کالایاب
شاخص یاب

BTC/THB satang-pro

  • نرخ فعلی:248981
  • بالاترین قیمت روز:260000
  • پایین ترین قیمت روز:248981
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7,030
  • درصد بیشترین نوسان روز:4.43%
  • نرخ بازگشایی بازار:251,754
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۵:۰۹
  • نرخ روز گذشته:251,245
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.91%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2,264

نمودار کندل استیک BTC/THB satang-pro در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/THB satang-pro در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
248,981 ریال20:05:09
249,232 ریال19:37:06
249,237 ریال19:05:13
249,235 ریال18:37:17
248,981 ریال18:05:21
249,813 ریال17:37:14
249,820 ریال17:05:19
249,829 ریال16:37:43
249,827 ریال16:05:27
249,821 ریال15:37:42
249,829 ریال15:05:39
249,821 ریال14:37:50
249,827 ریال13:37:34
249,828 ریال13:06:25
249,825 ریال12:37:56
249,823 ریال12:05:43
249,828 ریال11:37:46
249,773 ریال11:05:32
251,248 ریال10:37:11
251,315 ریال10:05:08
251,258 ریال9:37:03
252,592 ریال9:05:02
253,575 ریال8:37:00
250,166 ریال8:04:51
249,821 ریال7:36:56
249,824 ریال7:04:51
250,334 ریال6:36:53
250,453 ریال6:04:53
249,802 ریال5:36:55
251,644 ریال5:04:53
256,084 ریال4:36:53
260,000 ریال3:36:56
252,970 ریال3:04:54
253,781 ریال2:36:56
253,582 ریال2:04:56
252,475 ریال1:36:54
250,706 ریال1:04:53
250,684 ریال0:36:54
251,754 ریال0:04:54
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات