کالایاب
شاخص یاب

BTC/NGN luno

  • نرخ فعلی:2861131
  • بالاترین قیمت روز:2870949
  • پایین ترین قیمت روز:2840001
  • بیشترین مقدار نوسان روز:12,953
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.29%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,840,001
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۵:۱۵
  • نرخ روز گذشته:2,853,899
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7,232

نمودار کندل استیک BTC/NGN luno در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/NGN luno در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,861,131 ریال19:25:15
2,866,440 ریال19:21:13
2,860,860 ریال19:17:12
2,859,860 ریال19:09:08
2,859,859 ریال19:01:36
2,859,860 ریال18:57:07
2,859,859 ریال18:53:13
2,859,860 ریال18:45:11
2,852,998 ریال18:41:15
2,852,997 ریال18:33:05
2,852,998 ریال18:25:18
2,852,997 ریال18:21:19
2,852,998 ریال18:09:10
2,852,997 ریال18:05:16
2,852,998 ریال17:57:11
2,852,997 ریال17:49:17
2,852,998 ریال17:45:10
2,852,997 ریال17:37:17
2,852,998 ریال17:33:07
2,852,997 ریال17:29:14
2,852,998 ریال17:21:16
2,852,997 ریال17:17:16
2,852,998 ریال17:13:16
2,852,997 ریال17:09:12
2,852,998 ریال17:05:22
2,852,997 ریال17:01:43
2,852,998 ریال16:49:15
2,852,997 ریال16:33:12
2,852,998 ریال16:25:17
2,852,997 ریال16:17:13
2,852,998 ریال16:13:15
2,859,860 ریال16:01:36
2,859,859 ریال15:53:14
2,859,860 ریال15:45:16
2,859,859 ریال15:37:15
2,859,860 ریال15:29:16
2,859,859 ریال15:25:19
2,859,860 ریال15:21:17
2,859,859 ریال15:17:16
2,859,860 ریال15:13:17
2,852,997 ریال15:09:16
2,865,950 ریال14:57:13
2,865,949 ریال14:41:25
2,865,950 ریال14:33:31
2,865,949 ریال14:25:42
2,865,950 ریال14:21:34
2,865,949 ریال14:13:24
2,865,950 ریال14:09:21
2,865,949 ریال13:57:20
2,865,950 ریال13:49:29
2,865,949 ریال13:29:24
2,865,950 ریال13:25:33
2,865,949 ریال13:21:56
2,865,950 ریال13:09:53
2,865,949 ریال13:06:26
2,865,950 ریال13:03:19
2,865,949 ریال12:41:52
2,865,950 ریال12:37:46
2,865,949 ریال12:13:45
2,865,950 ریال12:09:53
2,865,949 ریال11:41:32
2,865,950 ریال11:33:35
2,865,949 ریال11:29:21
2,866,439 ریال11:09:19
2,866,440 ریال11:05:31
2,866,439 ریال10:45:08
2,866,440 ریال10:37:11
2,866,439 ریال10:29:07
2,866,440 ریال10:25:12
2,866,439 ریال10:13:08
2,866,440 ریال10:09:03
2,866,439 ریال10:05:04
2,866,440 ریال10:01:25
2,866,439 ریال9:53:05
2,866,440 ریال9:49:01
2,866,439 ریال9:44:58
2,866,440 ریال9:37:02
2,866,439 ریال9:33:00
2,866,440 ریال9:29:00
2,866,439 ریال9:13:01
2,866,440 ریال9:08:57
2,866,439 ریال8:56:57
2,866,440 ریال8:52:56
2,866,439 ریال7:48:58
2,866,440 ریال7:44:57
2,866,439 ریال7:37:01
2,866,440 ریال7:33:01
2,866,439 ریال7:29:03
2,866,440 ریال7:13:03
2,866,439 ریال6:24:59
2,866,440 ریال6:17:19
2,866,439 ریال6:05:41
2,866,440 ریال6:01:17
2,866,439 ریال5:36:59
2,870,516 ریال5:25:00
2,866,439 ریال5:20:59
2,870,949 ریال5:16:59
2,865,949 ریال5:01:14
2,865,950 ریال4:01:15
2,865,949 ریال3:57:03
2,865,950 ریال3:52:59
2,865,949 ریال3:36:59
2,865,950 ریال3:32:58
2,865,949 ریال3:25:00
2,865,950 ریال3:08:58
2,865,949 ریال3:01:14
2,865,950 ریال2:56:59
2,865,949 ریال2:48:57
2,865,950 ریال2:37:01
2,865,949 ریال2:24:59
2,865,950 ریال2:21:00
2,863,499 ریال2:17:03
2,866,440 ریال2:12:58
2,866,832 ریال2:08:54
2,863,500 ریال1:56:58
2,853,000 ریال1:37:01
2,852,999 ریال1:32:59
2,853,000 ریال1:29:00
2,852,999 ریال1:17:00
2,852,900 ریال1:13:00
2,852,899 ریال1:08:58
2,852,399 ریال0:57:00
2,840,200 ریال0:53:00
2,840,002 ریال0:36:59
2,840,001 ریال0:25:00
2,840,002 ریال0:17:07
2,840,001 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات