کالایاب
شاخص یاب

BTC/TRY koineks

  • نرخ فعلی:49347.99
  • بالاترین قیمت روز:49977
  • پایین ترین قیمت روز:48710
  • بیشترین مقدار نوسان روز:827
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.4%
  • نرخ بازگشایی بازار:49,750
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۲۱:۱۱
  • نرخ روز گذشته:49,449.99
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:102

نمودار کندل استیک BTC/TRY koineks در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/TRY koineks در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
49,347.99 ریال23:21:11
49,000 ریال22:41:14
49,300 ریال22:17:09
49,000 ریال21:41:14
49,020 ریال21:25:12
49,359 ریال21:09:06
49,050 ریال20:25:13
49,020 ریال20:01:30
49,298.99 ریال19:45:07
49,015 ریال19:37:10
49,010 ریال19:29:14
49,000 ریال19:01:35
48,800 ریال18:45:11
48,975 ریال17:57:11
48,750 ریال17:17:16
48,722 ریال16:49:15
48,720 ریال16:05:18
49,100 ریال15:53:14
49,340 ریال15:49:18
48,721 ریال15:45:16
48,718 ریال15:37:15
48,711.99 ریال15:21:17
48,750 ریال14:53:16
48,950 ریال14:45:17
48,870 ریال14:37:19
48,815 ریال14:25:42
48,805 ریال14:17:22
48,802 ریال14:13:24
48,801 ریال14:09:21
48,831 ریال13:41:42
48,830.99 ریال13:21:56
48,831 ریال13:17:37
48,730 ریال13:13:51
48,710 ریال13:09:53
48,900 ریال13:03:19
49,111 ریال11:09:19
49,150 ریال11:05:31
49,977 ریال6:24:59
49,850.99 ریال5:56:59
49,250 ریال5:36:59
49,190.01 ریال5:25:00
49,190 ریال4:52:59
49,800 ریال4:44:57
49,180 ریال4:25:01
49,800 ریال4:16:59
49,180 ریال3:57:03
49,175 ریال3:20:59
49,160 ریال2:28:58
49,649 ریال2:01:17
49,111.01 ریال1:32:59
49,200 ریال1:29:00
49,710 ریال0:28:58
49,700 ریال0:25:00
49,111 ریال0:08:59
49,750 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات