کالایاب
شاخص یاب

BTC/TRY bithesap

  • نرخ فعلی:61095
  • بالاترین قیمت روز:61095
  • پایین ترین قیمت روز:56765
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,955
  • درصد بیشترین نوسان روز:7.52%
  • نرخ بازگشایی بازار:57,045
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۸:۵۵
  • نرخ روز گذشته:56,915
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4,180

نمودار کندل استیک BTC/TRY bithesap در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/TRY bithesap در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
61,095 ریال16:28:55
59,578 ریال16:25:02
59,553 ریال16:21:00
59,357 ریال16:16:56
60,920 ریال16:12:56
59,156 ریال16:08:58
59,184 ریال16:04:57
59,126 ریال16:01:13
60,773 ریال15:56:54
59,113 ریال15:52:57
59,163 ریال15:48:54
59,188 ریال15:45:00
59,139 ریال15:41:00
59,150 ریال15:37:01
59,098 ریال15:32:57
59,145 ریال15:28:56
59,103 ریال15:24:58
59,057 ریال15:20:59
60,632 ریال15:16:54
60,626 ریال15:12:59
59,058 ریال15:08:57
59,074 ریال15:04:58
59,045 ریال15:01:18
59,006 ریال14:56:58
60,628 ریال14:52:58
60,649 ریال14:49:00
60,680 ریال14:44:57
60,632 ریال14:41:05
60,552 ریال14:36:59
60,553 ریال14:33:01
60,554 ریال14:28:56
59,001 ریال14:25:02
60,630 ریال14:21:11
60,662 ریال14:17:00
60,651 ریال14:13:07
60,659 ریال14:09:07
60,666 ریال14:04:55
59,079 ریال14:01:20
59,104 ریال13:57:02
59,153 ریال13:53:04
59,097 ریال13:49:04
59,111 ریال13:45:00
59,083 ریال13:41:02
59,077 ریال13:37:03
60,701 ریال13:33:00
60,676 ریال13:28:58
60,650 ریال13:25:00
58,989 ریال13:21:02
60,588 ریال13:17:04
60,664 ریال13:13:04
59,024 ریال13:08:58
60,761 ریال13:04:59
60,706 ریال13:01:23
60,708 ریال12:57:00
60,644 ریال12:53:00
60,672 ریال12:49:09
60,727 ریال12:44:59
60,745 ریال12:41:09
60,724 ریال12:37:01
59,219 ریال12:33:07
60,627 ریال12:28:58
60,762 ریال12:25:09
60,678 ریال12:21:01
60,636 ریال12:16:58
59,126 ریال12:13:05
60,709 ریال12:08:58
60,486 ریال12:04:56
60,603 ریال11:56:53
60,631 ریال11:52:53
58,966 ریال11:48:54
58,485 ریال11:44:55
58,447 ریال11:40:58
58,243 ریال11:36:58
57,360 ریال11:28:51
57,323 ریال11:24:55
57,319 ریال11:20:55
57,330 ریال11:16:52
57,364 ریال11:12:57
57,258 ریال11:08:51
57,204 ریال11:04:51
58,771 ریال11:01:08
57,283 ریال10:56:55
57,171 ریال10:52:55
58,716 ریال10:48:54
57,060 ریال10:44:51
58,716 ریال10:40:57
58,653 ریال10:36:56
58,525 ریال10:32:53
57,026 ریال10:28:52
58,704 ریال10:24:54
58,696 ریال10:20:55
58,691 ریال10:16:52
57,090 ریال10:12:53
57,144 ریال10:08:49
57,131 ریال10:04:51
58,793 ریال10:01:04
58,799 ریال9:56:55
58,680 ریال9:52:52
58,717 ریال9:44:50
58,771 ریال9:40:52
57,149 ریال9:36:53
58,788 ریال9:32:51
58,861 ریال9:28:51
57,253 ریال9:24:51
57,257 ریال9:20:52
57,232 ریال9:16:51
58,875 ریال9:12:53
58,866 ریال9:08:52
58,804 ریال9:04:50
58,875 ریال8:56:51
58,856 ریال8:52:55
58,876 ریال8:48:51
57,296 ریال8:40:54
57,304 ریال8:36:52
57,313 ریال8:32:50
57,292 ریال8:28:49
57,231 ریال8:24:50
58,870 ریال8:20:51
57,245 ریال8:16:51
57,270 ریال8:12:50
57,293 ریال8:08:49
57,268 ریال8:04:50
57,253 ریال8:01:00
57,213 ریال7:56:49
58,839 ریال7:52:47
57,278 ریال7:44:51
57,316 ریال7:28:47
57,319 ریال7:24:50
57,372 ریال7:16:49
57,392 ریال7:12:49
57,422 ریال7:08:52
57,297 ریال7:04:47
57,257 ریال7:00:59
57,275 ریال6:56:51
57,214 ریال6:52:49
57,258 ریال6:48:49
57,206 ریال6:44:49
57,207 ریال6:40:53
57,116 ریال6:36:52
57,014 ریال6:32:47
57,029 ریال6:28:48
57,043 ریال6:24:49
57,130 ریال6:20:51
57,118 ریال6:16:50
57,064 ریال6:12:50
57,018 ریال6:08:50
58,599 ریال6:04:51
58,615 ریال6:01:05
56,846 ریال5:56:52
56,765 ریال5:52:49
58,564 ریال5:48:54
56,884 ریال5:44:50
56,872 ریال5:40:56
58,615 ریال5:36:58
56,912 ریال5:32:54
56,856 ریال5:28:47
56,898 ریال5:24:50
56,849 ریال5:20:51
56,771 ریال5:16:54
56,769 ریال5:12:52
58,480 ریال5:08:47
58,405 ریال5:04:49
58,385 ریال5:01:00
58,339 ریال4:56:47
58,448 ریال4:52:47
56,793 ریال4:48:45
56,835 ریال4:44:48
58,552 ریال4:40:54
58,549 ریال4:36:51
58,623 ریال4:32:52
58,593 ریال4:28:49
58,608 ریال4:24:49
56,916 ریال4:20:50
58,509 ریال4:16:48
58,665 ریال4:12:50
57,029 ریال4:08:47
58,770 ریال4:04:49
56,960 ریال4:00:58
58,703 ریال3:56:48
57,035 ریال3:52:47
58,817 ریال3:48:47
58,809 ریال3:44:46
56,921 ریال3:40:51
58,654 ریال3:36:47
56,940 ریال3:32:47
58,775 ریال3:28:47
58,672 ریال3:24:44
58,665 ریال3:20:49
58,628 ریال3:16:47
58,642 ریال3:12:44
57,083 ریال3:08:45
58,693 ریال3:04:48
58,875 ریال2:56:47
58,844 ریال2:52:47
57,247 ریال2:44:46
58,838 ریال2:40:49
57,407 ریال2:36:55
57,139 ریال2:28:46
57,131 ریال2:24:46
57,116 ریال2:20:48
57,151 ریال2:16:47
57,096 ریال2:08:48
58,833 ریال2:04:47
58,767 ریال2:01:08
58,814 ریال1:56:48
58,830 ریال1:52:48
58,812 ریال1:48:47
57,048 ریال1:44:46
57,101 ریال1:40:51
58,871 ریال1:36:48
56,976 ریال1:32:43
56,902 ریال1:28:51
56,869 ریال1:20:50
56,853 ریال1:16:48
56,920 ریال1:12:48
56,898 ریال1:08:49
56,814 ریال1:04:48
56,824 ریال1:00:57
58,779 ریال0:56:53
58,748 ریال0:52:51
58,710 ریال0:48:52
58,764 ریال0:44:53
58,775 ریال0:40:50
58,803 ریال0:36:51
58,846 ریال0:32:51
58,870 ریال0:28:50
57,031 ریال0:08:50
57,045 ریال0:04:49
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات