کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین / دلار

  • نرخ فعلی:7766
  • بالاترین قیمت روز:7930
  • پایین ترین قیمت روز:7505.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:128.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,890.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۱۳:۰۱
  • نرخ روز گذشته:7,894.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:128.4

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,766 ریال22:13:01
7,759.9 ریال22:08:58
7,774.2 ریال22:04:59
7,766 ریال22:01:23
7,788.8 ریال21:57:03
7,780.8 ریال21:53:01
7,778.1 ریال21:49:03
7,794.5 ریال21:44:58
7,825.9 ریال21:41:05
7,855.9 ریال21:37:02
7,822.1 ریال21:33:00
7,816 ریال21:28:58
7,813 ریال21:25:09
7,815 ریال21:21:06
7,823.9 ریال21:17:03
7,817.3 ریال21:13:01
7,813 ریال21:08:58
7,818.1 ریال21:04:59
7,827.2 ریال21:01:18
7,832 ریال20:56:58
7,840.4 ریال20:52:59
7,832.1 ریال20:49:07
7,820.4 ریال20:45:01
7,780 ریال20:41:08
7,782.2 ریال20:37:08
7,779 ریال20:32:59
7,760 ریال20:29:00
7,759.9 ریال20:25:07
7,777 ریال20:21:04
7,780 ریال20:17:01
7,758.9 ریال20:13:05
7,773 ریال20:08:59
7,775 ریال20:05:00
7,783.9 ریال20:01:24
7,801.3 ریال19:53:01
7,803.1 ریال19:49:09
7,750 ریال19:45:01
7,737.7 ریال19:37:09
7,730 ریال19:33:06
7,713.9 ریال19:29:02
7,716.5 ریال19:25:11
7,703.9 ریال19:21:09
7,703.8 ریال19:17:03
7,711 ریال19:13:07
7,719.6 ریال19:09:07
7,728.3 ریال19:05:08
7,708.6 ریال19:01:29
7,717.1 ریال18:57:00
7,726.6 ریال18:53:05
7,722.1 ریال18:49:08
7,743.7 ریال18:45:07
7,724.1 ریال18:41:09
7,703.6 ریال18:37:08
7,674.4 ریال18:33:01
7,671 ریال18:29:01
7,685.4 ریال18:25:09
7,674.4 ریال18:21:10
7,663.3 ریال18:16:59
7,657.1 ریال18:13:07
7,651 ریال18:09:03
7,655.9 ریال18:05:08
7,660.8 ریال18:01:25
7,658.5 ریال17:57:01
7,667.1 ریال17:53:06
7,671.4 ریال17:49:09
7,669.8 ریال17:44:58
7,670.3 ریال17:41:10
7,633.2 ریال17:37:04
7,630 ریال17:33:05
7,612.1 ریال17:29:00
7,606 ریال17:25:07
7,603.6 ریال17:21:05
7,602.9 ریال17:17:06
7,601.3 ریال17:13:10
7,583.8 ریال17:09:01
7,567 ریال17:05:01
7,569.9 ریال17:01:33
7,569.4 ریال16:57:03
7,576.9 ریال16:53:06
7,584.9 ریال16:49:07
7,583.5 ریال16:44:58
7,567.1 ریال16:41:07
7,587.6 ریال16:37:04
7,579.5 ریال16:33:00
7,599 ریال16:29:05
7,612 ریال16:25:07
7,612.6 ریال16:21:16
7,603.8 ریال16:17:04
7,620.9 ریال16:13:06
7,632.5 ریال16:09:01
7,608.1 ریال16:05:07
7,609.3 ریال16:01:26
7,615.3 ریال15:57:06
7,614 ریال15:53:06
7,596.1 ریال15:49:06
7,606.8 ریال15:45:07
7,620.1 ریال15:41:18
7,621.8 ریال15:37:05
7,648.2 ریال15:33:04
7,635.8 ریال15:29:04
7,617 ریال15:25:09
7,604.9 ریال15:21:07
7,604 ریال15:17:07
7,594.8 ریال15:13:08
7,590 ریال15:09:03
7,599 ریال15:05:08
7,589.9 ریال15:01:28
7,602 ریال14:57:05
7,586 ریال14:53:09
7,624.7 ریال14:49:08
7,584.5 ریال14:45:06
7,573.3 ریال14:41:18
7,584.9 ریال14:37:11
7,599.2 ریال14:33:07
7,579 ریال14:29:06
7,583 ریال14:25:13
7,572.2 ریال14:21:08
7,558.3 ریال14:17:07
7,550.7 ریال14:13:09
7,550.3 ریال14:09:09
7,526.9 ریال14:05:08
7,505.7 ریال14:01:34
7,511.6 ریال13:57:04
7,516.1 ریال13:53:09
7,529.2 ریال13:49:13
7,509.7 ریال13:45:12
7,542 ریال13:41:16
7,543.3 ریال13:37:12
7,558.1 ریال13:33:08
7,566.9 ریال13:29:14
7,576.1 ریال13:25:19
7,579 ریال13:21:22
7,580 ریال13:17:12
7,578.6 ریال13:13:18
7,560.5 ریال13:09:10
7,560.8 ریال13:05:35
7,566.8 ریال13:01:40
7,557.6 ریال12:57:23
7,568.9 ریال12:53:11
7,563 ریال12:49:17
7,577.2 ریال12:45:12
7,571 ریال12:41:29
7,574.1 ریال12:37:17
7,580.5 ریال12:33:16
7,584.7 ریال12:29:20
7,581.8 ریال12:25:22
7,588.4 ریال12:21:30
7,599 ریال12:17:15
7,599.9 ریال12:09:10
7,587.8 ریال12:05:18
7,597.8 ریال12:01:43
7,612.6 ریال11:57:12
7,617.3 ریال11:53:15
7,617.4 ریال11:45:01
7,626 ریال11:41:11
7,615.3 ریال11:37:05
7,637.3 ریال11:33:15
7,621.4 ریال11:29:18
7,618.7 ریال11:25:23
7,619.5 ریال11:21:22
7,608.4 ریال11:17:14
7,596.4 ریال11:13:15
7,599.9 ریال11:09:10
7,588.1 ریال11:05:14
7,614.2 ریال11:01:36
7,602.8 ریال10:57:15
7,605.5 ریال10:53:06
7,554.7 ریال10:49:11
7,563.7 ریال10:45:06
7,581.7 ریال10:41:17
7,595 ریال10:37:08
7,614.9 ریال10:33:05
7,619.5 ریال10:29:04
7,610.1 ریال10:25:08
7,602.8 ریال10:21:06
7,597.5 ریال10:17:06
7,581.2 ریال10:13:00
7,590 ریال10:09:00
7,609.1 ریال10:05:03
7,621.1 ریال10:01:16
7,600.1 ریال9:57:05
7,620 ریال9:53:06
7,628 ریال9:49:05
7,633 ریال9:44:58
7,646.6 ریال9:41:06
7,656.6 ریال9:37:00
7,655.7 ریال9:32:59
7,651.1 ریال9:29:00
7,650 ریال9:25:00
7,642 ریال9:21:00
7,643.7 ریال9:16:59
7,650.1 ریال9:12:58
7,640.7 ریال9:08:58
7,631.7 ریال9:04:59
7,637.1 ریال9:01:21
7,654.1 ریال8:56:57
7,642.5 ریال8:52:58
7,658.1 ریال8:48:58
7,663.3 ریال8:44:57
7,668.1 ریال8:41:01
7,680.6 ریال8:37:00
7,693.1 ریال8:32:58
7,658.7 ریال8:28:56
7,647.6 ریال8:24:57
7,638.9 ریال8:21:01
7,630 ریال8:16:55
7,635 ریال8:12:57
7,632.2 ریال8:08:55
7,634.6 ریال8:04:55
7,628.1 ریال8:01:12
7,646.7 ریال7:56:54
7,652.9 ریال7:52:57
7,648.9 ریال7:48:56
7,647.1 ریال7:44:54
7,637.7 ریال7:40:59
7,638 ریال7:36:57
7,662.1 ریال7:32:53
7,661.4 ریال7:28:54
7,675.5 ریال7:24:54
7,668.4 ریال7:20:56
7,675.4 ریال7:16:55
7,649.4 ریال7:12:57
7,649 ریال7:08:52
7,647 ریال7:04:53
7,641.7 ریال7:01:13
7,641.2 ریال6:56:52
7,619 ریال6:52:56
7,609 ریال6:48:54
7,604.2 ریال6:44:55
7,617.1 ریال6:40:57
7,609.9 ریال6:36:54
7,606.4 ریال6:32:52
7,598.5 ریال6:28:55
7,600 ریال6:24:53
7,611 ریال6:20:55
7,608 ریال6:16:51
7,636.6 ریال6:12:50
7,643.3 ریال6:08:57
7,650 ریال6:06:32
7,649.8 ریال6:00:59
7,637.7 ریال5:56:55
7,633.8 ریال5:52:50
7,641 ریال5:48:51
7,649.9 ریال5:44:52
7,655.1 ریال5:40:55
7,661.1 ریال5:36:52
7,630.3 ریال5:32:50
7,622.9 ریال5:28:52
7,619.9 ریال5:24:52
7,629.8 ریال5:20:54
7,630.6 ریال5:16:51
7,618 ریال5:12:52
7,600 ریال5:08:55
7,586.6 ریال5:04:51
7,550.6 ریال5:01:00
7,578.4 ریال4:56:52
7,571 ریال4:52:50
7,602.3 ریال4:48:54
7,625 ریال4:44:52
7,624.9 ریال4:40:57
7,610 ریال4:36:54
7,602.8 ریال4:32:53
7,634.9 ریال4:28:55
7,638.8 ریال4:24:53
7,653 ریال4:20:55
7,652.4 ریال4:16:56
7,688.5 ریال4:12:54
7,696.6 ریال4:08:53
7,715 ریال4:04:53
7,717 ریال4:01:08
7,720 ریال3:56:53
7,707.9 ریال3:52:54
7,685.1 ریال3:48:57
7,678 ریال3:44:55
7,679.9 ریال3:40:58
7,709.8 ریال3:36:52
7,718.9 ریال3:32:53
7,711.9 ریال3:28:52
7,715.7 ریال3:24:54
7,729.7 ریال3:20:55
7,720.9 ریال3:16:54
7,694.6 ریال3:12:57
7,684.8 ریال3:08:55
7,664.5 ریال3:04:54
7,702.9 ریال3:01:11
7,681.7 ریال2:56:47
7,688 ریال2:52:54
7,647.6 ریال2:48:54
7,674 ریال2:44:54
7,635.1 ریال2:40:57
7,522 ریال2:36:53
7,650.8 ریال2:32:54
7,643.4 ریال2:28:54
7,682.1 ریال2:24:55
7,695.3 ریال2:20:57
7,712.1 ریال2:16:50
7,732.7 ریال2:12:52
7,720 ریال2:08:52
7,754.2 ریال2:04:51
7,773.6 ریال2:01:13
7,769.8 ریال1:56:52
7,794.4 ریال1:52:53
7,795.6 ریال1:48:59
7,795.4 ریال1:44:56
7,790.1 ریال1:41:00
7,805.5 ریال1:36:57
7,817 ریال1:32:54
7,829.9 ریال1:28:59
7,833.8 ریال1:24:57
7,822 ریال1:20:57
7,833.1 ریال1:16:56
7,843.1 ریال1:12:56
7,803 ریال1:08:53
7,796.7 ریال1:04:56
7,820.5 ریال1:01:18
7,763.3 ریال0:56:56
7,769 ریال0:52:55
7,819 ریال0:48:57
7,915.9 ریال0:44:56
7,930 ریال0:41:01
7,921.6 ریال0:36:55
7,926.2 ریال0:32:55
7,917 ریال0:28:53
7,913 ریال0:24:56
7,908 ریال0:20:52
7,907.9 ریال0:16:56
7,889.5 ریال0:12:58
7,885.4 ریال0:08:56
7,890.8 ریال0:04:53
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات