کالایاب
شاخص یاب

BTC/UAH exmo

  • نرخ فعلی:276236
  • بالاترین قیمت روز:278461
  • پایین ترین قیمت روز:268000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2,458
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.54%
  • نرخ بازگشایی بازار:270,915
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۲:۵۶
  • نرخ روز گذشته:270,703
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5,533

نمودار کندل استیک BTC/UAH exmo در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/UAH exmo در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
276,236 ریال16:12:56
276,198 ریال16:08:58
276,037 ریال16:04:57
276,125 ریال16:01:14
276,265 ریال15:56:54
276,246 ریال15:52:57
276,790 ریال15:48:54
275,501 ریال15:45:00
276,075 ریال15:41:00
276,300 ریال15:37:02
276,192 ریال15:32:57
276,119 ریال15:28:56
276,107 ریال15:24:58
275,956 ریال15:20:59
275,755 ریال15:16:54
277,000 ریال15:12:59
275,687 ریال15:08:57
276,509 ریال15:04:58
276,104 ریال15:01:18
276,135 ریال14:56:58
276,453 ریال14:52:58
276,937 ریال14:49:01
276,531 ریال14:44:57
276,497 ریال14:41:05
276,414 ریال14:37:00
276,494 ریال14:33:01
276,546 ریال14:28:56
276,761 ریال14:25:03
276,836 ریال14:21:11
277,465 ریال14:17:00
277,862 ریال14:13:07
277,016 ریال14:09:07
277,045 ریال14:04:55
277,712 ریال14:01:20
277,199 ریال13:57:02
278,260 ریال13:53:05
277,407 ریال13:49:04
277,344 ریال13:45:00
276,804 ریال13:41:03
276,978 ریال13:37:03
276,630 ریال13:33:00
277,027 ریال13:28:58
278,006 ریال13:25:01
277,344 ریال13:21:02
276,570 ریال13:17:04
277,344 ریال13:13:05
278,283 ریال13:08:58
277,620 ریال13:04:59
277,365 ریال13:01:23
277,500 ریال12:53:00
278,098 ریال12:49:09
278,461 ریال12:44:59
277,955 ریال12:41:10
277,465 ریال12:37:01
277,874 ریال12:33:07
278,282 ریال12:28:58
277,442 ریال12:25:09
278,011 ریال12:21:01
278,098 ریال12:16:58
277,340 ریال12:13:06
276,531 ریال12:08:58
276,692 ریال12:04:57
276,992 ریال12:01:09
277,500 ریال11:56:53
276,124 ریال11:52:53
277,130 ریال11:48:54
275,543 ریال11:44:55
274,588 ریال11:40:58
274,746 ریال11:36:58
272,288 ریال11:32:56
270,627 ریال11:28:51
269,875 ریال11:24:56
270,520 ریال11:20:55
270,154 ریال11:16:52
270,068 ریال11:12:57
269,662 ریال11:08:51
269,669 ریال11:04:51
269,258 ریال11:01:08
269,517 ریال10:56:55
269,671 ریال10:52:55
268,655 ریال10:44:51
269,439 ریال10:40:57
269,441 ریال10:36:56
268,654 ریال10:32:53
269,017 ریال10:28:52
268,911 ریال10:24:54
268,934 ریال10:20:55
269,542 ریال10:16:52
269,587 ریال10:12:53
269,264 ریال10:08:49
269,691 ریال10:04:52
268,460 ریال10:01:04
270,073 ریال9:52:52
270,644 ریال9:48:52
269,866 ریال9:44:50
269,795 ریال9:40:52
270,218 ریال9:36:53
269,945 ریال9:32:51
270,076 ریال9:28:51
269,589 ریال9:24:51
270,494 ریال9:20:52
270,113 ریال9:16:51
269,815 ریال9:12:53
270,393 ریال9:08:52
269,861 ریال9:04:50
270,592 ریال9:01:03
269,626 ریال8:56:51
270,390 ریال8:52:55
270,457 ریال8:48:51
270,653 ریال8:44:50
270,375 ریال8:40:54
270,220 ریال8:36:52
269,784 ریال8:32:50
270,569 ریال8:28:49
270,532 ریال8:24:50
269,652 ریال8:20:51
270,367 ریال8:16:51
269,669 ریال8:12:50
270,199 ریال8:08:49
270,551 ریال8:04:50
270,327 ریال8:01:00
269,990 ریال7:56:49
269,626 ریال7:52:47
270,098 ریال7:48:50
270,105 ریال7:44:51
270,608 ریال7:40:52
269,763 ریال7:36:52
269,751 ریال7:32:51
269,739 ریال7:28:47
269,785 ریال7:24:50
270,475 ریال7:20:52
270,283 ریال7:16:49
270,605 ریال7:12:49
269,544 ریال7:08:52
269,625 ریال7:04:47
269,721 ریال7:00:59
269,832 ریال6:56:51
269,902 ریال6:52:49
269,436 ریال6:48:49
269,551 ریال6:44:49
269,475 ریال6:40:53
269,538 ریال6:36:52
269,748 ریال6:32:47
269,963 ریال6:28:48
269,891 ریال6:24:49
268,863 ریال6:20:51
268,911 ریال6:16:50
269,319 ریال6:12:50
269,034 ریال6:08:50
268,000 ریال6:04:51
269,770 ریال6:01:05
268,919 ریال5:56:52
269,488 ریال5:52:49
268,654 ریال5:48:54
269,281 ریال5:44:50
269,219 ریال5:40:56
268,981 ریال5:36:58
268,855 ریال5:32:54
269,548 ریال5:28:47
269,001 ریال5:24:50
268,896 ریال5:20:51
268,310 ریال5:16:54
269,827 ریال5:12:52
269,042 ریال5:08:47
269,143 ریال5:04:49
269,139 ریال5:01:00
269,048 ریال4:56:47
269,488 ریال4:52:47
268,996 ریال4:48:46
268,810 ریال4:44:48
269,878 ریال4:40:54
269,057 ریال4:36:51
270,313 ریال4:32:52
270,513 ریال4:28:49
269,817 ریال4:24:49
269,796 ریال4:20:50
268,944 ریال4:16:48
270,471 ریال4:12:50
270,589 ریال4:08:47
269,630 ریال4:04:49
270,487 ریال4:00:58
270,112 ریال3:56:48
269,638 ریال3:52:47
269,625 ریال3:48:47
269,516 ریال3:44:46
270,207 ریال3:40:51
268,946 ریال3:36:47
270,422 ریال3:32:47
269,169 ریال3:28:47
269,277 ریال3:24:44
269,464 ریال3:20:49
269,234 ریال3:16:47
270,171 ریال3:12:45
270,286 ریال3:08:46
269,586 ریال3:04:48
270,466 ریال3:00:59
269,674 ریال2:56:47
269,386 ریال2:52:47
268,946 ریال2:48:47
270,063 ریال2:44:46
270,418 ریال2:40:49
270,829 ریال2:32:45
269,572 ریال2:28:46
269,497 ریال2:24:46
270,078 ریال2:20:48
270,165 ریال2:16:47
270,158 ریال2:12:48
269,339 ریال2:08:48
269,483 ریال2:04:47
270,294 ریال2:01:08
269,561 ریال1:56:48
269,474 ریال1:52:48
269,589 ریال1:48:47
270,439 ریال1:44:46
269,497 ریال1:40:51
269,699 ریال1:36:49
270,508 ریال1:32:43
270,162 ریال1:28:51
270,186 ریال1:24:47
269,791 ریال1:20:50
269,722 ریال1:16:48
270,119 ریال1:12:48
270,042 ریال1:08:49
269,970 ریال1:04:48
270,074 ریال1:00:57
270,576 ریال0:56:53
270,073 ریال0:52:51
268,600 ریال0:48:52
270,288 ریال0:44:53
270,832 ریال0:40:50
270,645 ریال0:36:51
270,144 ریال0:32:52
270,793 ریال0:28:50
271,051 ریال0:24:56
270,032 ریال0:20:49
271,015 ریال0:16:55
270,875 ریال0:12:55
270,589 ریال0:08:51
270,915 ریال0:04:49
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات