کالایاب
شاخص یاب

BTC/THB bxthailand

  • نرخ فعلی:273002
  • بالاترین قیمت روز:277699
  • پایین ترین قیمت روز:255000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4,827
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.31%
  • نرخ بازگشایی بازار:255,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۱:۱۵
  • نرخ روز گذشته:253,900
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:19,102

نمودار کندل استیک BTC/THB bxthailand در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/THB bxthailand در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
273,002 ریال10:41:15
273,000 ریال10:37:11
273,003 ریال10:33:09
273,127 ریال10:29:10
273,100 ریال10:25:12
273,000 ریال10:17:08
273,127 ریال10:13:15
273,410 ریال10:01:30
273,400 ریال9:57:08
272,999 ریال9:53:16
273,000 ریال9:49:10
272,999 ریال9:45:08
272,700 ریال9:41:12
272,999 ریال9:37:05
272,635 ریال9:33:05
272,500 ریال9:29:05
272,999 ریال9:25:07
272,004 ریال9:21:06
271,052 ریال9:17:04
272,000 ریال9:13:05
271,100 ریال9:09:01
272,000 ریال9:05:00
272,636 ریال9:01:18
273,001 ریال8:57:00
274,000 ریال8:53:03
274,299 ریال8:49:03
274,090 ریال8:45:01
274,300 ریال8:37:04
274,211 ریال8:33:01
274,100 ریال8:29:01
274,271 ریال8:25:05
274,499 ریال8:21:04
274,298 ریال8:13:03
274,000 ریال8:09:01
272,664 ریال8:05:00
272,500 ریال8:01:17
272,002 ریال7:57:03
270,816 ریال7:53:01
270,680 ریال7:49:03
270,636 ریال7:41:07
270,700 ریال7:37:01
271,000 ریال7:33:01
270,802 ریال7:29:02
271,000 ریال7:25:01
271,080 ریال7:21:05
270,235 ریال7:17:00
272,000 ریال7:13:01
272,977 ریال7:08:59
273,394 ریال7:04:59
273,532 ریال7:01:16
275,000 ریال6:57:02
274,955 ریال6:52:58
274,499 ریال6:48:59
274,955 ریال6:44:59
275,000 ریال6:41:07
275,450 ریال6:37:00
275,010 ریال6:32:59
274,956 ریال6:29:02
274,700 ریال6:25:00
274,600 ریال6:21:05
274,700 ریال6:17:10
275,010 ریال6:13:14
275,003 ریال6:09:16
277,004 ریال6:01:32
277,020 ریال5:53:09
277,002 ریال5:49:07
277,699 ریال5:44:59
277,002 ریال5:41:08
277,300 ریال5:33:00
276,600 ریال5:25:07
277,000 ریال5:17:05
274,999 ریال5:13:05
275,000 ریال5:08:59
274,981 ریال5:05:00
274,999 ریال5:01:16
274,499 ریال4:57:01
274,000 ریال4:53:00
273,500 ریال4:45:01
272,161 ریال4:41:09
272,005 ریال4:37:05
273,500 ریال4:33:00
273,268 ریال4:29:01
273,261 ریال4:21:04
272,990 ریال4:17:02
272,000 ریال4:13:04
271,100 ریال4:09:00
270,900 ریال4:05:01
270,000 ریال4:01:19
268,999 ریال3:49:08
269,134 ریال3:44:59
269,092 ریال3:41:08
268,999 ریال3:33:00
269,000 ریال3:25:08
269,092 ریال3:09:00
270,111 ریال3:05:01
270,600 ریال3:01:20
270,001 ریال2:57:03
270,000 ریال2:53:01
269,999 ریال2:49:06
268,889 ریال2:44:59
268,801 ریال2:41:10
268,987 ریال2:37:04
268,800 ریال2:33:02
267,900 ریال2:29:01
268,889 ریال2:25:05
267,889 ریال2:21:06
267,900 ریال2:17:01
267,889 ریال2:01:22
268,999 ریال1:57:01
269,000 ریال1:53:01
269,001 ریال1:49:05
269,000 ریال1:45:00
268,899 ریال1:41:07
269,000 ریال1:37:07
267,888 ریال1:33:03
267,889 ریال1:29:03
268,800 ریال1:25:05
268,500 ریال1:21:07
268,899 ریال1:17:08
267,000 ریال1:13:05
269,001 ریال1:09:03
269,400 ریال1:05:09
269,001 ریال1:01:22
268,112 ریال0:57:04
268,500 ریال0:53:03
267,500 ریال0:49:03
266,666 ریال0:45:00
266,828 ریال0:41:09
262,001 ریال0:37:05
259,999 ریال0:33:04
260,000 ریال0:25:06
259,800 ریال0:21:08
258,000 ریال0:17:01
257,006 ریال0:13:04
256,500 ریال0:08:59
255,000 ریال0:05:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات