کالایاب
شاخص یاب

BTC/SEK synthetic

  • نرخ فعلی:100597
  • بالاترین قیمت روز:99984
  • پایین ترین قیمت روز:100008
  • بیشترین مقدار نوسان روز:837
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.21%
  • نرخ بازگشایی بازار:100,771
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۶:۵۵
  • نرخ روز گذشته:100,714
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:117

نمودار کندل استیک BTC/SEK synthetic در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/SEK synthetic در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
100,597 ریال14:56:55
100,516 ریال14:52:57
100,599 ریال14:48:58
100,680 ریال14:44:57
100,600 ریال14:40:59
100,437 ریال14:36:57
100,493 ریال14:32:58
100,886 ریال14:28:56
100,826 ریال14:25:05
100,836 ریال14:20:58
100,806 ریال14:16:59
100,695 ریال14:13:00
100,493 ریال14:08:57
100,497 ریال14:04:59
100,800 ریال14:01:22
100,474 ریال13:56:57
100,364 ریال13:52:59
100,267 ریال13:48:59
100,243 ریال13:44:58
100,147 ریال13:41:00
100,342 ریال13:36:59
100,404 ریال13:33:01
100,453 ریال13:28:57
100,165 ریال13:24:59
100,105 ریال13:21:03
100,406 ریال13:16:57
100,726 ریال13:13:00
100,935 ریال13:08:56
100,693 ریال13:04:55
100,585 ریال13:01:22
100,110 ریال12:56:55
100,066 ریال12:52:57
99,921 ریال12:48:58
100,145 ریال12:45:01
100,242 ریال12:40:57
100,112 ریال12:37:02
100,032 ریال12:32:59
100,150 ریال12:28:56
100,050 ریال12:25:01
100,062 ریال12:20:58
99,889 ریال12:16:56
99,867 ریال12:12:59
99,848 ریال12:08:57
99,920 ریال12:04:58
99,849 ریال12:01:40
100,046 ریال11:56:59
100,036 ریال11:52:59
100,073 ریال11:48:59
100,179 ریال11:44:57
100,062 ریال11:41:12
100,102 ریال11:37:00
99,916 ریال11:32:59
99,953 ریال11:28:56
100,202 ریال11:21:06
100,181 ریال11:17:06
100,137 ریال11:12:58
100,099 ریال11:08:57
100,102 ریال11:04:57
100,010 ریال11:01:27
99,984 ریال10:56:53
100,142 ریال10:52:55
100,114 ریال10:48:58
99,966 ریال10:44:57
99,922 ریال10:41:00
100,122 ریال10:37:09
100,336 ریال10:33:05
100,087 ریال10:28:56
100,119 ریال10:24:54
100,229 ریال10:20:57
100,038 ریال10:16:58
99,724 ریال10:13:00
99,733 ریال10:08:54
99,518 ریال10:04:57
99,607 ریال10:01:11
99,562 ریال9:56:55
99,666 ریال9:52:52
99,676 ریال9:48:58
99,608 ریال9:44:53
99,659 ریال9:40:59
99,809 ریال9:36:54
100,154 ریال9:32:55
99,929 ریال9:29:15
99,666 ریال9:24:54
99,779 ریال9:20:54
99,897 ریال9:17:28
99,843 ریال9:12:51
99,822 ریال9:08:51
99,809 ریال9:04:52
99,664 ریال9:01:14
99,382 ریال8:56:52
99,554 ریال8:52:51
99,513 ریال8:48:55
99,620 ریال8:44:50
99,592 ریال8:41:01
99,670 ریال8:36:52
99,179 ریال8:32:53
99,438 ریال8:28:51
99,684 ریال8:24:52
99,825 ریال8:20:55
99,606 ریال8:16:51
99,716 ریال8:12:51
99,887 ریال8:08:52
99,853 ریال8:04:49
100,159 ریال8:01:20
100,059 ریال7:56:49
100,065 ریال7:52:52
100,041 ریال7:48:48
99,935 ریال7:44:49
100,156 ریال7:40:53
100,008 ریال7:36:50
100,014 ریال7:32:49
99,645 ریال7:28:50
99,695 ریال7:24:50
99,716 ریال7:20:51
99,837 ریال7:16:49
99,719 ریال7:12:53
99,960 ریال7:08:48
99,882 ریال7:04:47
100,105 ریال7:01:11
99,866 ریال6:56:49
100,273 ریال6:52:48
100,318 ریال6:48:49
100,532 ریال6:44:47
100,225 ریال6:40:52
100,044 ریال6:36:49
100,021 ریال6:32:52
100,012 ریال6:28:47
100,024 ریال6:24:47
99,671 ریال6:21:05
99,642 ریال6:16:51
99,517 ریال6:12:50
99,614 ریال6:08:53
99,747 ریال6:04:49
99,861 ریال6:01:04
99,936 ریال5:56:50
99,948 ریال5:52:52
99,604 ریال5:48:54
99,378 ریال5:44:50
99,277 ریال5:40:54
98,788 ریال5:36:54
98,847 ریال5:32:50
99,078 ریال5:28:48
99,164 ریال5:24:55
98,925 ریال5:20:52
98,823 ریال5:16:51
98,900 ریال5:12:52
99,025 ریال5:08:46
99,203 ریال5:04:47
99,332 ریال5:01:00
99,186 ریال4:56:49
99,195 ریال4:52:48
99,315 ریال4:48:54
99,261 ریال4:44:47
99,514 ریال4:40:49
99,423 ریال4:36:49
100,054 ریال4:32:51
100,010 ریال4:28:47
99,741 ریال4:24:48
99,534 ریال4:20:50
99,914 ریال4:16:48
100,065 ریال4:12:49
100,230 ریال4:08:50
100,210 ریال4:04:49
100,134 ریال4:01:00
100,253 ریال3:56:53
100,268 ریال3:52:47
100,254 ریال3:48:55
100,217 ریال3:44:51
100,496 ریال3:40:47
100,667 ریال3:36:53
100,606 ریال3:32:49
100,502 ریال3:28:46
100,808 ریال3:24:49
99,971 ریال3:20:49
99,625 ریال3:16:50
99,280 ریال3:12:49
99,263 ریال3:08:50
99,424 ریال3:04:53
100,058 ریال3:01:00
99,954 ریال2:56:49
100,394 ریال2:52:49
100,870 ریال2:48:51
100,856 ریال2:44:53
100,852 ریال2:40:50
101,051 ریال2:36:53
101,003 ریال2:32:47
100,710 ریال2:28:47
100,613 ریال2:24:48
100,588 ریال2:20:50
100,712 ریال2:16:44
100,732 ریال2:12:56
100,655 ریال2:08:48
100,407 ریال2:04:48
100,674 ریال2:01:06
100,682 ریال1:56:49
100,570 ریال1:52:51
100,509 ریال1:48:49
100,471 ریال1:44:50
100,535 ریال1:40:56
100,287 ریال1:36:50
100,227 ریال1:32:52
100,334 ریال1:28:48
100,578 ریال1:24:49
100,506 ریال1:20:51
100,428 ریال1:16:49
100,446 ریال1:12:51
100,470 ریال1:08:48
100,082 ریال1:04:51
100,185 ریال1:00:58
100,524 ریال0:56:50
100,566 ریال0:52:50
100,912 ریال0:48:51
101,120 ریال0:44:53
101,312 ریال0:40:51
101,370 ریال0:36:49
101,396 ریال0:32:49
101,009 ریال0:28:45
101,044 ریال0:24:54
101,021 ریال0:20:53
100,870 ریال0:16:49
100,761 ریال0:12:53
100,888 ریال0:08:50
100,771 ریال0:04:51
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات