کالایاب
شاخص یاب

BTC/TRY paribu

  • نرخ فعلی:49400
  • بالاترین قیمت روز:49400
  • پایین ترین قیمت روز:48650
  • بیشترین مقدار نوسان روز:234
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.93%
  • نرخ بازگشایی بازار:49,050
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۳:۰۴
  • نرخ روز گذشته:49,197
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:203

نمودار کندل استیک BTC/TRY paribu در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/TRY paribu در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
49,400 ریال23:53:04
49,306 ریال23:49:12
49,250 ریال23:45:06
49,220 ریال23:41:10
49,127 ریال23:37:08
49,100 ریال23:33:08
49,022 ریال23:25:08
49,021 ریال23:21:11
49,100 ریال23:17:07
49,097 ریال23:13:11
49,096 ریال23:09:04
49,003 ریال23:05:06
49,097 ریال23:01:25
49,007 ریال22:57:04
49,096 ریال22:53:05
49,001 ریال22:49:09
49,094 ریال22:45:07
49,096 ریال22:33:10
49,097 ریال22:29:04
49,004 ریال22:25:11
49,050 ریال22:17:09
49,002 ریال22:13:11
49,100 ریال22:01:30
49,098 ریال21:57:06
49,099 ریال21:53:07
49,089 ریال21:49:10
49,003 ریال21:45:07
49,001 ریال21:41:14
49,095 ریال21:33:10
49,097 ریال21:29:08
49,010 ریال21:25:12
49,094 ریال21:21:12
49,099 ریال21:17:07
49,010 ریال21:13:09
49,100 ریال21:09:06
49,098 ریال21:05:14
49,001 ریال21:01:32
49,000 ریال20:57:06
49,099 ریال20:53:07
48,911 ریال20:49:10
48,903 ریال20:45:07
49,000 ریال20:41:14
49,098 ریال20:33:06
48,901 ریال20:29:08
49,098 ریال20:25:13
49,070 ریال20:21:11
49,040 ریال20:17:06
48,856 ریال20:13:08
49,047 ریال20:05:13
48,915 ریال19:57:12
49,048 ریال19:53:07
48,840 ریال19:49:11
48,850 ریال19:45:06
49,000 ریال19:41:12
49,044 ریال19:37:10
48,948 ریال19:33:12
48,947 ریال19:29:14
48,948 ریال19:25:14
48,952 ریال19:17:12
49,038 ریال19:13:11
49,039 ریال19:09:08
48,947 ریال19:05:12
49,048 ریال19:01:35
49,007 ریال18:57:06
49,070 ریال18:49:15
48,920 ریال18:45:10
49,000 ریال18:41:15
48,850 ریال18:37:10
48,959 ریال18:33:05
48,900 ریال18:29:11
48,945 ریال18:25:18
48,947 ریال18:21:19
48,904 ریال18:17:15
48,889 ریال18:13:10
48,925 ریال18:09:09
48,949 ریال18:05:16
48,849 ریال17:57:11
48,717 ریال17:53:12
48,889 ریال17:49:17
48,944 ریال17:45:10
48,710 ریال17:41:24
48,880 ریال17:37:16
48,900 ریال17:33:07
48,930 ریال17:29:14
48,860 ریال17:25:16
48,947 ریال17:21:15
48,802 ریال17:17:15
48,730 ریال17:13:16
48,794 ریال17:09:12
48,796 ریال17:05:22
48,799 ریال17:01:43
48,800 ریال16:57:09
48,770 ریال16:53:12
48,780 ریال16:49:15
48,799 ریال16:45:21
48,775 ریال16:41:19
48,793 ریال16:37:12
48,795 ریال16:33:12
48,700 ریال16:29:13
48,698 ریال16:25:17
48,700 ریال16:21:20
48,749 ریال16:17:13
48,700 ریال16:13:15
48,650 ریال16:09:12
48,701 ریال16:05:17
48,898 ریال16:01:36
48,766 ریال15:57:19
48,920 ریال15:53:14
48,902 ریال15:49:17
48,968 ریال15:45:16
48,970 ریال15:41:25
48,968 ریال15:37:15
48,902 ریال15:29:16
48,903 ریال15:25:19
48,997 ریال15:21:17
48,915 ریال15:17:15
48,997 ریال15:13:17
48,921 ریال14:53:16
48,939 ریال14:49:22
48,938 ریال14:45:16
49,048 ریال14:41:25
49,000 ریال14:37:19
49,057 ریال14:33:31
49,006 ریال14:29:24
49,007 ریال14:25:42
49,006 ریال14:21:33
49,064 ریال14:17:22
49,006 ریال14:09:21
49,008 ریال14:05:22
49,072 ریال13:53:28
49,023 ریال13:49:28
49,072 ریال13:45:28
49,070 ریال13:37:41
49,000 ریال13:33:44
48,940 ریال13:29:24
48,934 ریال13:25:33
49,075 ریال13:21:56
48,934 ریال13:17:37
48,922 ریال13:13:50
49,068 ریال13:09:52
49,000 ریال13:06:25
49,060 ریال13:03:17
48,920 ریال12:58:00
48,919 ریال12:53:41
48,917 ریال12:49:49
49,079 ریال12:45:47
49,000 ریال12:37:45
49,079 ریال12:33:53
49,000 ریال12:29:47
49,080 ریال12:25:46
49,081 ریال12:21:47
49,097 ریال12:17:38
49,087 ریال12:13:44
49,082 ریال12:09:52
49,080 ریال12:06:00
49,000 ریال11:49:25
48,900 ریال11:45:25
48,907 ریال11:41:32
48,905 ریال11:37:24
49,070 ریال11:33:35
49,001 ریال11:29:21
49,000 ریال11:25:23
49,001 ریال11:21:27
49,086 ریال11:09:19
49,085 ریال11:05:31
49,001 ریال11:01:51
49,075 ریال10:57:12
49,001 ریال10:49:17
49,003 ریال10:45:08
49,010 ریال10:41:13
49,028 ریال10:33:18
49,012 ریال10:29:07
49,100 ریال10:25:12
49,030 ریال10:17:03
49,100 ریال10:09:03
49,030 ریال9:57:00
49,189 ریال9:53:05
49,194 ریال9:44:58
49,024 ریال9:41:06
49,023 ریال9:20:59
49,099 ریال8:52:56
49,193 ریال8:48:57
49,194 ریال8:44:54
49,014 ریال8:20:59
49,015 ریال8:16:55
49,031 ریال8:12:58
49,125 ریال7:52:53
49,013 ریال7:37:01
49,026 ریال7:33:01
49,013 ریال7:25:01
49,026 ریال7:21:09
49,078 ریال7:13:03
49,140 ریال7:05:04
49,078 ریال7:01:16
49,138 ریال6:57:03
49,150 ریال6:52:57
49,138 ریال6:37:00
49,091 ریال6:32:58
49,085 ریال6:28:58
49,138 ریال6:21:32
49,139 ریال6:17:14
49,140 ریال6:01:17
49,135 ریال5:49:03
49,168 ریال5:45:01
49,079 ریال5:40:59
49,150 ریال5:32:58
49,120 ریال5:28:58
49,199 ریال5:25:00
49,160 ریال5:20:58
49,200 ریال5:16:59
49,151 ریال5:13:00
49,122 ریال5:08:58
49,121 ریال5:01:14
49,122 ریال4:56:57
49,200 ریال4:52:58
49,131 ریال4:48:59
49,244 ریال4:44:57
49,130 ریال4:41:06
49,165 ریال4:37:01
49,129 ریال4:29:00
49,200 ریال4:21:02
49,245 ریال4:12:59
49,165 ریال3:57:03
49,200 ریال3:52:59
49,166 ریال3:48:57
49,165 ریال3:41:00
49,296 ریال3:36:59
49,297 ریال3:32:58
49,150 ریال3:28:57
49,248 ریال3:25:00
49,150 ریال3:20:59
49,230 ریال3:16:58
49,120 ریال3:13:00
49,248 ریال3:08:58
49,250 ریال3:04:58
49,151 ریال2:52:59
49,196 ریال2:48:57
49,195 ریال2:44:57
49,069 ریال2:41:01
49,068 ریال2:37:01
49,200 ریال2:32:59
49,199 ریال2:28:58
49,063 ریال2:24:58
49,150 ریال2:21:00
49,200 ریال2:17:03
49,052 ریال2:12:58
49,030 ریال2:08:54
49,200 ریال2:01:17
49,066 ریال1:56:58
49,189 ریال1:52:58
49,150 ریال1:48:59
49,183 ریال1:44:56
49,026 ریال1:41:01
49,020 ریال1:32:59
49,189 ریال1:29:00
49,165 ریال1:21:04
49,051 ریال1:17:00
49,007 ریال1:13:00
49,010 ریال1:08:58
49,192 ریال1:05:03
49,197 ریال1:01:13
49,001 ریال0:57:00
49,200 ریال0:53:00
49,130 ریال0:49:06
49,200 ریال0:45:00
49,103 ریال0:41:05
49,100 ریال0:36:59
49,190 ریال0:33:04
49,050 ریال0:25:00
49,110 ریال0:21:01
49,159 ریال0:17:07
49,050 ریال0:13:03
49,000 ریال0:08:59
49,050 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات