:40:30
6,410.8 ریال5:36:42
6,420.1 ریال5:32:44
6,423.1 ریال5:24:48
6,417 ریال5:20:44
6,418.2 ریال5:16:43
6,412.2 ریال5:12:45
6,430.9 ریال5:04:49
6,440.1 ریال5:00:48
6,437.2 ریال4:56:42
6,426.6 ریال4:52:39
6,422 ریال4:44:41
6,432.9 ریال4:40:30
6,439.9 ریال4:36:29
6,440.1 ریال4:32:28
6,443.1 ریال4:16:42
6,443 ریال4:12:28
6,443.1 ریال4:04:41
6,434.6 ریال3:52:42
6,434.2 ریال3:48:41
6,446.1 ریال3:40:34
6,447 ریال3:36:43
6,446.9 ریال3:32:30
6,450.6 ریال3:24:42
6,444.6 ریال3:04:28
6,439.3 ریال2:56:41
6,444.3 ریال2:52:42
6,445.9 ریال2:44:51
6,445.8 ریال2:40:45
6,445.9 ریال2:36:29
6,443.4 ریال2:32:41
6,437.2 ریال2:28:40
6,437.8 ریال2:24:28
6,436.8 ریال2:16:30
6,431 ریال2:12:40
6,429.1 ریال2:04:43
6,419 ریال1:52:42
6,418.9 ریال1:44:40
6,418.8 ریال1:40:32
6,424.3 ریال1:36:41
6,431.2 ریال1:24:44
6,449.6 ریال1:16:41
6,449.5 ریال1:12:42
6,443.8 ریال0:52:45
6,444.9 ریال0:44:44
6,453.6 ریال0:40:47
6,452.6 ریال0:36:50
6,453.4 ریال0:32:42
6,453.8 ریال0:24:43
6,456.4 ریال0:04:27
نظرات