کالایاب
شاخص یاب

BTC/TRY bithesap

  • نرخ فعلی:47497
  • بالاترین قیمت روز:49999
  • پایین ترین قیمت روز:46023
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2,148
  • درصد بیشترین نوسان روز:5.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:47,677
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۹:۰۸
  • نرخ روز گذشته:47,521
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:24

نمودار کندل استیک BTC/TRY bithesap در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/TRY bithesap در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
47,497 ریال19:09:08
47,587 ریال19:05:12
47,706 ریال19:01:37
47,682 ریال18:57:10
46,024 ریال18:53:11
46,089 ریال18:49:15
48,021 ریال18:45:17
47,847 ریال18:41:19
47,811 ریال18:37:17
46,034 ریال18:33:12
47,766 ریال18:29:11
47,672 ریال18:25:18
47,760 ریال18:21:19
46,023 ریال18:17:17
47,627 ریال18:13:19
47,584 ریال18:09:14
47,570 ریال18:05:20
47,633 ریال18:01:33
47,627 ریال17:57:16
47,495 ریال17:53:14
47,510 ریال17:49:18
47,366 ریال17:45:10
47,229 ریال17:41:20
47,530 ریال17:37:14
47,850 ریال17:33:19
47,677 ریال17:29:14
48,023 ریال17:25:21
48,198 ریال17:21:21
48,353 ریال17:17:20
48,473 ریال17:13:21
48,433 ریال17:09:15
48,390 ریال17:05:18
48,415 ریال17:01:54
48,584 ریال16:57:21
48,562 ریال16:53:28
48,528 ریال16:49:34
48,682 ریال16:45:38
48,760 ریال16:41:48
48,802 ریال16:37:43
48,582 ریال16:33:41
48,389 ریال16:29:28
48,688 ریال16:25:38
48,709 ریال16:21:32
48,641 ریال16:17:30
48,734 ریال16:13:25
48,685 ریال16:09:20
48,743 ریال16:05:26
48,727 ریال16:02:03
48,656 ریال15:57:26
48,663 ریال15:53:32
48,841 ریال15:49:37
48,804 ریال15:45:40
48,818 ریال15:41:48
48,998 ریال15:29:36
48,992 ریال15:25:42
48,899 ریال15:21:44
47,400 ریال15:02:11
49,077 ریال14:53:41
49,078 ریال14:49:41
49,137 ریال14:45:44
48,975 ریال14:41:56
48,867 ریال14:37:49
48,903 ریال14:33:59
48,953 ریال14:30:08
49,022 ریال14:25:51
48,833 ریال14:22:10
48,933 ریال14:17:54
48,936 ریال14:13:53
48,715 ریال14:09:52
48,714 ریال14:06:05
48,786 ریال14:02:15
48,619 ریال13:57:52
48,528 ریال13:53:33
48,636 ریال13:49:23
48,712 ریال13:45:14
48,741 ریال13:42:06
48,872 ریال13:37:32
49,113 ریال13:33:52
48,845 ریال13:29:41
48,351 ریال13:25:37
48,686 ریال13:21:59
48,838 ریال13:17:58
48,831 ریال13:13:57
48,669 ریال13:10:00
48,658 ریال13:06:23
48,915 ریال13:02:41
48,928 ریال12:58:00
48,903 ریال12:53:53
48,871 ریال12:49:50
48,758 ریال12:46:05
48,717 ریال12:42:12
48,709 ریال12:37:55
48,897 ریال12:34:11
48,756 ریال12:30:00
48,919 ریال12:21:59
49,170 ریال12:17:56
49,199 ریال12:09:39
49,137 ریال12:05:42
49,233 ریال12:02:12
49,398 ریال11:57:30
49,396 ریال11:53:34
49,136 ریال11:49:34
48,820 ریال11:45:42
49,092 ریال11:41:50
49,102 ریال11:37:45
49,035 ریال11:33:49
48,883 ریال11:29:44
48,922 ریال11:25:44
47,503 ریال11:21:45
47,537 ریال11:17:41
47,545 ریال11:13:45
49,325 ریال11:09:37
49,391 ریال11:05:31
47,597 ریال11:01:57
47,664 ریال10:57:18
47,675 ریال10:53:17
47,669 ریال10:49:15
47,613 ریال10:45:10
47,610 ریال10:41:20
47,670 ریال10:37:10
49,712 ریال10:33:11
49,750 ریال10:29:06
49,550 ریال10:25:08
49,495 ریال10:21:09
47,403 ریال10:17:08
47,504 ریال10:13:09
49,606 ریال10:09:02
49,668 ریال10:05:08
49,544 ریال10:01:34
49,556 ریال9:57:03
47,592 ریال9:53:05
49,478 ریال9:49:04
49,458 ریال9:45:03
47,669 ریال9:41:06
47,678 ریال9:37:03
47,700 ریال9:32:59
47,853 ریال9:29:05
49,862 ریال9:25:07
47,910 ریال9:21:06
48,034 ریال9:17:00
49,997 ریال9:13:01
49,922 ریال9:08:58
47,866 ریال9:05:01
47,995 ریال9:01:20
49,810 ریال8:56:58
47,869 ریال8:53:01
48,054 ریال8:49:00
48,207 ریال8:44:55
48,236 ریال8:41:00
47,958 ریال8:37:00
49,997 ریال8:32:57
49,896 ریال8:28:59
49,977 ریال8:24:59
48,082 ریال8:20:58
49,819 ریال8:16:58
49,999 ریال8:12:57
49,505 ریال8:08:57
49,453 ریال8:04:51
49,410 ریال8:01:16
49,480 ریال7:56:54
47,471 ریال7:52:55
49,406 ریال7:48:55
49,365 ریال7:40:57
49,274 ریال7:36:55
49,141 ریال7:32:56
49,239 ریال7:20:54
49,141 ریال7:16:51
49,074 ریال7:12:55
49,042 ریال7:08:51
49,068 ریال7:04:51
49,084 ریال7:01:07
49,356 ریال6:52:50
49,352 ریال6:48:55
49,200 ریال6:44:52
49,202 ریال6:40:52
49,305 ریال6:36:53
47,402 ریال6:33:49
49,394 ریال6:29:51
49,344 ریال6:25:55
49,249 ریال6:20:57
49,295 ریال6:17:10
47,401 ریال6:12:55
49,435 ریال6:08:53
47,401 ریال6:04:53
47,414 ریال6:01:06
49,240 ریال5:56:52
49,149 ریال5:52:52
49,454 ریال5:48:52
49,282 ریال5:44:53
49,020 ریال5:40:57
48,988 ریال5:36:55
49,157 ریال5:32:54
49,200 ریال5:28:54
49,206 ریال5:24:54
49,099 ریال5:20:55
48,985 ریال5:16:52
47,404 ریال5:12:52
47,814 ریال5:08:51
49,894 ریال5:04:53
47,746 ریال5:01:07
47,984 ریال4:56:50
48,141 ریال4:52:52
48,133 ریال4:48:53
48,132 ریال4:44:52
49,975 ریال4:40:54
47,886 ریال4:36:52
48,635 ریال4:32:51
48,722 ریال4:28:52
48,904 ریال4:24:55
48,955 ریال4:20:55
48,638 ریال4:16:52
48,783 ریال4:12:53
48,831 ریال4:08:53
48,910 ریال4:04:52
49,222 ریال4:01:07
48,997 ریال3:56:52
48,933 ریال3:52:52
49,082 ریال3:48:54
49,234 ریال3:44:53
49,000 ریال3:40:54
48,944 ریال3:36:56
48,894 ریال3:32:52
48,874 ریال3:28:53
48,645 ریال3:24:51
48,714 ریال3:20:55
48,577 ریال3:16:51
48,519 ریال3:12:53
48,012 ریال3:04:54
47,931 ریال3:01:07
47,814 ریال2:56:53
47,845 ریال2:52:54
47,748 ریال2:48:53
47,892 ریال2:44:53
47,723 ریال2:40:57
47,757 ریال2:36:56
47,867 ریال2:32:54
47,941 ریال2:24:53
47,891 ریال2:20:57
47,851 ریال2:16:56
47,744 ریال2:12:58
47,736 ریال2:08:55
47,767 ریال2:04:55
47,838 ریال2:01:16
47,793 ریال1:56:53
47,719 ریال1:52:54
47,688 ریال1:40:57
47,657 ریال1:36:54
47,445 ریال1:32:52
47,608 ریال1:28:55
47,457 ریال1:24:54
47,494 ریال1:20:57
47,579 ریال1:16:52
49,454 ریال1:12:57
49,423 ریال1:08:59
49,425 ریال1:04:53
47,414 ریال1:01:13
49,332 ریال0:56:52
47,405 ریال0:52:53
49,339 ریال0:48:54
49,283 ریال0:44:52
49,270 ریال0:40:56
49,337 ریال0:36:54
47,403 ریال0:32:52
47,455 ریال0:28:54
49,423 ریال0:24:58
49,466 ریال0:20:59
47,401 ریال0:16:56
47,533 ریال0:12:56
47,686 ریال0:08:54
47,677 ریال0:04:53
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات