شاخص یاب

بیت کوین / دلار

  • نرخ فعلی:6421
  • بالاترین قیمت روز:6455.9
  • پایین ترین قیمت روز:6379
  • بیشترین مقدار نوسان روز:38.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,455.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۲:۴۴
  • نرخ روز گذشته:6,468.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:47.5

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,421 ریال19:52:44
6,417 ریال19:44:44
6,415.7 ریال19:40:41
6,416.7 ریال19:36:45
6,416.9 ریال19:32:26
6,424.9 ریال19:20:45
6,422.9 ریال19:16:42
6,414 ریال19:12:43
6,414.1 ریال19:08:44
6,414.4 ریال19:04:47
6,417 ریال19:00:45
6,420 ریال18:56:41
6,421.2 ریال18:52:43
6,417.6 ریال18:44:49
6,423.9 ریال18:40:47
6,424.5 ریال18:36:48
6,421.9 ریال18:28:44
6,419.7 ریال18:24:51
6,424.7 ریال18:20:49
6,421.3 ریال18:16:49
6,418.2 ریال18:12:46
6,414.4 ریال18:08:47
6,407.9 ریال18:04:46
6,409.5 ریال18:00:53
6,406.4 ریال17:56:41
6,411.7 ریال17:52:42
6,403.2 ریال17:48:40
6,408.9 ریال17:44:40
6,403 ریال17:40:45
6,420 ریال17:36:40
6,425.8 ریال17:32:42
6,425.5 ریال17:24:43
6,425.3 ریال17:20:40
6,431.7 ریال17:16:40
6,440.1 ریال17:12:40
6,425.6 ریال17:08:42
6,425.7 ریال17:04:42
6,430.2 ریال17:00:54
6,436.4 ریال16:56:23
6,439.9 ریال16:52:40
6,436.7 ریال16:48:40
6,436.6 ریال16:44:39
6,440.7 ریال16:40:42
6,431.2 ریال16:36:24
6,434.9 ریال16:32:37
6,415.3 ریال16:20:40
6,415.9 ریال16:16:38
6,418.5 ریال16:12:41
6,421.2 ریال16:04:39
6,428.1 ریال16:00:43
6,420.3 ریال15:56:38
6,415.2 ریال15:48:37
6,415.1 ریال15:44:42
6,428.5 ریال15:40:45
6,416.5 ریال15:36:38
6,418.2 ریال15:32:38
6,403.4 ریال15:28:40
6,400.2 ریال15:24:41
6,397.2 ریال15:16:36
6,394.8 ریال15:08:38
6,395.3 ریال15:00:43
6,390.9 ریال14:56:37
6,390.7 ریال14:52:36
6,387.1 ریال14:48:40
6,387 ریال14:44:37
6,387.7 ریال14:40:40
6,388.5 ریال14:36:38
6,388.2 ریال14:32:39
6,391.2 ریال14:28:37
6,391.4 ریال14:24:41
6,386.5 ریال14:20:26
6,385.8 ریال14:16:37
6,381.7 ریال14:12:40
6,385.6 ریال14:08:38
6,384.8 ریال14:04:39
6,389.1 ریال13:56:39
6,390.8 ریال13:52:38
6,393 ریال13:48:23
6,391.8 ریال13:44:36
6,391.2 ریال13:40:40
6,393.1 ریال13:36:39
6,391 ریال13:28:37
6,391.1 ریال13:24:42
6,393.1 ریال13:20:39
6,391.6 ریال13:16:44
6,389.3 ریال13:12:42
6,387.6 ریال13:08:37
6,387.5 ریال13:04:37
6,395.4 ریال13:00:44
6,400 ریال12:56:41
6,395 ریال12:52:36
6,385.7 ریال12:48:43
6,399.7 ریال12:44:38
6,409.6 ریال12:40:25
6,409.5 ریال12:36:39
6,409.8 ریال12:32:40
6,407.8 ریال12:28:38
6,407.1 ریال12:24:40
6,407.8 ریال12:20:40
6,407.7 ریال12:16:37
6,407.2 ریال12:08:37
6,402.9 ریال12:04:39
6,400.8 ریال12:00:43
6,400.1 ریال11:56:40
6,399.9 ریال11:52:36
6,400 ریال11:48:43
6,399 ریال11:44:39
6,399.9 ریال11:40:25
6,400 ریال11:36:40
6,402 ریال11:32:25
6,401.4 ریال11:28:37
6,401.5 ریال11:20:39
6,401.4 ریال11:16:36
6,402.8 ریال11:12:34
6,402.7 ریال11:08:35
6,399.8 ریال11:04:37
6,399.5 ریال11:00:45
6,400 ریال10:56:35
6,403.1 ریال10:52:35
6,403.9 ریال10:44:37
6,389.3 ریال10:36:39
6,390.8 ریال10:32:32
6,389.2 ریال10:28:37
6,388.5 ریال10:24:41
6,392.4 ریال10:20:25
6,392.5 ریال10:12:36
6,391.9 ریال10:08:37
6,394.9 ریال10:04:24
6,392 ریال9:52:37
6,391.9 ریال9:48:38
6,391.8 ریال9:44:24
6,392.1 ریال9:40:38
6,396.7 ریال9:36:23
6,394.9 ریال9:32:35
6,387.2 ریال9:28:24
6,392.2 ریال9:24:34
6,394.3 ریال9:20:37
6,399.9 ریال9:04:35
6,396.4 ریال9:00:46
6,403 ریال8:56:37
6,403.1 ریال8:48:39
6,402.3 ریال8:44:39
6,398.6 ریال8:36:42
6,401.2 ریال8:28:36
6,402 ریال8:24:35
6,402.1 ریال8:20:40
6,405.6 ریال8:16:23
6,400 ریال8:12:23
6,384 ریال8:04:36
6,386 ریال7:48:39
6,386.9 ریال7:44:44
6,387 ریال7:32:35
6,386.9 ریال7:28:37
6,387 ریال7:24:35
6,386.9 ریال7:16:34
6,385.5 ریال7:08:36
6,389.1 ریال7:04:34
6,389 ریال7:00:40
6,391.6 ریال6:56:35
6,391.7 ریال6:52:42
6,391.8 ریال6:48:24
6,390 ریال6:44:37
6,400 ریال6:40:36
6,400.1 ریال6:36:23
6,405.2 ریال6:32:36
6,405.1 ریال6:28:35
6,401.5 ریال6:24:42
6,401.9 ریال6:20:44
6,404 ریال6:17:04
6,407.8 ریال6:12:38
6,405.6 ریال6:00:40
6,415 ریال5:56:24
6,412 ریال5:52:42
6,415 ریال5:36:40
6,417.1 ریال5:28:38
6,419.9 ریال5:24:37
6,420 ریال5:20:38
6,414.9 ریال5:16:39
6,401.8 ریال5:12:38
6,399.1 ریال5:00:37
6,398.2 ریال4:56:37
6,399.5 ریال4:52:39
6,396.8 ریال4:44:37
6,400.4 ریال4:40:38
6,400 ریال4:36:39
6,392.8 ریال4:32:35
6,389.9 ریال4:28:34
6,387.9 ریال4:24:38
6,380.8 ریال4:20:35
6,381.7 ریال4:16:36
6,389.5 ریال4:12:39
6,390 ریال4:04:35
6,389.5 ریال4:00:48
6,389.4 ریال3:56:37
6,386.2 ریال3:52:24
6,388.9 ریال3:48:23
6,389.2 ریال3:44:35
6,383 ریال3:40:42
6,385 ریال3:36:24
6,387.3 ریال3:32:35
6,379 ریال3:24:40
6,383.4 ریال3:20:39
6,386.6 ریال3:16:35
6,390.6 ریال3:12:38
6,392.1 ریال3:08:37
6,385 ریال3:04:37
6,388.2 ریال3:00:42
6,390.3 ریال2:56:37
6,397.9 ریال2:52:35
6,395.6 ریال2:40:39
6,394.4 ریال2:36:36
6,383.3 ریال2:32:36
6,405.2 ریال2:24:34
6,390 ریال2:20:36
6,425.2 ریال2:16:33
6,431.7 ریال2:12:36
6,431.3 ریال2:04:38
6,422.8 ریال2:00:41
6,420.9 ریال1:56:23
6,427.6 ریال1:52:36
6,440.1 ریال1:44:35
6,450.4 ریال1:40:37
6,439.4 ریال1:36:39
6,429.9 ریال1:32:39
6,430.1 ریال1:24:39
6,452.6 ریال1:20:36
6,437.4 ریال1:16:37
6,439.9 ریال1:12:37
6,424.9 ریال1:04:39
6,425 ریال1:00:44
6,424.9 ریال0:56:39
6,436.6 ریال0:52:35
6,430 ریال0:44:35
6,432.6 ریال0:40:39
6,413.5 ریال0:36:36
6,426.6 ریال0:32:37
6,436.2 ریال0:28:37
6,418 ریال0:24:38
6,422.4 ریال0:20:36
6,447.3 ریال0:16:39
6,417.1 ریال0:12:39
6,455.9 ریال0:04:39
نظرات