کالایاب
شاخص یاب

BTC/SAR synthetic

  • نرخ فعلی:30093.2
  • بالاترین قیمت روز:30257
  • پایین ترین قیمت روز:29631.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:154.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:30,006.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۳۳:۰۹
  • نرخ روز گذشته:30,026
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:67.2

نمودار کندل استیک BTC/SAR synthetic در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/SAR synthetic در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
30,093.2 ریال23:33:09
30,055.7 ریال23:29:08
30,010.5 ریال23:25:08
30,019.5 ریال23:21:11
30,045.5 ریال23:17:07
30,059.4 ریال23:13:11
30,053.4 ریال23:09:04
30,062.2 ریال23:05:06
30,050 ریال23:01:25
30,043.7 ریال22:57:04
30,008 ریال22:49:09
30,005.4 ریال22:45:07
30,006.2 ریال22:41:14
29,984 ریال22:37:11
29,978.4 ریال22:33:11
29,975.8 ریال22:29:04
30,037.3 ریال22:21:08
30,039.5 ریال22:09:06
30,045.5 ریال22:05:12
30,025.7 ریال22:01:30
30,035.6 ریال21:57:07
30,029.4 ریال21:53:07
29,999.8 ریال21:49:10
29,958.2 ریال21:45:08
29,965.3 ریال21:41:14
29,999.6 ریال21:37:14
30,015 ریال21:33:10
29,997.5 ریال21:29:09
29,958.2 ریال21:17:07
29,959.7 ریال21:05:14
29,960 ریال21:01:32
29,967.2 ریال20:57:06
29,981 ریال20:53:08
29,989.5 ریال20:49:11
29,987.2 ریال20:45:07
29,968.5 ریال20:41:14
29,989.7 ریال20:37:10
30,076.7 ریال20:33:06
30,027.2 ریال20:29:08
30,056 ریال20:25:13
30,069.3 ریال20:21:12
30,031.3 ریال20:17:06
29,996.4 ریال20:13:08
29,981 ریال20:09:07
29,982.2 ریال20:05:14
29,992.8 ریال20:01:30
29,984.4 ریال19:53:07
29,961.9 ریال19:49:11
29,981 ریال19:45:07
29,962.3 ریال19:41:12
29,969.8 ریال19:37:10
30,023 ریال19:33:13
30,018.2 ریال19:29:14
29,995.1 ریال19:25:15
29,992.8 ریال19:21:13
30,018.2 ریال19:17:12
29,984.6 ریال19:13:11
29,969.6 ریال19:09:08
29,969 ریال19:05:12
29,973.5 ریال19:01:36
29,964.7 ریال18:57:07
29,958.5 ریال18:53:13
29,959.3 ریال18:49:15
29,962.3 ریال18:45:11
29,969.4 ریال18:41:15
29,958.2 ریال18:37:11
29,964.9 ریال18:33:05
29,961.9 ریال18:29:12
29,925.4 ریال18:25:18
29,900.2 ریال18:21:19
29,817.2 ریال18:17:15
29,792.8 ریال18:13:10
29,774 ریال18:09:10
29,815.7 ریال18:05:16
29,800.7 ریال18:01:38
29,781.9 ریال17:53:12
29,781.2 ریال17:49:17
29,707.3 ریال17:45:11
29,710.3 ریال17:41:24
29,777.8 ریال17:37:17
29,785.3 ریال17:33:07
29,823.9 ریال17:29:14
29,795.4 ریال17:25:16
29,811.9 ریال17:21:16
29,826.5 ریال17:17:16
29,792.8 ریال17:13:16
29,792.4 ریال17:05:22
29,802.2 ریال17:01:43
29,790.7 ریال16:57:10
29,741 ریال16:53:12
29,745.5 ریال16:49:15
29,724.7 ریال16:45:21
29,670.9 ریال16:41:20
29,631.2 ریال16:37:12
29,691.9 ریال16:33:13
29,706.9 ریال16:29:13
29,684.4 ریال16:25:17
29,703.5 ریال16:21:20
29,710.7 ریال16:17:13
29,639.4 ریال16:13:16
29,667.5 ریال16:09:13
29,679.5 ریال16:05:18
29,759 ریال16:01:36
29,751.9 ریال15:57:19
29,797.3 ریال15:49:18
29,835.5 ریال15:45:16
29,849 ریال15:41:25
29,879.4 ریال15:33:17
29,871.9 ریال15:29:16
29,856.9 ریال15:25:19
29,849.4 ریال15:17:16
29,838.2 ریال15:13:18
29,812.3 ریال15:09:16
29,811.5 ریال15:05:19
29,813 ریال15:01:40
29,849.4 ریال14:49:23
29,847.9 ریال14:45:17
29,891 ریال14:41:25
29,774.4 ریال14:37:20
29,928.5 ریال14:33:32
29,955.5 ریال14:29:24
29,940.2 ریال14:25:42
29,955.5 ریال14:21:35
29,984 ریال14:13:25
29,999.8 ریال14:01:44
30,003.2 ریال13:57:20
30,024.9 ریال13:53:28
30,035 ریال13:49:29
30,037.8 ریال13:45:29
30,014.4 ریال13:41:43
30,048.2 ریال13:37:41
30,020 ریال13:33:45
30,012.3 ریال13:29:25
30,009.9 ریال13:25:34
30,009.5 ریال13:21:56
29,976.9 ریال13:17:37
29,955.2 ریال13:13:51
29,966.8 ریال13:09:53
29,999.8 ریال13:06:26
30,006.3 ریال13:03:19
30,029.8 ریال12:53:42
30,038.6 ریال12:49:50
30,011 ریال12:45:48
30,007.7 ریال12:41:52
29,990.4 ریال12:37:46
29,988.5 ریال12:33:53
29,981.4 ریال12:29:48
29,981 ریال12:25:46
30,036.9 ریال12:21:48
30,041 ریال12:17:40
30,048.2 ریال12:13:45
30,063.9 ریال12:09:54
30,027.9 ریال12:06:00
29,922.9 ریال12:02:29
29,925.2 ریال11:57:31
29,927.2 ریال11:53:33
29,940.9 ریال11:49:26
29,894.8 ریال11:45:26
29,907.2 ریال11:41:32
29,945.4 ریال11:37:25
29,954 ریال11:33:35
29,949.2 ریال11:29:21
29,948.4 ریال11:25:24
29,866.7 ریال11:21:28
29,849.8 ریال11:17:25
29,892.5 ریال11:13:24
29,858.4 ریال11:09:19
29,969 ریال11:05:31
29,972.4 ریال11:01:52
29,973.2 ریال10:57:12
29,964 ریال10:53:12
29,976.9 ریال10:49:17
29,957 ریال10:45:08
29,949.5 ریال10:41:13
29,984 ریال10:37:11
29,951.4 ریال10:33:18
29,906.8 ریال10:29:07
29,921.4 ریال10:25:12
29,915 ریال10:21:09
29,967.5 ریال10:17:04
29,958.5 ریال10:13:08
29,943.9 ریال10:09:03
29,947.3 ریال10:05:04
29,999.8 ریال10:01:25
30,037.3 ریال9:53:05
30,049.3 ریال9:49:01
30,047.8 ریال9:44:58
30,039.2 ریال9:41:06
30,041.8 ریال9:37:03
30,023 ریال9:33:00
30,056 ریال9:29:00
30,061.3 ریال9:20:59
30,060.5 ریال9:16:58
30,060.2 ریال9:13:01
30,059.8 ریال9:08:57
30,065 ریال9:04:59
30,066.5 ریال9:01:15
30,075.2 ریال8:56:57
30,075.9 ریال8:52:56
30,075.5 ریال8:48:58
30,027.2 ریال8:44:54
29,994.9 ریال8:41:00
30,030.2 ریال8:36:58
29,945 ریال8:32:56
29,992.7 ریال8:28:59
29,964.9 ریال8:24:57
29,962.7 ریال8:21:00
29,918.4 ریال8:16:56
29,969.8 ریال8:12:58
29,971.3 ریال8:08:55
30,033.5 ریال8:04:55
30,053 ریال8:01:07
30,050.4 ریال7:56:53
30,068.4 ریال7:52:53
30,068.8 ریال7:48:58
30,091.3 ریال7:44:58
30,064.1 ریال7:41:06
29,993.4 ریال7:37:01
29,934.2 ریال7:33:01
29,952.2 ریال7:29:03
29,989.7 ریال7:25:01
30,029.4 ریال7:21:10
30,105.9 ریال7:16:59
30,095.8 ریال7:08:59
30,156.7 ریال7:05:04
30,162.5 ریال7:01:16
30,155.8 ریال6:57:03
30,186.9 ریال6:48:59
30,160.3 ریال6:41:05
30,141.5 ریال6:37:00
30,134.8 ریال6:32:58
30,131.4 ریال6:28:58
30,107.2 ریال6:24:59
30,107.4 ریال6:21:41
30,108.5 ریال6:08:57
30,112.3 ریال6:05:41
30,129.5 ریال6:01:17
30,124.7 ریال5:56:59
30,131 ریال5:53:00
30,129.2 ریال5:49:04
30,112.3 ریال5:40:59
30,116 ریال5:37:00
30,133.3 ریال5:32:58
30,132.9 ریال5:28:58
30,146.4 ریال5:25:00
30,178.7 ریال5:20:59
30,186.9 ریال5:16:59
30,201.5 ریال5:08:58
30,166.5 ریال5:05:02
30,150.5 ریال5:01:14
30,159.2 ریال4:56:57
30,180.9 ریال4:52:59
30,210.9 ریال4:48:59
30,206.8 ریال4:44:58
30,213.5 ریال4:41:07
30,216.9 ریال4:37:01
30,205.7 ریال4:32:59
30,207.9 ریال4:29:00
30,182.8 ریال4:25:01
30,146 ریال4:21:02
30,137.8 ریال4:16:59
30,144.5 ریال4:12:59
30,129.9 ریال4:08:59
30,122.4 ریال4:04:59
30,209.8 ریال4:01:15
30,202.3 ریال3:57:04
30,210 ریال3:52:59
30,202.3 ریال3:48:57
30,223.3 ریال3:44:59
30,220.7 ریال3:41:01
30,218.4 ریال3:36:59
30,239 ریال3:32:58
30,218 ریال3:28:57
30,231.9 ریال3:25:00
30,230.4 ریال3:21:00
30,257 ریال3:13:00
30,211.3 ریال3:08:58
30,194.8 ریال3:04:58
30,194.4 ریال3:01:14
30,209.4 ریال2:56:59
30,209.8 ریال2:52:59
30,194 ریال2:48:58
30,149.4 ریال2:44:58
30,140 ریال2:41:01
30,153.7 ریال2:37:01
30,131 ریال2:32:59
30,144.3 ریال2:28:58
30,161.8 ریال2:24:59
30,197 ریال2:21:00
30,224 ریال2:17:03
30,163.7 ریال2:12:58
30,161.8 ریال2:08:54
30,171.2 ریال2:04:59
30,157.7 ریال2:01:17
30,153.5 ریال1:56:58
30,156 ریال1:52:58
30,118.7 ریال1:48:59
30,117 ریال1:44:56
30,114.3 ریال1:41:01
30,098.8 ریال1:37:01
30,077.8 ریال1:32:59
30,100.7 ریال1:29:00
30,090.5 ریال1:25:00
30,074 ریال1:21:04
30,116.6 ریال1:17:00
30,093.5 ریال1:13:00
30,084.2 ریال1:05:04
30,085.3 ریال1:01:13
30,117.2 ریال0:57:00
30,132.5 ریال0:53:00
30,138.2 ریال0:45:00
30,084.2 ریال0:41:05
30,077.8 ریال0:36:59
30,005.4 ریال0:33:05
29,978 ریال0:28:58
29,996.8 ریال0:25:01
29,973.2 ریال0:21:01
29,996.4 ریال0:17:07
30,002.4 ریال0:13:04
30,018.2 ریال0:09:00
30,006.5 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات