بیت کوین / دلار

  • نرخ فعلی:8400.8
  • بالاترین قیمت روز:8418.5
  • پایین ترین قیمت روز:8363.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:17.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,363.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۴:۴۴
  • نرخ روز گذشته:8,366.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:34.7

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,400.8 ریال1:24:44
8,399 ریال1:20:42
8,407.5 ریال1:16:47
8,418.5 ریال1:12:44
8,410 ریال1:08:41
8,394 ریال1:04:44
8,395.4 ریال1:00:35
8,392.7 ریال0:56:40
8,386.9 ریال0:52:46
8,388.6 ریال0:48:44
8,378.5 ریال0:44:46
8,383.6 ریال0:40:43
8,371.4 ریال0:36:45
8,376.9 ریال0:32:40
8,384.9 ریال0:28:43
8,382.1 ریال0:24:43
8,373.8 ریال0:20:42
8,376.9 ریال0:16:44
8,380.6 ریال0:12:41
8,363.2 ریال0:04:40
نظرات